Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu rezidential, str.Ciresilor, nr.cad.174122-Oradea

Luni , 7 Ianuarie 2013, 13:51

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu rezidential,  str.Ciresilor, nr.cad.174122-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu rezidential,  str.Ciresilor, nr.cad.174122-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu rezidential,  str.Ciresilor, nr.cad.174122-Oradea

A N U N T
privind elaborarea PUZ - Construire ansamblu rezidential,
str.Ciresilor, nr.cad.174122-Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea unui ansamblu rezidential, conform proiectului intocmit de catre SC Tehnoproiect SRL - arh. Szasz Paul.
Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiara SC GOLDEN REZIDENT SRL, se propune construirea unui ansamblu rezidential alcatuit din 8 locuinte individuale, 30 de locuinte culplate si 5 cladiri de locuinte colective ( a cate 18 apartamente fiecare) pe terenul identificat cu nr.cad. 174122 in proprietatea beneficiarei, conform plansei de Reglementari urbanistice (04/U) aferenta PUZ.
Reglementarile pentru zona studiata:
- POT maxim propus = 30,0%; - CUT maxim propus = 0,70;
- Regim de inaltime:P+E+M;
- Limita de implantare gard: minim 6,0m din axul str. Ciresilor si str. Strugurilor, respectiv minim 4,5m din axul drumului public de legatura (nou propus) din sudul amplasamentului;
- Limita de implantare cladiri: minim 11,0m din axul str.Strugurilor, minim 9,0m din axul str. Ciresilor, respectiv minim 10,0m din axul drumului public de legatura (nou propus) din sudul amplasamentulu iar fata de drumurile private interioare limita de implantare va fi de minim 6,0m;
- se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;
Accesul la cartierul rezidential se va realiza pe str. Strugurilor, str. Ciresilor si un drum public nou propus, cu profil transversal de 9,0m, la limita sudica a parcelei studiate, care va lega cele doua strazi Se propune reglementarea profilului transversal al str. Strugurilor si str. Ciresilor la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului). Terenul necesar largirii strazii Plantelor si constituirii noului drum, se va ceda domeniului public si se va inregistra in Cartea Funciara cu destinatia de drum public.
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 08.01.2013-01.02.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (8:30-16:30).
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 02.02 - 16.02.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu rezidential, str.Ciresilor, nr.cad.174122-Oradea