Trimite unui prieten

A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte,intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, Oradea nr. cadastral ,,

Joi , 16 Mai 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte,intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, Oradea nr. cadastral ,, Tipărește pagina - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte,intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, Oradea nr. cadastral ,, Trimite unui prieten - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte,intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, Oradea nr. cadastral ,,

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, nr. cadastral 175964,175863,175870,175907,175869,175867,175906,175891,175864,175889,175829,

174793,175887, intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic pentru parcelarea unui teren.

      Zona de studiu a PUZ-ului aria cuprinsa intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu si aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.425/2013 si modificata prin HCL nr.379/2014 (Stotal = 9000,0mp).  

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Szabo Ane Marie, la initiativa beneficiarului  Luca Ionut-Bogdan.

    Prevederi  P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR:  de tip Liu;

    - regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

    - funcţiuni predominante: Locuinţe individuale;

    - H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/Er;

    - POT max = 35,0%;

    - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament ; minim 4,5m de la aliniamentul  str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, respective minim 3,0m de la aliniamentul drumului secundar;

    - retrageri faţă de mejdii: 

    - pentru parcelele cu acces din str.Vasile Stroescu si drumul secundar: minim 4,5m fata de mejdia vestica, cu respectarea Codului Civil fata de mejdia estica, minim 6,0m fata de mejdia posterioara  (lot 2 si 3), respectiv minim 9,0m fata de mejdia posterioara (loturile 5, 6, 7, 9, 10, 11);

     - pentru parcelele cu acces din str.Jean Sandulescu: 4,5m fata de mejdiile laterale, cu respectare Cod Civil fata de mejdia estica;

     - pentru parcelele cu acces din str.Jurcsak Tibor (care nu apartin initiatorului PUZ-ului) ;  minim 3,0m;  

    - circulaţii şi accese:  accesul la parcele  se va realiza din str.Jean Sandulescu (cu profil de minim 11,0m), str.Jurcsak Tibor (cu profil de 11,0m), str.Vasile Stroescu  (cu profil de minim 12,0m) si un drum public secundar (cu profil transversal de 9,0) care va lega str.Jean Sandulescu de str.Jurcsak Tibor

    - echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona.

- Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 7163,0mp constituit din loturi provenite dintr-o parcelare realizata fara respectarea prevederilor legale, se va reparcela conform propunerii prezentate in plansa U03, rezultand 10 loturi  destinate construirii de locuinte individuale,  un lot destinat constituirii unui drum public de legatura intre str.Jean Sandulescu de str.Jurcsak Tibor  si un lot neconstruibil  care se va putea alipi la una din parcelele invecinate.

- Zonele de implantare a constructiilor sunt figurate in plansa U03;

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire

- Se propune  dezvoltarea retelei strdale astfel:

       - Constituirea unui  drum public de legatura intre str.Jean Sandulescu de str.Jurcsak Tibor  cu profil transversal de 9,0m;

       - largirea str.Jean Sandulescu si str.Jurcsak Tibor la profil transversal de minim 11,0m si  trecerea etapizata a terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

- documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului (apartinand initiatorului PUZ-ului) destinat constituirii drumului public, in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 16.05.2019 - 09.06.2019  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 10.06.2019-24.06.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

Fișiere - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte,intre str.Jean Sandulescu, str.Jurcsak Tibor, str.Vasile Stroescu, Oradea nr. cadastral ,,

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta