Trimite unui prieten

ANUNT,privind PUD - Construire a 2-a casa pe parcela P+M prin extindere cladire existenta, str. Bradului, nr.37, nr.cad.187018, Oradea

Miercuri , 25 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - ANUNT,privind PUD - Construire a 2-a casa pe parcela P+M prin extindere cladire existenta, str. Bradului, nr.37, nr.cad.187018, Oradea Tipărește pagina - ANUNT,privind PUD - Construire a 2-a casa pe parcela P+M prin extindere cladire existenta, str. Bradului, nr.37, nr.cad.187018, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT,privind PUD - Construire a 2-a casa pe parcela P+M prin extindere cladire existenta, str. Bradului, nr.37, nr.cad.187018, Oradea

 

A N U N T

privind PUD - Construire a 2-a casa pe parcela P+M prin extindere cladire existenta, str. Bradului, nr.37, nr.cad.187018, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construirea celei de  a 2-a case pe parcela P+M prin extindere cladire existenta.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Czirjak J.Levente la initiativa beneficiarului  Marc Sorin-Serban.

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri faţă de limitele laterale = min.0,70m fata de mejdia stângă si minim 6,5m fata de mejdia dreapta;

- retragere faţă de limita posterioara = min.10,0m;

- circulații şi accese: accesul pietonal din str. Bradului;

- echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețelele existente in zona;

- Regim de înălțime propus: P+M;

- POT propus = 30,1%, - POT max. admis = 60,0%;

- CUT propus = 0,45; - CUT max. admis = 1,6;

- clădirea se va amplasa in continuarea celei existente, conform propunerii prezentate in planșa U.03, la minim 0,7m fata de mejdia stângă, minim 6,5m fata de mejdia dreapta si minim 10,0m fata de mejdia posterioara:

În incintă se vor amenaja:

- minim 2 locuri de parcare;

- spatii verzi organizate pe solul natural, minim 15% din suprafața totala a parcelei;

In perioada 26.03.2020-09.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile inregistrate va fi tansmis in intervalul 25.04.2020-04.05.2020.

     

 

Fișiere - ANUNT,privind PUD - Construire a 2-a casa pe parcela P+M prin extindere cladire existenta, str. Bradului, nr.37, nr.cad.187018, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei