Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ–Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte in zona str.Apateului, generat de nr.cad.692/4 - Oradea

Joi , 17 Mai 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ–Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte in zona str.Apateului, generat de  nr.cad.692/4 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ–Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte in zona str.Apateului, generat de  nr.cad.692/4 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ–Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte in zona str.Apateului, generat de  nr.cad.692/4 - Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ-Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte

in zona str.Apateului, generat de  nr.cad.692/4 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind parcelarea unui teren situat in zona  str. Apateului si modificarea reglementarilor stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.333.2009, stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata, dezvoltarea retelei stradale si rezolvarea accesului la parcelele create

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Marcut Alexandru, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.692/4, se va studia  aria constituita din terenul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 si suprafata de teren ramasa pana la limita de itravilan (nr.cad.17782-:-17793. 692/2-:-692/33, 166189-:-166202); in urmatoarele conditii:

-  POTmaxim = 35%;  ;

-  CUTmaxim = 0,9    

- Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R) cu Hmax. la cornisa , respectiv 12,0m la coama;  

 -  Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 - Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 19.05.2018 - 25.05.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 26.05.2018 - 11.06.2018.

Arhitect sef

                                                           Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ–Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009; Rearcelare teren pentru locuinte in zona str.Apateului, generat de nr.cad.692/4 - Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni