A N U N T privind intentia de elaborare PUZ–Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte in zona str.Apateului, generat de nr.cad.692/4 - Oradea