Trimite unui prieten

A N U N T,privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu máximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.9, nr. cadastral 204517,204518,205622, Oradea

Marti , 10 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu máximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.9, nr. cadastral 204517,204518,205622, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu máximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.9, nr. cadastral 204517,204518,205622, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu máximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.9, nr. cadastral 204517,204518,205622, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu máximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.9, nr. cadastral 204517,204518,205622, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare pentru parcelarea terenului, in vederea construirii de locuinte.

            Zona de studiu a PUZ-ului:  intreg UTR ULiu cuprinzand si terenurile identificate cu nr.cad.204517, nr.cad.204518 si nr.cad.205622, corelat cu reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate in zona, HCL 632/20007, HCL 956/2009 si HCL 571/2005; Terenul care a generat PUZ-ul - parcelela identificata cu nr.cad.204517, 204518, 205622 (S= 6830,0mp);

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Diana Sime, la initiativa beneficiarului  Popa Aurel.

Reglementari urbanistice propuse:

    - UTR:  Liu (exceptie facand terenul cu nr.cad.5080, care este propus in UTR LiL);

    - regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

    - funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (2 unitati locative);

    - H max: Regim maxim de inaltime = S(D)+P+E(M);

    - POT max = 35,0%;

    - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament: 9,0m din axul strazii Valentin Silvestru (exceptie facand lotul 14 care se va retrage cu min.2m, fata de drumul public nou propus);

    - retrageri faţă mejdiile laterale: minim 2,0m, in total 6m; Lotul 14 va avea o retragere de min.3m fata de mejdii;

    - retrageri fata de mejdia posterioara: min.6m (exceptie facand lotul 14, care va avea o retragere de min.4m, fiind marginit de UTR ALV); 

    - circulaţii şi accese:  accesul la amplasament  se va realiza din str.Valentin Silvestru, respectiv pe drumurile publice nou propuse, cu profil transversal de 6,0m; 

    - echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

- Conform plansei nr.4/U- Reglementari Urbanistice aferenta PUZ, se propune:

   - parcelarea terenului care a generat PUZ-ul in 9 loturi pentru construire de locuinte;

   - reglementari pentru zona studiata;

   - stabilirea zonei functionale;

 Reglementari pentru parcelele care au generat PUZ-ul (nr.cad. 204517, 204518, 205622):

  - UTR: Liu;

  - Functiuni: locuinte unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unitati locative;

  - Suprafata minima a parcelei: 480,0mp;

  - POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

  - Regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M), Hmax coama= 12m;

  - Limita de implantare gard: 6,0m din axul str.Valentin Silvestru respectiv 3,0m din axul drumului public nou propus;

  - Limita de implantare cladiri: 9,0m din axul strazii Valentin Silvestru;

  - Retrageri fata de limitele laterale: min. 2,0m pe o latura, in total 6m;

  - Retragere fata de limita posterioara: min.6,0m;

  - Se va:

    - amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit in incinta sau garaj incorporat in cladire;

    - spaţii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 40% din suprafaţa totală a parcelei,

    - platformă destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public;

    - Accesul se va realiza din str. Valentin Silvestru;

 Reglementari pentru parcela cu nr.cad.205623 (lotul 14 situata in zona de studiu al PUZ-ului):

  - UTR Liu;

  - Functiuni: locuinte unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unitati locative;

  - POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

  - Regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M), Hmax coama= 12m;

  - Limita de implantare cladiri: min.2m, fata de drumul public nou propus;

  - Retrageri fata de limitele laterale: min.3m fata de mejdii;

  - Retragere fata de limita posterioara: min.4m (fiind marginit de UTR ALV); 

  - Se va:

    - amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit in incinta sau garaj incorporat in cladire;

    - spaţii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 40% din suprafaţa totală a parcelei,

    - platformă destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public;

    - Accesul se va realiza din str. Valentin Silvestru pe drumul public nou propus, cu profil transversal de 6,0m;

Reglementari pentru parcela cu nr.cad.5080 (situata in zona de studiu al PUZ-ului):

  - UTR LiL (terenul avand o adancime foarte mare);

  - Functiuni: locuinte unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unitati locative;

  - POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

  - Regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M), Hmax coama= 10,50m;

  - Zona de implantare cladiri: min.14m, fata de drumul public nou propus;

  - Retrageri fata de limitele laterale: min.1m fata de mejdia stanga si min.3m fata de mejdia dreapta;

  - Retragere fata de limita posterioara: min.6m; 

  - Se va amenaja: - minim un loc de parcare/unitate de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

    - spaţii verzi organizate pe solul natural;

    - platformă destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public;

    - Accesul se va realiza din str. Valentin Silvestru pe drumul public nou propus, cu profil transversal de 6,0m, prevazut cu zona de intoarcere;

 Utilitati - Alimentarea cu energie electrica,  apa si canalizare  se va realiza prin bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, conform declaratiei autentificate notarial.

- Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Dezvoltarea retelei stradale:

- Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

  - largirea str.Valentin Silvestru, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

  - constituirea a doua drumuri publice cu profil transversal de 6,0m, (drumul spre sud prevazut cu zona de intoarcere), care va asigura accesul la parcelele cu nr.cad.205623 (Lot 14) si terenul cu nr.cad.5080;

- Se propune largirea str.Valentin Silvestru, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) si trecerea terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

- Documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului (apartinand initiatorului PUZ-ului) destinat largirii strazii respectiv constituirii de strazi noi, in proprietatea municipiului Oradea si dovada inregistarii acestuia la Directia Patrimoniului Imobiliar.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 10.03.2020-03.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 04.04.2020-18.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.   

 

Fișiere - A N U N T,privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu máximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.9, nr. cadastral 204517,204518,205622, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei