A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea

Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea

Vineri , 10 August 2018, 10:24

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea


A N U N T

privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru aextinde UTR M2 si a studia conditiile de amplasare a unei constructii cu destinatie centru medical, pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr.cad. 171336 si 152926.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC MEDETILSRL,  se vor defini reglementarile urbanistice pentru zona delimitata de zona cuprinsa intre intersectia strazii Olimpiadei cu strada Rozmarinului si limita vestica a parceleleor identificate cu nr.cad. 171336 si 152926.

Planul urbanistic zonal va  defini  modul de ocupare al terenului, accesul si circulatia in zona de studiu, echiparea edilitara, regimul juridic al terenurilor, tinand seama de reglementarile urbanistice specifice in UTR M2.

Amenajarea spatiului de parcare va tine seama de functiunile propuse.

Regimul de inaltime si volumetria propusa se va trata la faza de PUZ, in corelare cu vecinatatile:

                        - POTmax.60%;

                        - CUTmax.1,6;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 10.08-16.08.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

dm/dm-1ex

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Amplasare centru medical cu cabinet si laborator de analize medicale, str. Rozmarinului nr.5, nr.cad.171336 Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert