Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, str.Uzinelor, nr.cad.6434, 4700, 4701, 166132, 166130, 184941– Oradea

Vineri , 8 Septembrie 2017, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, str.Uzinelor, nr.cad.6434, 4700, 4701, 166132, 166130, 184941– Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, str.Uzinelor, nr.cad.6434, 4700, 4701, 166132, 166130, 184941– Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, str.Uzinelor, nr.cad.6434, 4700, 4701, 166132, 166130, 184941– Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ - Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, str.Uzinelor, nr.cad.6434, 4700, 4701, 166132, 166130, 184941- Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service,  conform proiectului intocmit de catre arh. Szasz Paul.  Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.1163/29.06.2017 este zona cuprinsa intre: Terenul cu S = 67347 mp,  delimitat de str.Uzinelor (E), calea ferata uzinala (V) , la nord si sud de proprietati private;

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC LANCETTI TRANSPORT SRL reprezentat prin GHIB IONEL, se propune urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, identificat cu nr.cad.193928 in proprietatea beneficiarilor SC LANCETTI TRANSPORT SRL, conform planselor de Reglementari urbanistice (U.02 SI U.03) aferent PUZ.

-          Mobilarea terenului studiat, se va realiza etapizat, conform propunerii prezentate in plansa U.03; In prima etapa se va construi o hala de depozitare in regim de inaltime parter, un corp de cladire P+E cu destinatia de birouri, un corp de cladire P cu destinatia atelier pentru mentenanta autovehicolelor,  statie de carburanti, cabina poarta, post trafo si un rezervor subteran de apa, iar intr-o etapa ulterioara se propune dezvoltarea activitatii prin extinderea halei si a construirea unei spalatori pentru autovehicole de mare tonaj;

-          In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform  prevederilor din RLU aferent PUG (anexa 2); spatii verzi amenajate: minim 20% din suprafata parcelei

-          Se propune largirea str.Uzinelor, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 18,0m (9,0m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii va treace din domeniul privat in proprietatea publica  a municipiului Oradea; Documentatia ce va fi supusa spre aprobare consiliului local va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea;

-       Reglementari pe zona studiata:

-       Regim de inaltime: D(S)+P+E(M); - POT maxim = 35,0%;   CUT maxim = 0,9;

-       Limita de implantare: minim 4,50m de la aliniamentul drumurilor de acces;

-       Propunerile privind parcelarea se vor studia prin documentatii de urbanism ulterioare;

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.09.2017 - 06.10.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind

 documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Camelia Ciente si d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 09.10.2017 - 23.10.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                            Arhitect sef

                                                          Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service, str.Uzinelor, nr.cad.6434, 4700, 4701, 166132, 166130, 184941– Oradea

TO2017
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni