Trimite unui prieten

ANUNT,privind elaborare PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

Vineri , 28 Februarie 2020, 0:00

Exportă PDF - ANUNT,privind elaborare PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea Tipărește pagina - ANUNT,privind elaborare PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT,privind elaborare PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren in vederea construirii de locuinte familiale .

            Zona de studiu a PUZ-ului:  aria delimitata de Calea Bihorului, teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.924/2018, teritoriul studiat prin PUZ aprobat prin HCL380/2017 si limita sudica a parcelei identificate cu nr.cad.155276 (drumul de acces la aceasta parcela); Terenul care a generat PUZ-ul  este identificat cu nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085 (S = 3776,0mp);

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Czirjak Levente, la initiativa beneficiarului  Pop Gabriel.

Reglementari urbanistice propuse:

- UTR:  de tip Liu si Lil;

    - regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

    - funcţiuni predominante: Locuinţe individuale unifamiliale sau semicolective  (2 unitati locative);

    - H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/Er;

    - POT max = 35,0%;

    - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament ; minim 3,0m de la aliniamentul drumului drumului privat constituit conform PUZ aprobat cu HCL nr.924/2018, respectiv  minim 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces la parcele;

    - retrageri faţă de limitele laterale: minim 3,0m fata de mejdia estica, minim 2,0m fata de mejdia vestica ;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare:  minim 3,0m (raportat la drumul privat de acces);

    - circulaţii şi accese:  accesul la amplasament  se va realiza din  Calea Bihorului, iar accesul la parcele se va realiza indirect pe un drum privat cu profil transversal de 7,0m, conform propunerii prezentate in plansa 3/U; 

 - echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona;

- Terenul care a generat PUZ-ul se va dezmembra  rezultand 5 loturi destinate construirii de locuinte unifamiliale sau cu 2 unitati locative (2 loturi existente si  3 loturi  provenite din dezmembrare)

Suprafata minima a loturilor: 440,0mp

Zonele de implantare a constructiilor sunt figurate in plansa 3/U;

- Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

Organizarea circulatiei;

Accesul la parcelele studiate  se va realiza indirect pe un drum privat cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere in dreptul lotului 2, conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

Restul terenului  cuprins in zona de studio va ramane in UTR Lil cu reglementarile specific conform RLU afferent PUG;

- Documentatia se va supune procedurii de consultare a populatiei, conform prevederilor din "Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului" (aprobat prin HCL nr.495/16.03.2019);

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 02.03.2020-26.03.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.03.2020-10.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

Fișiere - ANUNT,privind elaborare PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei