Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare si construire locuinte, str.Colinelor, nr.cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea

Joi , 18 August 2011, 13:13

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare si construire locuinte, str.Colinelor, nr.cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare si construire locuinte, str.Colinelor, nr.cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare si construire locuinte, str.Colinelor, nr.cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Parcelare si construire locuinte,

str.Colinelor, nr.cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea

 


Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte, pe zona compusa din parcelele idetificate cu nr. cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea situate pe str. Colinelor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Ile Alin si BellaCasa Const SRL Oradea, SC EURO MAX INVEST reprezentate de d-nul Sas Sorin, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

- cinci parcele destinate construirii si o parcela cu destinatia de drum privat;

- se vor amplasa patru constructii cu destinatia locuinte unifamiliale;

- regim de inaltime S(D)+P+E;

- limita de implantare constructii: 12,0m din axul str. Colinelor , respectiv 1,0m fata de limita drumului privat;

- retrageri: min.9,0m fata de limita posterioara a parcelei, iar retragerile laterale se fac cu respectarea prevederilor Codului Civil;

- se va amenaja min. un loc de parcare/unitate de locuit, in incinta;

- indici de utilizare ai terenului: POTmax 38,0%; CUTmax 0,8;

- limita de implantare gard: min.6,0m din axul str. Colinelor, respectiv 3,5m din axul drumului privat;

- str. Colinelor se largeste la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), iar terenul destinat largirii strazii se va trece in proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 22.08-15.09.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea –Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro


Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 16-30.09.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare si construire locuinte, str.Colinelor, nr.cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8311-Oradea