Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL 404/2015, str. Ceyrat – Oradea

Vineri , 8 Iunie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator la  PUZ aprobat cu HCL 404/2015,   str. Ceyrat – Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator la  PUZ aprobat cu HCL 404/2015,   str. Ceyrat – Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator la  PUZ aprobat cu HCL 404/2015,   str. Ceyrat – Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ modificator la  PUZ aprobat cu HCL 404/2015, 

str. Ceyrat - Oradea

.

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal modificator la  PUZ aprobat cu HCL 404/2015,  conform proiectului intocmit de catre SC POLIART SRL - Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh.  Tivadar Daniel. 

Zona de studiu stabilita prin avizul nr.630/11.10.2017 este intreg teritoriul studiat initial;

Prin planul urbanistic zonal initiat de COMPANIA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE AG, PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA, se propune modificarea PUZ-ului aprobat cu HCL 404/2015, conform planselor de Reglementari urbanistice (03/U) aferent PUZ.

 

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

-       UTR: functiuni mixte de tip Lc, M, Is;

-       regim de construire: deschis;

-       funcţiuni predominante: locuinte colective, comert, dotari de cartier (invatamant/sanatate);

-       H max: regim maxim de inaltime P+5E;

-       POT max = 25%;   - CUT max = 1;

-       retragerea minimă faţă de aliniament: 5,0m (raportat la partea carosabila a strazilor si aleelor carosabile); Fata de str.Ceyrat: minim 28,0m de la aliniamentul nou propus al str.Ceyrat;

-       retrageri minime faţă de mejdii: fata de limitele extreme ale zonei studiate: minim 3 m fata de mejdia de vestica, minim 6 m de la mejdiile de nord si est (pe zona Is), minim 1,5m fata de zona de protectie LEA 110 kV; in interiorul ansamblului rezidential intre cladiri se va asigura o distanta minima egala cu o inaltime maxima rabatuta;

-       circulaţii şi accese: Accesul la amplasment se va realiza din str.Ceyrat propusa pentru largire la profil transversal de 18,0m si str.Fagarasului; Pe viitor, se prevede un acces dinspre str.Feldioarei pe podul de legatura dintre str.Feldioarei si str.Fagarasului;

-       echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

 

-       Fata de PUZ aprobat se propun urmatoarele modificari:

-       scaderea numarului de tronsoane de locuinte colective de la 26 la 22 (6 tronsoane de locuinte colective ANL, 3 tronsoane de locuinte colective cu parter comercial, un tronson de locuinte colective cu parter partial comercial, 12 tronsoane de locuinte collective);

-       modificarea regimului maxim de inaltime de la D/Steh+P+3E/4E la P+5E;

-       numarul de apartamente se modifica de la 908 la 817;

-       numarul locurilor de parcare de la 897 la 819.

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.06.2018 - 07.07.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   turbucz.maria@gmail.com

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 08.07.2018 - 22.07.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                            Arhitect sef

                                     Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL 404/2015, str. Ceyrat – Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert