Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hala de productie confectii metalice si depozitare , Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1, 161856, 157061, 1223-Oradea

Vineri , 3 Noiembrie 2017, 13:42

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hala de productie confectii metalice si depozitare , Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1, 161856, 157061, 1223-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hala de productie confectii metalice si depozitare , Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1, 161856, 157061, 1223-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hala de productie confectii metalice si depozitare , Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1, 161856, 157061, 1223-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hala de productie confectii metalice si depozitare , Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1, 161856, 157061, 1223-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de construire a unei hale de productie confectii metalice si depozitare pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr.cad. 1224/1, 161856, 157061, 1223, situate in fosta incinta industriala „AVANTUL" .

 

Amplasamentul studiat este situat in partea de est a intravilanului municipiului Oradea, fiind reprezentat de fosta incinta industriala AVANTUL, de la Calea Clujului la calea ferata.

Planul urbanistic zonal initiat de SC KASEMI SRL , propune reorganizarea fostei incinte industriale astfel incat sa fie destinata activitatilor economice de tip tertiar.

Limita de implantare a cladirilor: pentru cladirile existente se pastreaza limita de implantare autorizata, iar constructiile noi se vor amplasa cu retragere de minimum 4,0m de la aliniamentul strazii adiacente amplasamentului;

Amplasarea cladirii cu destinatia hala productie si depozitare confectii metalice, pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr.cad. 1224/1,1223, 157061 si 161856,se va face conform proiect 3/2017, plansa 8/U;

Regim de inaltime: max. P+1;

Retrageri de la aliniamentul drumului de incinta; 4,0m pentru cladirea nou propusa, iar cladirea existenta ramane amplasata fara retragere de la aliniamentul strazilor adiacente(drumul de incinta si strada situata intre calea ferata si amplasamentul studiat)

Aferent functiunilor existente si propuse, pe amplasament se vor amenaja 34 locuri de parcare, conform reglementarilor specific pentru UTR Et;

-       POTprop.44,44%    CUTprop.0,49;

Accesul pietonal si auto, in incinta se va realiza din drumul de incinta a carui profil transversal este reglementat la 14,0m. Terenul afectat de largirea profilului transversal al drumului de incinta se va trece din domeniul privat in domeniul public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea Municipiului Oradea prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar.

 

Mobilarea proprietatilor ce intra in componenta fostei incinte industriale, exceptand amplasamentul care a generat PUZ-ul, se va studia prin PUD;

- POTmax.40% CUTmax.2,2 pentru parcelele comune;

- POTmax.50% CUTmax.2,8 pentru parcelele de colt;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 8.11-2.12.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.30 - 15.30, exceptand zilele de miercuri si joi.Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 4.12-18.12.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

                                                                        Arhitect sef

                                                               Antonina Buruiana 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire hala de productie confectii metalice si depozitare , Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1, 161856, 157061, 1223-Oradea

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni