Trimite unui prieten

ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare hala de depozitare si mica productie, in zona str. Calea Santandrei, nr. cadastral 174157 - Oradea

Joi , 13 Iunie 2019, 0:00

Exportă PDF - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ  - Amplasare hala de depozitare si mica productie, in zona str. Calea Santandrei, nr. cadastral 174157 - Oradea Tipărește pagina - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ  - Amplasare hala de depozitare si mica productie, in zona str. Calea Santandrei, nr. cadastral 174157 - Oradea Trimite unui prieten - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ  - Amplasare hala de depozitare si mica productie, in zona str. Calea Santandrei, nr. cadastral 174157 - Oradea

 

ANUNT

privind intentia de elaborare PUZ  - Amplasare hala de depozitare si mica productie, in zona str. Calea Santandrei, nr. cadastral 174157 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal-urbanizare in vederea extinderii zonei destinata activitatilor economice tertiare si peste UTR Uliu (partial).

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Tarlea Ionita, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.174157, se va studia aria delimitata de str.Calea Santandrei, santul anticar, str. Venus si calea ferata;

            Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

- pentru UTR Et:

- POTmaxim = 40%; CUT maxim = 2,2 - pentru parcelele comune;

- POTmaxim = 50%; CUT maxim = 2,8 - pentru parcelele de colt;

- Regim maxim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R cu Hmax.coama = 25m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:

- Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

- In cadrul suprafeţelor destinate obiecivelor de utilitate publică se vor identifica două categorii de terenuri: cele aferente tramei stradale şi infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 20 - 25% din suprafaţa totală) şi cele aferente celorlalte categorii de obiective de interes public (trama stradală majoră, perdele vegetale de protecţie, spaţii publice, spaţii verzi ce vor include zone verzi de aliniament, terenuri de sport, alte dotări, dupa caz), în cotă fixă de 10% din suprafaţa totală.

- Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

- Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

Capacităţile de transport admise:

- autoturisme si autovehicole de transport marfa

Condiţii şi recomandări:

- Se propune extinderea zonei de activitati economice tertiare a UTR Et din vecinatatea vestica respectiv extindere si peste UTR ULiu din vecinatatea sudica;

- PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR Et aprobate prin HCL nr.836/2017; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

- Se va avea in vedere crearea unei zone de separatie a functiunilor (Liu si Et);

- Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi compacte cu acces public nelimitat (Va), se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea;

- In cazul dezvoltarilor initiate de catre un singur investitor pentru toata zona de urbanizare, spatiile verzi, precum si unele alei carosabile si pietonale (in cazul in care acestea nu se suprapun cu trasee ale infrastructurii edilitare publice) se pot pastra in proprietate privata, cu conditia asigurarii accesului public. Intretinerea acestora se va face, pe toata durata existentei, de catre entitatea privata care le detine in proprietate.

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 "Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta" si RLU-Cap.2 si Cap.3.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 13.06.2019 - 19.06.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 20.06.2019 - 24.06.2019.

 

Fișiere - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ - Amplasare hala de depozitare si mica productie, in zona str. Calea Santandrei, nr. cadastral 174157 - Oradea

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta