Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte,str. Eva Heyman nr.cad.195810-Oradea

Vineri , 8 Iunie 2018, 9:45

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte,str. Eva Heyman  nr.cad.195810-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte,str. Eva Heyman  nr.cad.195810-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte,str. Eva Heyman  nr.cad.195810-Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte,str. Eva Heyman  nr.cad.195810-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de  parcelare a terenului reprezentat de parcela identificata cu nr.cad. 195810, in vederea amplasarii de locuinte , in zona strazii Ciheiului.

Prin planul urbanistic zonal initiat de dl. Ciuciui Teodor Beniamin , se definesc conditiile de definitivare a procesului de urbanizare a zonei delimitate de str. Eva Heyman, str. Petru Maior si limita zonei administrative a municipiului , situata in  UTR ULiu. Mentionam ca celelalte parcele care intra in componenta aceluiasi UTR ULiu,  fac obiectul de studiu al planului urbanistic aprobat prin HCL 709/2017.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de sud, unde s-a dezvoltat o zona rezidentiala cu locuinte izolate cu regim mic de inaltime.

Planul urbanistic zonal initiat de Ciuciui Beniamin propune delimitarea a 46 parcele destinate construirii, din care 43 de parcele cu suprafete 495 - 900 mp si front de min.18,0m sunt destinate locuintelor izolate, iar 3 parcele cu suprafete de 700-100,0mp si front de min.25,0m sunt destinate amplasarii de locuinte semicolective(cu doua unitati locative) si functiuni complementare locuirii;

- regim de inaltime:S(D)+P+E(M)+R;

- limita de implantare a cladirilor: 6,0m de la aliniamentul strazilor de acces la parcele;

- retrageri: 6,0m fata de mejdia posterioara, 6,0m retragere laterala totala, cu min.2,0m pe o latura;

- pe fiecare parcela se va asigura spatiu de parcare aferent functiunii propuse, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016;

Zona verde cu acces public nelimitat va avea o suprafata totala de 3525,0 mp si include zona verde de aliniament a drumurilor publice existente/propuse in zona si o parcela cu suprafata de 2290,3mp situata la limita vestica a zonei studiate;

Circulatia in zona se va desfasura pe str. Petru Maior, strada cu profil transversal de 25,0m(adica 12,5m din ax pe partea beneficiarului), conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016, respectiv pe cele doua strazi cu profil transversal de 12,0m, propuse pentru a asigura accesul din str. Petru Maior la parcelele create.Terenul destinat drumurilor publice si zonelor verzi cu acces public nelimitat vor trece din domeniul privat in domeniul public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar.

Costurile aferente extinderii retelelor de utilitati(energie electrica, alimentare cu apa si canalizare)pana la limita fiecarei parcele,amenajarea drumurilor publice la nivel de drumuri balastate si amenajarea zonelor verzi cu acces public nelimitat, vor fi suportate de initiatorul PUZ-ului.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.06-5.07.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.30 - 15.30, exceptand zilele de miercuri si joi.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 6-20.07.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

                                                                        Arhitect sef

                                                               Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte,str. Eva Heyman nr.cad.195810-Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert