A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Calea Santandrei, generat de nr.cad.196871- Oradea