Trimite unui prieten

A N U N T,privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru construiré de locuinte si dotari-\"Cartier Diaspora\" str.Izvorului, nr.cad.180044 si 206039, Oradea

Marti , 3 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru construiré de locuinte si dotari-\ Tipărește pagina - A N U N T,privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru construiré de locuinte si dotari-\ Trimite unui prieten - A N U N T,privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru construiré de locuinte si dotari-\

 

A N U N T

privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru construiré de locuinte si dotari-"Cartier Diaspora" str.Izvorului, nr.cad.180044 si 206039, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren in vederea construirii de locuinte cu functiuni complementare.

            Zona de studiu a PUZ-ului:  UTR Uliu (S= 14895 mp) cuprinsa intre str.Izvorului UTR Is_P si UTR Liu:  Terenul care a generat PUZ-ul este identificat cu nr.cad.180014 (S = 7768 mp).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Popa Silviu, la initiativa Primariei municipiului Oradea.

Reglementari urbanistice propuse:

- UTR Liu;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire si functuni complementare admise cu conditionari conform RLU aferent PUG;

    - H max la coama sau la atic: 12,0m; regim maxim de inaltime: (S)+P+1+M/R;

    - POT max = 35,0% pentru locuinte;  POT maxim = 40,0% pentru locuinte care include si functiuni complementare conform  RLU afferent PUG;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea  faţă de aliniament;  3,0m - 6,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: cumulat minim 5,0m din care minim 2,0m pe o latura pentru parcele cu front mai mare de 15,0m, respectiv minim 2,0m pentru parcelele cu front mai mic de 15,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

    - circulaţii şi accese: Accesul la parcele se va realiza indirect din str.Izvorului  pe un drum public ce se va constitui la profil transversal de 9,0m pe terenul care a generat PUZ-ul;  ;

    - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrica,  apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona;

- Reglementari pentru zona studiata:

- Prin documentatia de urbanism se propune:

  - etapizarea procesului de urbanizare in 2 etape, prima etapa reglementandu-se prin prezenta documentatie iar  a  doua etapa  va fi studiata prin alta documentatiede urbanism;

  - parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 11 loturi ( 10 parcele destinate construirii de locuinte  si un lot  destinat  zonei  verzi cu acces public;

  - constituirea a unui drum public cu  profil transversal de 9,0m pe terenul care a generat PUZ-ul (in prima etapa);

  - constituirea unui drum public cu profil transversal de 9,0m pe  traseul prezentat in plansa  6/U, drum care se va lega la str.Oituz, (pe terenul aflat in zona de studiu  in  afara proprietatii beneficiarului, in etapa II).

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 04.03.2020-28.03.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.03.2020-12.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

Fișiere - A N U N T,privind elaborare PUZ-Parcelare teren pentru construiré de locuinte si dotari-\"Cartier Diaspora\" str.Izvorului, nr.cad.180044 si 206039, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei