Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare Plan Director (Masterplan) – Construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea

Joi , 10 August 2017, 13:00

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare Plan Director (Masterplan) – Construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare Plan Director (Masterplan) – Construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare Plan Director (Masterplan) – Construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare Plan Director (Masterplan) - Construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea,

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a Planului director (Masterplan) pentru construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare,  Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea; 

 

Prin planul director (Masterplan) initiat de SC LANCETTI TRANSPORT SRL reprezentata prin GHIB IONEL se propune  construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea,  in urmatoarele conditii:

 

-       Teritoriul care urmeazăsă fie reglementat prin Plan Director (Masterplan): 

-       Toata zona cuprinsa in UTR UEi

-       Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:

-       Zona destinata activitatilor economice cu caracter industrial, rezultata in urma aplicarii procedurii de urbanizare ;

-       Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 "Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta" si RLU-Cap.2 si Cap.3

-       Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)

-       POTmax.60%        POTprop. 24,92%      

-       CUTmax.1,2          CUTprop.0,26

-       Regim de inaltime: max.(1-3S)+P+4E cu Hmax. La cornisa 21,0m;

-       Regim de inaltime propus :max. P+E

-       Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

-       Se va studia dezvoltarea retelei stradale in zona supusa urbanizarii astfel incat sa se asigure acces direct din drumuri publice, la parcelele/ incintele create, ocupand 20-25%din suprafata totala si se vor delimita zonele verzi de aliniament in proportie de 10% din suprafata totala . Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi se va trece din domeniul privat in domeniul domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, respectiv zona verde, prin grija Directiei Imobiliare Oradea;

-       Se va studia extinderea retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

-       Se vor amenaja locuri de parcare aferent functiunilor propuse, pe parcela/ in incinta;

-    Capacităţile de transport admise:

-       autoturisme si autovehicole de mare tonaj (TIR);

-    Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ:

-  avizele se vor solicita prin certificatul de urbanism pentru elaborare PUZ. 

-  Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z.-ului ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului:

- amplasarea a trei panouri informative privind elaborare PUZ  in zona studiata prin panul urbanistic

- identificarea tuturor proprietarilor imobilelor situate in zona supusa urbanizarii si adresele lor de corespondenta.

 

-         Conditii si recomandari

-         Procesul de urbanizare se va desfasura in doua faze:

-          Faza I - se va elabora plan director(masterplan) pe toata zona UTR-ului UEi care contine amplasamentul care a generat procesul de urbanizare, definindu-se functiunile propuse, delimitandu-se zonele verzi si zone destinate institutiilor si serviciilor publice(functiuni de invatamant-cercetare, functiuni medicale, functiuni sportive) daca este cazul si stabilindu-se etapizarea procesului de urbanizare prin PUZ.

-   Faza a II-a - se va elabora PUZ  pentru zona care  contine amplasamentul care a initiat procesul de urbanizare( nr.cad. 166130, 166132, 6434, 4700 si 4701)

-     Fiecare zona definita prin planul director(masterplan), supusa reglementarii prin PUZ poate contine dupa caz, dotarile de interes public.

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1387 din 23.03.2017, emis de Primaria Municipiului Oradea .

 

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.08.2017 - 17.08.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare Masterplan la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.08.2017-24.08.2017 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Arhitect sef

Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare Plan Director (Masterplan) – Construire sediu firma, hala de depozitare, service camioane, spalatorie camioane, statie de carburanti, amenajare parcare, str. Uzinelor nr.76, nr.cad.166130, 166132, 6434, 4700 si 4701 Oradea

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni