Trimite unui prieten

A N U N T,privind PUD - Construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative), str. Alba Iulia, nr.11, nr. cadastral 177466 si 201689, Oradea

Joi , 19 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind PUD - Construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative), str. Alba Iulia, nr.11, nr. cadastral 177466 si 201689, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,privind PUD - Construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative), str. Alba Iulia, nr.11, nr. cadastral 177466 si 201689, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,privind PUD - Construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative), str. Alba Iulia, nr.11, nr. cadastral 177466 si 201689, Oradea

 

A N U N T

privind PUD - Construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative), str. Alba Iulia, nr.11, nr. cadastral 177466 si 201689, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Covacescu Raluca, la initiativa beneficiarului  SC International Logistic World Servi ces SRL prin Tica Ioan.

Prevederi P.U.D. propuse:

    - retrageri  faţă de limitele laterale: amplasare pe mejdia comuna cu retragere de minim 3,0m fata de mejdiile opuse;

    - retragere  faţă de limita posterioara: minim 6,0m;

    - circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Alba Iuilia;

    - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

- Se propune construirea a doua corpuri de cladire cuplate ( doua unitati locative fiecare),

- Regim de inaltime propus: Dp+P+Er;

- POT maxim  = 35,0%,    - CUT maxim  = 0,9;  

- Cladirile se vor amplasa conform propunerii prezentate in plansa U05:  La aliniamentul str.Alba Iuilia, pe mejdia comuna,  cu retragere de minim 3,0m fata de mejdiile extreme ;

- Se vor amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporate in cladire.

In perioada 19.03.2020-02.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 18.04.2020-27.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro

 

Fișiere - A N U N T,privind PUD - Construire locuinte semicolective (cu doua unitati locative), str. Alba Iulia, nr.11, nr. cadastral 177466 si 201689, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei