Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ urbanizare - pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare; Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren, zona str.Ogorului, nr.cad.200819, 3747

Luni , 26 Martie 2018, 10:22

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ urbanizare - pentru dezvoltarea unei zone  de activitati economice tertiare;  Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren,  zona str.Ogorului, nr.cad.200819, 3747 Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ urbanizare - pentru dezvoltarea unei zone  de activitati economice tertiare;  Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren,  zona str.Ogorului, nr.cad.200819, 3747 Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ urbanizare - pentru dezvoltarea unei zone  de activitati economice tertiare;  Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren,  zona str.Ogorului, nr.cad.200819, 3747

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ urbanizare - pentru dezvoltarea unei zone

de activitati economice tertiare;

Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren,

zona str.Ogorului, nr.cad.200819, 3747

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare - PUZ urbanizare - zona de activitati economice tertiare; Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren - avand ca zona de studiu aria delimitata de str.Ogorului, Paraul Adona si breteaua de legatura  a str.Ogorului cu pasajul suprateran din zona str.Ciheiului;

        Planul urbanistic zonal este initiat de SC VANCOL COM SRL  si elaborat de arh.Popa Delia, specialist cu drept de semnatura RUR;

 

  Prevederi cuprinse in P.U.Z.urbanizare - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subzone din URT UM3 situate in zona str.Ogorului - Paraul Adona, stabilindu-se:

  - reconversie functionala din UTR UM3 in UTR Et;

  - stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota fixa de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi;

  - stabilirea reglementarilor urbanistice pentru zona studiata si detaliu de mobilare pentru parcela care a generat PUZ-ul;

    Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR Et;

    - Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: activităţi economice de tip terţiar;

    - H max: 21 m la cornişă, Hmax total: 25 m; Regim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R

    - POT max:  40% pentru parcelele comune, 50% pentru parcelele de colt, 60% pentru parcele ce includ clădiri cu parcaje colective cu acces public;

    - CUT max:  2,2 pentru parcelele comune, 2,8 pentru parcelele de colt, 3,0 pentru parcele ce includ clădiri cu parcaje colective cu acces public

    - retragerea faţă de aliniament: 50,0m din axul str.Ogorului, respective minim 13,0m din axul bretelei de acces la pasaj;

- retrageri faţă de limitele laterale: minim 4,0m fata de o latura, respective cu respectarea XCodului Civil pe cealalta latura

    - retrageri faţă de limitele posterioare: minim 5,0m;

- Se propune concesionarea terenului identificat cu nr.cad.3747 (in suprafata de 1340,0mp), apoi pe suprafata de teren compusa din parcela care a generat PUZ-ul si parcela propusa pentru concesionare,  se va construi o cladire, in regim de inaltime P+Ep, cu destinatia atelier vulcanizare, service auto, sediu administrativ si depozit anvelope si o cladire, in regim de inaltime P, cu destinatia depozit anvelope secondhand,  conform propunerii prezentate in plansa 6/U;

- In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conf. RLU aferent PUG (anexa 2);

- Restul parcelelor cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului se vor studia prin PUD;

- Accesul in incinta se va realiza din str.Ogorului, prin crearea unei noi benzi de acces, conform avizului nr.8632/09.02.2018 de la CNAIR SA si avizul nr.156098/SR/BR/26.01.2018 de la IPJ Bihor;

- Se propune cedarea unei suprafete de teren in vederea realizarii racordului intre banda de acces si breteaua de legatura intre str.Ogorului si pasajul din zona str.Ciheiului, teren ce va trece din proprietate privata in domeniul public; Documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului destinat dezvoltarii retelei stradale, in proprietatea municipiului Oradea si dovada inregistarii acestuia la Directia Patrimoniului Imobiliar;

- Str.Ogorului va fi reglementata, etapizat, la profil transversal de 50,0m (25,0m din ax pe partea beneficiarilor); In dreptul parcelei care a generat PUZ-ul este asigurata distanta de 25,0m din ax pana la limita de proprietate, asa cum rezulta din plansa 5/U.

- zona verde de folosinta comuna se va amenaja pe terenul apartinand monicipiului Oradea, conform propunerii prezentate in plansa 6/U

 

   In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 26.03.2018 - 19.04.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 20.04. - 04.05.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Antonina Buruiana 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ urbanizare - pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare; Construire atelier vulcanizare cu service auto; Concesionare teren, zona str.Ogorului, nr.cad.200819, 3747

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni