A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind PUZ – Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea