Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Jurcsak Tibor, nr.cad.157313 - Oradea

Marti , 18 Iulie 2017, 12:06

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Jurcsak Tibor, nr.cad.157313 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Jurcsak Tibor, nr.cad.157313 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Jurcsak Tibor, nr.cad.157313 - Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte

str.Jurcsak Tibor, nr.cad.157313 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea dezvoltarii unei zone rezidentiale: 14 loturi pentru amplasare locuinte;

          Planul urbanistic este elaborat de catre SC GISPRO  SRL - arh.Pop Adrian Radu, la initiativa beneficiarului  Oros Ioan;

Reglementari urbanistice pentru inreaga zona studiata:

       - POT max propus = 35,0%;  CUT max propus = 0,9;

       -  regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M); Hmaxim la cornisa: 8,0m;

           Parcelarea si mobilarea parcelelor se va realiza conform plansei U/3:

               - limita de implantare gard:  minim 5,50m din axul str.Jurcsak Tibor, respectiv minim 4,50m din axul   drumului public nou propus;

   - limita de implantare cladiri: minim 4,50m de la aliniamentul str.Jurcsak Tibor; Fata de drumul public nou propus - aliniament obligatoriu: 4,0m (pentru corpul principal de cladire);

garajele pot fi amplasate la 6,0m de la aliniamentul drumului;

   - retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m fata de latura estica, respectiv minim 4,0m fata de latura vestica;

   - retragere spate: o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin de 6 m;

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

- Spatii verzi: minim 20,0% din suprafata parcelei; 

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

- largirea str.Jurcsak Tibor la profil transversal de 11,0m (5,50m din ax pe partea beneficiarilor);

   - constituirea unui drum public cu profil transversal de 9,0m, care va asigura accesul la parcele si din care se va deschide o ramificatie perpendiculara (pe directia nord-sud) care se va uni drumul prevazut in PUZ aprobat cu HCL nr.323/2017, creindu-se si posibilitatea ca, pe viitor, sa se continue pana in dreptul parcelei identificate cu nr.cad.15878 si descarcarea traficului, pe o noua ramura in str.Jurcsak Tibor; Intr-o prima etapa, prin grija initiatorilor PUZ-ului se va constitui drumul public in forma prezentata in plansa "U/4 - Proprietatea si circulatia terenurilor";

- Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va treace din domeniul privat in proprietatea municipiului Oradea;

- Constituire drumului de acces si extinderea utilitatilor pana in dreptul parcelelor se vor realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului PUZ-ului.

- Pentru zona curprinsa intre terenul beneficiarului si limita zonei de studiu  s-a prevazut o posibila solutie de parcelare si circulatie care va fi studiata printr-o noua documentaie de urbanism;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 19.07 - 12.08.2017 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni - joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 - 15:30).).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.08.2017-28.08.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

                                    Arhitect sef

                                    Antonina Buruiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc/1ex


 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Jurcsak Tibor, nr.cad.157313 - Oradea

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni