Trimite unui prieten

ANUNT,privind PUD - Construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii, str. Santaului, nr.5B, nr.cad.152466, Oradea

Miercuri , 25 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - ANUNT,privind PUD - Construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii, str. Santaului, nr.5B, nr.cad.152466, Oradea Tipărește pagina - ANUNT,privind PUD - Construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii, str. Santaului, nr.5B, nr.cad.152466, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT,privind PUD - Construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii, str. Santaului, nr.5B, nr.cad.152466, Oradea

 

A N U N T

privind PUD - Construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii, str. Santaului, nr.5B, nr.cad.152466, Oradea

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Delia Popa la initiativa beneficiarului  Knorimpex SRL.

Prevederi P.U.D. propuse:

- regimul de înălțime: P+Ep/Mp;

- POT propus = max 40,0%;  CUT propus =max 2,2;

- retragerea faţă de aliniament:  clădirea se va retrage cu minim 6,5m de la noul aliniament al drumului public existent situat la limita sud-estică a amplasamentului;

- retrageri faţă de mejdii: minim 0,5m față de mejdia dreaptă (nord-estică), minim 14,0m faţă de mejdia stângă (sud-vestică);

- retragere faţă de mejdia posterioară (nord-vestică): minim 5,8m;

- circulații şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Santăului, pe drumul public existent  situat la limita sud-estică a amplasamentului;

- echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la rețelele existente in zona;

- Se propune construirea unei clădiri cu destinaţia  mică producție și comercializare materiale de construcții, conform proiectului nr. 18/2019;

- Regim de înălţime propus: P+Ep/Mp;

- POT propus = 40,0%;  CUT propus = 2,2;  

-  clădirea se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa 3/U astfel: minim 6,50m de la noul aliniament al drumului public, situat la limita sud-estică a amplasamentului,  minim 0,5m față de mejdia dreaptă (nord-estică), minim 14,0m faţă de mejdia stângă (sud-vestică), respectiv minim 5,8m faţă de mejdia posterioară (nord-vestică);

-se propune cedare teren pentru constituirea profilulul transversal al drumului public existent, situat la limita sud-estică a amplasamentului la 11,0m, în dreptul amplasamentului studiat;

-se vor amenaja min.3 locuri de parcare aferente funcțiunii, amplasate la frontul drumului public existent, situat la limita sud-estică a amplasamentului, cu acces din incintă;

- spații verzi amenajate:  20,75% din suprafața terenului;

In perioada 26.03.2020-09.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile inregistrate va fi tansmis in intervalul 25.04.2020-04.05.2020.

     

 

Fișiere - ANUNT,privind PUD - Construire cladire pentru mica productie si comercializare materiale de constructii, str. Santaului, nr.5B, nr.cad.152466, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei