Trimite unui prieten

A N U N T,privind PUD - Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica fara modificari structurale, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad.196446, Oradea

Luni , 23 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - A N U N T,privind PUD - Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica fara modificari structurale, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad.196446, Oradea Tipărește pagina - A N U N T,privind PUD - Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica fara modificari structurale, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad.196446, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,privind PUD - Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica fara modificari structurale, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad.196446, Oradea

 

A N U N T

privind PUD - Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica fara modificari structurale, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad.196446, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Abrudan Ioan Tudor la initiativa beneficiarului  Gartner Mirela Felicia.

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri  faţă de limitele laterale: cladire  existent amplasata la aliniamentul str.Aviatorilor si str.Ep.Ignatie Darabant, pe mejdia nordica;

- circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Aviatorilor;

- echipare tehnico-edilitară: record la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica) existente;

- Se propune schimarea destinatiei locuintei existente in spatiu alimentative publica, cu o suprafata utila de 122 mp  (mai mare de 80,0m)

- Regim de inaltime propus: P ;

- POT = 33%;     POT maxim  = 35,0%;    CUT = 0,36;   - CUT maxim  = 0,9;  

- Amenajarea incintei se va realize conform propunerii prezentate in plansa 3/U ;

- Fatadele cladirii sunt prezentate  in lansa 6/U

- Se vor amenaja  6 locuri de parcare in incinta.

In perioada 24.03.2020-07.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile inregistrate va fi tansmis in intervalul 23.04.2020-02.05.2020 .

 

Fișiere - A N U N T,privind PUD - Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu de alimentatie publica fara modificari structurale, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad.196446, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei