Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

Vineri , 16 Septembrie 2011, 15:22

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Plugului nr. cad. 18644-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren situat in Oradea, str. Plugului, in scopul dezvoltarii unei zone de locuinte si rganizarea circulatiei in zona studiata.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Nagy Beatrix, se va studia zona cuprinsa intre str. Plugului de la intersectia cu str. Torentului si strazile Cucului, respectiv Ep. Ion Alexi. In urma parcelarii vor rezulta 2 de loturi destinate construirii de locuinte unifamiliale in  urmatoarele conditii:

- regim de inaltime S+P+M;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax.  0,5

- se va studia posibilitatea dezvoltarii retelei stradale in zona de studiu cu preluarea traseelor strazilor existente.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 16.09-20.09.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 20-25.09.2011si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro .