A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea

Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea

Luni , 6 August 2018, 12:18

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala  str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala  str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala  str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ --  Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala

str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in scopul dezvoltarii unei zone rezidentiale prin delimitarea unor parcele destinate amplasarii de locuinte individuale in zona strazii Sofiei.  

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, caracterizata prin potential de alunecare mediu- redus-mic.

Planul urbanistic zonal initiat de Chis Florica-Ana propune stabilirea unui set de reglementari urbanistice in vederea dezvoltarii unei zone rezidentiale de locuinte cu regim mic de inaltime pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr.cad.8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587. In acest scop se va extinde reteaua stradala existenta si se va stabili regimul juridic al terenurilor ca urmare a aplicarii reglementarilor urbanistice propuse.

Pe amplasamentul studiat se delimiteaza zece loturi cu suprafata de min.442,0mp si front de min.14,6m pentru amplasarea de locuinte si o parcela cu destinatia de drum public cu profil transversal de 9,0m pentru asigurarea accesului din str. Sofiei la parcelele destinate construirii.

Mobilarea parcelelor se va face in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime: max.S+P+Esau D+P+M;

- limita de implantare a cladirilor:6,0m de la aliniamentul str. Sofieisi min. 3,0m fata de aliniamentul drumului nou creat;

- retrageri: min.3,0m fata de mejdia posterioara si min.3,0m fata de fiecare mejdie laterala;

- POTmax.35%   CUTmax.0,9;

- in incinta se va asigura minimum cate un loc de parcare pentru fiecare locuinta;

Terenul afectat de reglementarea profilului strazii Sofiei, la 12,0m si terenul destinat creerii drumului public de acces la parcele, cu profil de 9,0m se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea pringrija Directiei Patrimoniului Imobiliar.

Autorizarea amplasarii cladirilor pe parcele este conditionata de extinderea retelelor de utilitati(apa, canalizare si energie electrica)pana la limita parcelelor create.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 6.08-30.08.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.30 - 15.30, exceptand zilele de miercuri si joi.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 31.08-14.09.2018pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

                                                                        Arhitect sef

                                                               Adriana Lipoveanu

dm/dm-1ex

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinta unifmiliala str. Sofiei, nr. cad. 8083,8084,169726÷169733,170353, 194586, 194587-Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert