Trimite unui prieten

ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, in zona str. Mercur, generat de imobilul identificat cu nr.cad.174563, 174562 - Oradea

Marti , 11 Iunie 2019, 0:00

Exportă PDF - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ  - Parcelare teren pentru locuinte, in zona str. Mercur, generat de imobilul identificat cu nr.cad.174563, 174562 - Oradea Tipărește pagina - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ  - Parcelare teren pentru locuinte, in zona str. Mercur, generat de imobilul identificat cu nr.cad.174563, 174562 - Oradea Trimite unui prieten - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ  - Parcelare teren pentru locuinte, in zona str. Mercur, generat de imobilul identificat cu nr.cad.174563, 174562 - Oradea

 

ANUNT

privind intentia de elaborare PUZ  - Parcelare teren pentru locuinte, in zona str. Mercur, generat de imobilul identificat cu nr.cad.174563, 174562 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind parcelarea unui teren in vederea construirii de locuinte.

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Mos Maria, proprietar al terenului identifict cu nr.cad.174563, 174562, se va studia aria cuprinsa intre teritoriile studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.462/2008,  PUZ aprobat cu HCL nr.176/2019,  str.Mecur  (inlusiv terenul cupins intre str. Mercur si calea ferata), limita sud-vestica a terenului care a generat PUZ-ul  ;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

- POT maxim =  35%;   CUT maxim = 0,9         

- Regim de inaltime: S+P+E+M/R, D+P+E/M;   Hmaxim la coama: 12,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

- Se va studia  accesul in zona si organizarea circulatiei,   infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

- Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

Capacităţile de transport admise:

- autoturisme si autovehicole de max.3,5 t;

Conditii si recomandari:

- Terenul  identificat cu nr.cad.174562 a fost cuprins in zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr.176/2019, prin care s-a stabilit ca  acesta  va face parte din UTR Liu si va fi reglementat printr-o documentatie de urbanismintr-o etapa ulterioara;

- Se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul  in vererea construirii de locuinte individuale;

- In elaborarea PUZ-ului se va opta pentru  solutia de parcelare conform variantei 2 prezentate;

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 "Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta" si RLU-Cap.2 si Cap.3.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.06.2019 - 18.06.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.06.2019 - 23.06.2019.

 

Fișiere - ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte, in zona str. Mercur, generat de imobilul identificat cu nr.cad.174563, 174562 - Oradea

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta