A N U N T privind intentia de elaborare PUZ– Reconversie functionala Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel in zona str.Calea Borsului, generat de terenul identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea

Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ– Reconversie functionala Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel in zona str.Calea Borsului, generat de terenul identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea

Joi , 9 August 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T   privind intentia de elaborare PUZ– Reconversie functionala Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel in zona str.Calea Borsului, generat de terenul identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea       Tipărește pagina - A N U N T   privind intentia de elaborare PUZ– Reconversie functionala Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel in zona str.Calea Borsului, generat de terenul identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea       Trimite unui prieten - A N U N T   privind intentia de elaborare PUZ– Reconversie functionala Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel in zona str.Calea Borsului, generat de terenul identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ- Reconversie functionala

Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel

in zona str.Calea Borsului, generat de terenul

identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal cu scopul modificarii zonei functionale a unui teren situat la frontul dstr.Calea Borsului in vederea inserarii unei subzone de tip Is intr-o zona de activitati economice industriale

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC NR OFFICE SRL, se va studia  aria  delimitata de str.Calea Borsului - la sud, drumul de incinta identificat cu nr.cad.15370, 15379 (inclusiv) - la est si nord,  terenul identificat cu nr.cad.196012 - la vest, in urmatoarele conditii:

-       POTmaxim = 60,0%;      CUTmaxim = 1,2;    

            -    Regim maxim de inaltime: (1-2S)+P+4+R; H max la cornişă - 21 m, iar H tot - 25 m;

            -  Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

            -   Accesul in incinta se propune a se realiza  indirect din str.Calea Borsului, pe terenul identificat cu nr.cad.15370;

 -  Conform RLU aferent PUG, in UTR Ei  sunt admise activităţi complementare/de susţinere a profilului funcţional al zonei cu condiţia amplasării acestora prin PUZ;

 - In elaborarea PUZ-ului se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

     - Pe intreaga incinta (nr.cad.5921, 173347, 173348, 192056) se vor desfasura doar activitati  complementare/de susţinere a profilului funcţional al zonei (nu activitati industriale);

     - Se va studia circulatia perimetrala pe intreaga zona de studiu specificata

                In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 10.08.2018 - 16.08.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 17.08.2018 - 23.08.2018. 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ– Reconversie functionala Extindere pe orizontala si verticala imobil si schimbare destinatie in hotel in zona str.Calea Borsului, generat de terenul identificat cu nr.cad.173347, 173348, 192056, 5921 - Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert