Trimite unui prieten

ANUNT, privind PUD - Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare incinta, str. Calea Santandrei, nr.2A, nr. cadastral 205550, Oradea

Vineri , 20 Martie 2020, 0:00

Exportă PDF - ANUNT, privind PUD - Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare  incinta, str. Calea Santandrei, nr.2A, nr. cadastral 205550, Oradea Tipărește pagina - ANUNT, privind PUD - Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare  incinta, str. Calea Santandrei, nr.2A, nr. cadastral 205550, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT, privind PUD - Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare  incinta, str. Calea Santandrei, nr.2A, nr. cadastral 205550, Oradea

 

A N U N T

privind PUD - Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare  incinta, str. Calea Santandrei, nr.2A, nr. cadastral 205550, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire spatiu comercial tip showroom si amenajare  incinta.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Aurel Cobe, la initiativa beneficiarului  SC Naturen Concept SRL.

Prevederi P.U.D. propuse:

    - retragerea minimă faţă de aliniament: min.50,0m din axul str. Calea Santandrei;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: min.2,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.0,60m;

    - circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Calea Santandreiului;

    - echipare tehnico-edilitară: se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

- Se propune construirea a unui spatiu comercial tip showroom conform propunerii din plansa 4/U;

- Regim maxim de inaltime propus: Parter;

- POT propus = 35,21%, POTmax.admis = 50,0%,  CUT propus = 0,35, CUT max.admis = 2,4;

- Amplasarea cladirii si amenajarea incintei sunt figurate in plansa 4/U: retrasa la min.50,0m din axul str. Calea Santandrei, la min.2,0m fata de mejdiile laterale respectiv retrasa la min.0,60m fata de mejdia posterioara;

- Pe parcela se vor amenaja:

  - 27 locuri de parcare aferente functiunii (conform RLU aferent PUG - Anexa 2);

  - spatii verzi minim 20% din suprafata totala a parcelei;

  - platformă destinata colectării deşeurilor menajere, accesibila din spaţiul public;

- Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente pe str. Calea Santandrei;

- Se propune reglementarea profilului transversal al strazii Calea Santandrei conform PUZ aprobat prin HCL nr.332/12.04.2018;

- Zona verde de folosinta comuna va ramane in proprietate privata, amenajarea si intretinerea acesteia ramanand in sarcina investitorilor;

In perioada 20.03.2020-03.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro  sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile inregistrate va fi transmis in scris, celor care au formulat observatii, in intervalul 19.04.2020-28.04.2020.

 

Fișiere - ANUNT, privind PUD - Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare incinta, str. Calea Santandrei, nr.2A, nr. cadastral 205550, Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei