Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ-Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.193235, 201046 Oradea

Joi , 31 Mai 2018, 8:44

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborarea PUZ-Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.193235, 201046 Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborarea PUZ-Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.193235, 201046 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborarea PUZ-Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.193235, 201046 Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ-Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.193235, 201046 Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de  parcelare a terenului continand parcelele identificate cu nr.cad. 193235, 201046, in vederea amplasarii de locuinte , in zona rezidentiala cuprinsa intre str. Victor Papilian si Calea Clujului.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Popa Gizella, reprezentata de dl. Gligor Cristian, se definesc conditiile de transformare a zonei cuprinse intre str. Alesdului, str. Victor Pailian si Calea Clujului in zona rezidentiala cu locuinte izolate, cu regim mic de inaltime, dispuse pe parcelar de tip urban.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de est, avand o suprafata de 126590,0  mp.Destinata propusa prin reglementarile PUZ-ului, pentru zona studiata este de zona rezidentiala cu functiuni complementare locuirii.

Zona verde cu acces public nelimitat va avea o suprafata totala de 875,0mp, iar reteaua stradala in zona de studiu va cuprinde patru strazi cu profil transversal de 12,0m si in drum privat cu profil transversal de 9,0m situate la limita vestica a amplasamentului care a generat PUZ-ul;

Planul urbanistic zonal initiat propune dezmembrarea celor doua parcele (nr.cad.193235 si 2010460) in 28 parcele destinate amplasarii de locuinte izolate, cu suprafete de min.380mp si front de min.15,0m si o parcela cu destinatia drum public cu profil transversal de 12,0m, cuprins in propunerea de dezvoltare a retelei stradale in zona studiata.

Mobilarea parceleor destinate construirii se va face in urmatoarele conditii:

- regimul de inaltime: max. S(D)+P+E(M);

- limita de implantare a cladirilor:6,0m fata de str.Victor Papilian si 4,5m fata de aliniamentul strazilor nou create pentru asigurarea accesului in zona;

- retrageri: 6,0m fata de mejdia posterioara si 6,0m in total fata de mejdiile laterale, cu min.2,0m pe o latura;

- in incinta se va asigura minimum un loc de parcare sau garaj integrat in cladire;

- POTmax.35%   CUTmax.0,9;

Terenul destinat drumurilor publice si zonelor verzi cu acces public nelimitat va trece din domeniul privat in domeniul public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar.

Costurile aferente extinderii retelelor de utilitati(energie electrica, alimentare cu apa si canalizare)pana la limita fiecarei parcele,amenajarea drumului public de acces, la nivel de drumuri balastate si amenajarea zonelor verzi cu acces public nelimitat, vor fi suportate de initiatorul PUZ-ului.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 4.06-28.06.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.30 - 15.30, exceptand zilele de miercuri si joi.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.06.- 13.07.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

                                                                        Arhitect sef

                                                               Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ-Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.193235, 201046 Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert