A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea

Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea

Vineri , 10 August 2018, 10:25

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea


A N U N T

privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentrua studia conditiile de amplasare a unei constructii cu destinatia de locuinte colective si functiuni complementare, pe amplasamentul reprezentat de parcela identificata cu nr.cad. 161519.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC COMPACT INVEST SRL,  se vor defini reglementarile urbanistice pentru zona delimitata de strazile Tudor Vladimirescu , W.Shakespeare, C-tin Brancoveanu si incinta Colegiului Tehnic Traian Vuia.

Planul urbanistic zonal va  defini  modul de ocupare al terenului, accesul si circulatia in zona de studiu, echiparea edilitara, regimul juridic al terenurilor, tinand seama de reglementarile urbanistice specifice in UTR M3.

Locurile de parcare aferent functiunilor propuse sevor organiza in zona de subsol/demisol iar parcarile amenajate la sol nu vor avea acces direct din strada, ci din incinta.

Regimul de inaltime maxim se va incadra in Htotal 22,0m cu max.18,0m la cornisa;

- POTmax.40%;

- CUTmax.1,9;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 13.08-19.08.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare a PUZ-ului la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  cmuat@oradea.ro

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

dm/dm-1ex

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare a PUZ-Construire imobil locuinte colective si functiuni complementare , str. Tudor Vladimirescu nr.81, nr.cad.161519 Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert