Trimite unui prieten

A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului, nr.139B, Oradea

Vineri , 31 Mai 2019, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului, nr.139B, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului, nr.139B, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului, nr.139B, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului,

 nr.139B, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic pentru reconversia functionala a unui teren.

      Zona de studiu a PUZ-ului: UTR UM3 - Aria delimitata de str.Nojoridului,  str.Ogorului, UTR Uliu si UTR M3; Parcela care a generat PUZ-ul: nr.cad.172143 in suprafata de 3031 mp; Suprafata totala studiata: 23485 mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Letea Dorin, la initiativa beneficiarului  Ruje Florin Daniel.

  Prevederi  P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR de tip  Et;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: activităţi economice de tip terţiar;

    - H max: 21 m la cornişă, Hmax total: 25 m; Regim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R

    - POT max:  40% pentru parcelele comune, 50% pentru parcelele de colt;

    - CUT max:  1,9 pentru parcelele comune, 2,4 pentru parcelele de colt

    - retragerea faţă de aliniament:  minim 45,0m din axul str.Ogorului, minim 6,0m de la aliniamentul str.Nojoridului , respectiv minim 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

    - retrageri faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 4,5m;

    - retrageri faţă de limitele posterioare (pentru cladirile noi): inaltimea cladirii dar nu mai putin de 9,0m;

    - circulaţii şi accese: accesul se va realiza indirect din str.Nojoridului pe un drum  privat  cu profil de minim 6,0m;

    - echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subzone din UTR UM3 situata in zona str.Ogorului - str.Nojoridului, stabilindu-se:

  - reconversie functionala din UTR UM3 in UTR de tip Et;

  - stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi;

  - stabilirea reglementarilor urbanistice pentru zona studiata si detaliu de mobilare pentru parcela care a generat PUZ-ul;

  - Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

- Terenul studiat este, in mare parte mobilat  cu cladiri destinate activitatilor economice tertiare:  cladire de birouri, hala, sala de evenimente, depozit piese auto;

- Se propune corectarea limitei de demarcatie intre UTR Uliu si UTR UM3, cnform propunerii prezentate in plansa 2/U si construirea unei cladiri noi cu destinatia serice auto,  conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

- In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conf. RLU aferent PUG (anexa 2);

- Restul parcelelor construibile cuprinse in zona de studiu a PUZ-ului se vor studia prin PUD;

- Accesul in incinta se propune a se realiza din str.Nojoridului, pe un drum privat cu profil transversal de  minim 6,0m; Documentatia ce va fi supusa spre aprobare Consililui Local va contine act ce confera drept de acces pe drumul privat.

- In vederea realizarii accesului propus care va deservi  toate parcelele cuprinse in zona de studiu  a PUZ-ului,  exista aviz de la DJC Politia Rutiera; La autorizare va fi necesar si aviz  DRDP Cluj;

- Str.Ogorului  va fi reglementata, etapizat, la profil transversal de 50,0m; In dreptul parcelei care a generat PUZ-ul este asigurata o distanta mai mare de  25,0m din ax pana la limita de proprietate.

- zona verde de folosinta comuna se va amenaja in zona neconstruibila, conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

- De-a lungul limitei de demarcatie intre UTR Et si UTR ULiu se va planta vegetatie inalta pentru crearea unei perdele verzi de separare a functiunilor;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 31.05.2019 - 24.06.2019  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 25.06.2019-09.07.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

Fișiere - A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UM3 in Et, str. Ogorului, nr.139B, Oradea

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta