Trimite unui prieten

ANUNT,privind elaborare PUZ de Urbanizare-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, nr.cadastral 202153,201850, Oradea

Marti , 17 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - ANUNT,privind elaborare PUZ de Urbanizare-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, nr.cadastral 202153,201850, Oradea Tipărește pagina - ANUNT,privind elaborare PUZ de Urbanizare-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, nr.cadastral 202153,201850, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT,privind elaborare PUZ de Urbanizare-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, nr.cadastral 202153,201850, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ de Urbanizare-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, nr.cadastral 202153,201850, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren in vederea construirii de locuinte .

            Zona de studiu a PUZ-ului:  UTR Uliu - teritoriul cuprins intre drumul public identificat cu nr.cad.171858, UTR UEt si limita administrativă a municipiului Oradea; Suprafața de teren care a generat PUZ-ul: 11532mp; Suprafața de teren supusă procedurii de urbanizare este de 168640mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Adela Marginean, la initiativa beneficiarului  Marinau George Cosmin.

Reglementari urbanistice propuse:

- UTR Liu, dotări de cartier ( Is/ Is_P, Va);

- regim de construire: deschis;

- funcțiuni predominante: locuire (se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, în condițiile specificate in RLU aferent PUG) si dotări de cartier;

- H max: trei niveluri supraterane - S+P+1+M/R; POT max = 35,0%;  CUT max = 0,9 (in subzonele de locuire);

- H maxim: 24 m (S+P+4E+R/M); POT 60% - pt. parcele comune; 75%- pt. parcele de colț;

- CUT 2,8 - pt. parcele comune; 3,3 - pt. parcele de colt;

- retragerea față de aliniament: 3,0m - 6,0m pentru UTR Liu; minim 10,0m pentru UTR Is sau se va stabili prin PUD/PUZ;

- retrageri minime față de limitele laterale: in total 6,0m minim 2,0m pe o latura, pentru UTR Liu, minim 4,5m pentru UTR Is;

- retrageri minime față de limitele posterioare: 1/2 din înălțimea clădirii dar nu mai puțin 6,0m;

- circulații și accese: accesul in zona se realizează din str. Ogorului pe drumul public identificat cu nr.cad.171858;

- echipare tehnico-edilitară: zona nu este deservită de rețele edilitare, acestea urmând a se extinde prin grija si pe cheltuiala investitorilor;

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

- etapizarea procesului de urbanizare în 5 etape: prima etapa se va reglementa prin prezenta documentație, iar celelalte patru etape vor fi studiate prin alte documentatii de urbanism de tip PUZ;

- dezvoltarea retelei stradale pe întreaga zonă supusa urbanizarii, astfel:

 * Se propune prelungirea si largirea la profil transversal de 16,0m a drumului public identificat cu nr.cad.171858 situat la nordul zonei studiate, drum propus prin PUG cu legatura in DC56 care va deservi atat zona de locuinte din UTR Uliu, cat si zona de activitati economice tertiare UEt din nodul zonei studiate;

 * Prelungirea drumului public propus prin PUZ avizat (aviz nr.1826/2019) in partea de sud, care va străbate pe diagonală zona studiată, intersectându-se cu prelungirea drumului public identificat cu nr.cad.171858, drum care va avea un profil transversal de 12,0m;

 * Lărgirea drumului existent, amenajat din terenul cu nr.topo 7778/6, teren aflat la dispozitia comisiel locale a Primariei Oradea, la un profil transversal de 11.0m;

 * Constituirea unei relele de drumuri secundare cu profil transversal de 11,0 m, 9,0 m respectiv 6,0m (cu sens unic) care va deservi întreaga zonă studiată, conform propunerii prezentate în planşa U.03;

- alocarea unei rezerve de teren (in cota de minim 10% din suprafața terenului studiat) destinată amenajării spatiilor cu acces public (publice si private cu acces public), conform planșei U.03;

- parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultând 17 loturi destinate locuirii si serviciilor;

Regulament propus pentru zona Liu: locuințe individuale cu regim mic de înălțime

- Front la strada: min. 12,00m;

- Retragere aliniament: 3,00 m - corp principal, 6.00 m - garajele (astfel încât să permită parcarea unei mașini);

- Retragere spate: 6,0m;

- Retrageri laterale: min.2,00/4,00 m - dar total minim 6,00 m la corp principal (cu respectare OMS 119/2014 cu modificări în 2018); Conf. Cod civil - corpuri secundare (anexe pana in 25,0mp);

- Regim de înălțime: S/D+P+1E+M/R - maxim 3 nivele H maxim la coama / cel mai înalt punct al clădirii: 12,0m H maxim la cornișă /aticul ultimului nivel: 8,0m;

- Spatii verzi: minim 40% din suprafața terenului;

- POT =35% - locuințe; 25% - instituții de educație / învățământ;

- CUT =0.9 - locuințe; 0,5 - instituții de educație / învățământ;

- Locuri de parcare: 1 loc de parcare - pentru clădiri cu A.U. mai mica de 150,0mp, 2 locuri de parcare - pentru clădiri cu A.U. mai mare de 150,0mp;

1. Regulament propus pentru zona Is_P si IS: instituții si servicii(publice):

- Utilizări admise in Is_P: Servicii administrative, de cultura, învățământ si cercetare, de sănătate si asistenta sociala, sportive; 

- Utilizări admise in Is: Servicii administrative, financiar-bancare, terțiare, de cultura, de învățământ si cercetare, sănătate si asistenta sociala, turism;

- Retragere aliniament: minim 10,0m sau se va stabili prin PUD sau PUZ;

- Retrageri laterale: min. 4,50m la corp principal (cu respectare OMS 119/2014 cu modificări in 2018) dar nu mai puțin de ½ din H. maxim a clădirii la atic sau cornișa superioara;

- Retragere posterioara: minim 6,0m, dar nu mai puțin de ½ din H maxim a clădirii;

- Regim de înălțime: P+4+R/M H maxim la coamă / cel mai înalt punct al clădirii: 18,0m; H maxim Sali de sport/spectacole sau polivalente: 24,0m;

- Spatii verzi: minim 20% din suprafața terenului;

- POT=60% - pt. parcele comune; 75% - pt. parcele de colț;

- CUT=2,8 - pt. parcele comune; 3,3- pt. parcele de colț;

- Locuri de parcare: conf. Anexe 2 la PUG Oradea;

2. Regulament propus pentru zona Va: grădini, squaruri, parcuri publice cu acces public nelimitat:

- Utilizări admise: plantații înalte, medii si joase, sistem de alei si platforme, mobilier urban, amenajări pentru joaca si odihna, edicule, construcții pentru activități culturale si alimentație publică, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întreținere;

- Retragere aliniament: se va stabili prin PUD, după caz;

- Retrageri laterale: se vor stabili prin PUD, după caz;

- Distanta intre 2 clădiri: se va stabili prin PUD, după caz;

- Regim de înălțime: S(D)+P+E H maxim la coama/cel mai înalt punct al clădirii: 7,0m

- Spatii verzi: minim 60% din suprafața terenului

- POT=5% - numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip;

- CUT=0,1 - numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip;

- Locuri de parcare: conf. Anexei 2 la PUG Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 18.03.2020-11.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.04.2020-26.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

Fișiere - ANUNT,privind elaborare PUZ de Urbanizare-Parcelare teren pentru locuinte cu regim mic de inaltime, nr.cadastral 202153,201850, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei