Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amenajarea unei zone de servicii generale, zona str.Atelierelor-soseaua de centura, nr. cad.169001 si 169008 Oradea

Vineri , 11 Noiembrie 2011, 15:07

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amenajarea unei zone de servicii generale, zona str.Atelierelor-soseaua de centura, nr. cad.169001 si 169008 Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amenajarea unei zone de servicii generale, zona str.Atelierelor-soseaua de centura, nr. cad.169001 si 169008 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amenajarea unei zone de servicii generale, zona str.Atelierelor-soseaua de centura, nr. cad.169001 si 169008 Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amenajarea unei zone de servicii generale, zona str.Atelierelor-soseaua de centura, nr. cad.169001 si 169008 Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren, identificat cu nr. cad. 169001 si 169008-Oradea, situat in zona prelungirii strazii Atelierelor, in scopul dezvoltarii unei zone de servicii generale cuprinzand depozite spalatorii, vopsitorii

 

Prin planul urbanistic zonal se propune delimitarea a 43 parcele destinate dupa cum urmeaza: 24 loturi pentru servicii generale si 10 loturi pentru servicii de comert si dotari complementare.

Amplasarea constructiilor pe parcele se va face respectand urmatoarele conditii:

- limita de implantare gard : 5,0m din axul drumurilor publice existente si nou propuse

- limita de implantare a constructiilor 4,5m de la limita drumurilor publice de acces

- retrageri laterale si fata de limita posterioara a parcelei: min.2,0m

- se vor asigura locuri de parcare si zone verzi conform legislatiei in vigoare (HGR 521/1996)

- indici de utilizare ai terenului: POT max.60% CUT max.1,2

Se propune realizarea unor drumuri publice cu profil transversal de 10,0m (5,0m din ax pe partea beneficiarului)care vor asigura legaturile intre strazile existente si parcelele create. Terenul destinat largirii/ creerii strazilor se va trece din domeniul privat al municipiului in domeniul public inregistrandu-se la CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea.

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.11-5.12.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 8-15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 6-20.12.2011pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amenajarea unei zone de servicii generale, zona str.Atelierelor-soseaua de centura, nr. cad.169001 si 169008 Oradea