A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea

Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea

Vineri , 10 August 2018, 10:25

Exportă PDF - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea Tipărește pagina - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T    referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea


A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea

 

Primaria Municipiului Oradea anunta ca urmare a discutiilor purtate  in cursul dezbaterii publice organizate in 25 iunie 2018, ora 15.00, care a avut ca scop clarificarea aspectelor reclamate privind reglementarile urbanistice propuse prin lucrarea  

 

PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea

 

s-a convenit ca lucrarea sa fie supusa aprobarii consiliului local in forma prezentata publicului cu urmatoarele conditii mentionate in hotararea de consiliu:

 

-       Ansamblul de locuinte colective care urmeaza sa se amplaseze pe parcela identificata cu nr.cad.196434-Oradea, urmeaza sa se realizeze in patru etape, conform plansei anexate.

 

-       Reglementarile urbanistice propuse pentru proprietatile situate in UTR UM4(zona situata adiacent limitei nordice a parcelei cu nr.cad. 196434), reprezinta doar o propunere de dezvoltare ulterioara a zonei, fara ca ele sa produca efecte dupa aprobarea PUZ-ului prin hotarare de consiliu.

 

-        In zona situata in UTR UM4, emiterea autorizatiilor de construire pentru lucrari ce au ca scop schimbarea destinatiei sau modificarea amprentei cladirilor existente, este conditionata de elaborarea unui plan urbanistic zonal care va avea ca obiectiv urbanizarea zonei, conform reglementarilor impuse prin regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului, aprobate prin HCL 501/2016 si HCL 836/2017;

 

-       Initiatorul PUZ-ului de reconversie functionala a incintei identificate cu nr.cad.196434, SC ISTIALIS SRL are obligatia refacerii pe cheltuiala proprie, a imprejmuirilor existente.  

 

 

                                                                 Arhitect sef

                                                            Adriana Lipoveanu

 

dm/dm-1ex

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind PUZ - Reconversie functionala din zona de activitati economice tertiare in zona mixta M3, str. Eforiei nr.cad.196434 Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert