Trimite unui prieten

ANUNT,privind elaborare PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.81,nr.cadastral 161519, Oradea

Joi , 6 Iunie 2019, 0:00

Exportă PDF - ANUNT,privind elaborare PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.81,nr.cadastral 161519, Oradea Tipărește pagina - ANUNT,privind elaborare PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.81,nr.cadastral 161519, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT,privind elaborare PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.81,nr.cadastral 161519, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Construire imobil de locuinte colective,

 cu functiuni complementare la parter,

str. Tudor Vladimirescu, nr.81,

nr.cadastral 161519, Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea unui imobil de locuinte.

            Zona studiată în PUZ: UTR M3, delimitata de strazile Tudor Vladimirescu, W. Shakespeare, C-tin Brancoveanu si incinta colegiului Tehnic "Traian Vuia";

Suprafata terenului care a generat PUZ-ul: S=4270,0mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Tivadar I.Daniel, la initiativa beneficiarului  Compact Invest SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

        - UTR: zona functional mixta de tip M3;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuinte colective, comert si servicii cu acces public la parter;

    - H max = 28,0m; Regim de inaltime S+P+8E;

    - POT max = 40,0%;

    - CUT max = 2,28;

    - retragerea faţă de aliniament:  9,7m de la aliniamentul  nou al str.Tudor Vladimirescu;

    - retrageri laterale: minim 5,0m, ;

    - retrageri  faţă de limita posterioara: minim 23,0m;

    - circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Tudor Vladimirescu;

    - echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare existente in zona.

   - Se propune construirea unui imobil de locuinte colective (100 apartamente) cu spatii comerciale la parter ;

- Amplasarea cladirii si amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 03.1/A;

- In incinta se vor amenaja 112 locuri de parcare (28 la subsol si 84 la nivelul solului);

- Se propune largirea str.Tudor Vladimirescu, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 25,0m (12,5m din ax pe partea beneficiarilor) si trecerea terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 06.06.2019 - 30.06.2019  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 13:00- 15.30, vineri 13:00 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.07.2019-15.07.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.                      

 

Fișiere - ANUNT,privind elaborare PUZ - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.81,nr.cadastral 161519, Oradea

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta