Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele pentru construire locuinte, str.Padurii nr.cad.184174(dezmembrat in nr.cad.197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952)-Oradea

Luni , 23 Octombrie 2017, 7:29

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele pentru construire locuinte, str.Padurii nr.cad.184174(dezmembrat in nr.cad.197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952)-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele pentru construire locuinte, str.Padurii nr.cad.184174(dezmembrat in nr.cad.197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952)-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele pentru construire locuinte, str.Padurii nr.cad.184174(dezmembrat in nr.cad.197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952)-Oradea


A N U N T

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele pentru construire locuinte, str.Padurii nr.cad.184174(dezmembrat in nr.cad.197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952)-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reglementarea terenului situat adiacent strazii Padurii  cuprinzand parcelele identificate cu nr.cad. 197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952,  in vederea definirii unor parcele destinate amplasarii de  locuinte. Amplasamentul studiat este situat in partea de nord-est a intravilanului municipiului Oradea.

 

Planul urbanistic zonal initiat de dl. Nutas Viorel se propune constituirea unei zone rezidentiale compusa din 6 loturi  cu Smin850 ,0mp, destinate amplasarii de locuinte uni sau bifamiliale, o parcela cu destinatia de zona verde cu rol de stabilizare a versantului si  o parcela cu destinatia de drum privat cu profil transversal de 6,0m, prevazut cu zona de intoarcere.

 

Mobilarea parcelelor destinate construirii in zona de studiu a PUZ-ului  va respecta urmatoarele reglementari:

- regim  de inaltime: maxS/D+P+E/M cu Hmax. la coama 12,0m, incluzand Hmax.cornisa 8,0m

- limita de implantare: min.6,0m la loturile 1-5, respectiv min.3,0m pentru lotul 6 de la aliniamentul strazii Padurii, respectiv limita drumului privat.;

- retrageri fata de mejdia posterioara : min.12,0m;

- retrageri laterale: in total 6,0m cu min.2,0m pe o latura;

- in incinta se vor amenaja locuri de parcare aferent functiunii propuse sau garaje integrate in constructie;

- POTmax.35%   CUTmax.0,9;

- profilul transversal al strazii Padurii, in zona de studiu, se reglementeaza la 12,0m, iar  terenul afectat de largirea profilului transversal se va trece din domeniul privat in domeniul public conform , plansa PUZ U/4 si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 23.10.-16.11.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei, in intervalul orar 11.00 - 15.30, exceptand zilele de Miercuri si Joi.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 17.11-1.12.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

                                                                        Arhitect sef

                                                               Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele pentru construire locuinte, str.Padurii nr.cad.184174(dezmembrat in nr.cad.197946, 197947, 197948, 197949, 197950, 197951, 197952)-Oradea

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni