Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Nojoridului, generat de nr.cad.10010, 10012- Oradea

Vineri , 6 Iulie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren  pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Nojoridului, generat de nr.cad.10010, 10012- Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren  pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Nojoridului, generat de nr.cad.10010, 10012- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren  pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Nojoridului, generat de nr.cad.10010, 10012- Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren

 pentru locuinte si functiuni complementare

in zona str.Nojoridului, generat de  nr.cad.10010, 10012- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de urbanizare cu scopul urbanizarii unei subzone din UTR Uliu pentru parcelarea unui teren situat in zona  str. Nojoridului, stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata, dezvoltarea retelei stradale si rezolvarea accesului la parcelele create

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre RIDI ISTVAN, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.10012, se va studia  zona delimitata de  str.Nojoridului, str.Alexandru Macedonski, str.Radu Greceanu si UTR Liu,   in urmatoarele conditii:

-  POTmaxim = 35%;  POTmaxim = 60% pentru locuinte tip covor;

-  CUTmaxim = 0,9    

- Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R) cu Hmax. la coama sau aticul ultimului nivel neretras: 8,0m;  

 -  Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica (de regula cca.20-25% din suprafata terenului).

- Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 - Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

- PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de  Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR Uliu aprobate prin HCL nr.836/2017; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

- Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi compacte cu acces public nelimitat (Va), se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar Oradea;

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 10.07.2018 - 16.07.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro

           

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Nojoridului, generat de nr.cad.10010, 10012- Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert