Trimite unui prieten

A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Aurel Covaci, nr.40, nr.cad.159002,Oradea

Marti , 21 Mai 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Aurel Covaci, nr.40, nr.cad.159002,Oradea Tipărește pagina - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Aurel Covaci, nr.40, nr.cad.159002,Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Aurel Covaci, nr.40, nr.cad.159002,Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Aurel Covaci, nr.40,

nr.cadastral 159002, Oradea.

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren pentru amplasare locuinte.

            Zona studiată în PUZ: aria delimitata de str.Ioan Pop Reteganul, str.Aurel Covaci, zona  studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.649/2006 si modificat prin HCL nr.159/2009 si limita terenului unde se inchide str.J.J.Rousseau. Terenul care a generat PUZ-ul, identificat cu nr.cad.159002 are suprafata de 4500,0mp).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Pop Adrian Radu, la initiativa beneficiarului  Canadian Rezidence SRL prin Bot Bogdan.

Reglementari urbanistice propuse:

    - UTR:  de tip Liu;

    - regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

    - funcţiuni predominante: Locuinţe individuale;

    - H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/Er;

    - POT max = 35,0%;

    - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament ; 6,0m de la aliniamentul  strazilor adiacente;

    - retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 4,0m fata de mejdia sud-estica, minim 2,0m fata de mejdia nord-vestica;

-  retrageri minime fata de mejdia posterioara: 6,0m; 

    - circulaţii şi accese:  accesul la parcele  se va realiza din str.Ioan Pop Reteganul, str.Aurel Covaci  si  str.J.J.Rousseau , propusa a fi prelungita pana la ternul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.159/2009; Toate strazile vor avea un  profil  transversal de12,0m.

    - echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

- Terenul care a generat PUZ-ul , in suprafata de 4500,0mp parcela conform propunerii prezentate in plansa U/3, rezultand 4 loturi  destinate construirii de locuinte bifamiliale,  un lot destinat prelungirii str.J.J.Rousseau  si  2 loturi destinate largirii str.Ioan Pop Reteganul, str.Aurel Covaci  in dreptul amplasamentului studiat;

Zonele de implantare a constructiilor sunt figurate in plansa plansa U/3;

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire.

- Se propune  dezvoltarea retelei stradale astfel:

       - Prelungirea str.J.J.Rousseau  cu profil transversal de 12,0m si  trecerea etapizata a terenului necesar prelungirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

       - largirea str.Ioan Pop Reteganul, si str.Aurel Covaci  la profil transversal de 12,0m si  trecerea etapizata a terenului necesar largirii strazilor din proprietate privata in domeniul public;

- documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului (apartinand initiatorului PUZ-ului) destinat prelungirii str.J.J.Rousseau si largirii str.Ioan Pop Reteganul, si str.Aurel Covaci , in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 21.05.2019 - 14.06.2019  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 13:00- 15.30, vineri 13:00 - 15:30.).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.06.2019-29.06.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.                                              

 

Fișiere - A N U N T,privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, str. Aurel Covaci, nr.40, nr.cad.159002,Oradea

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta