Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local

PROCES VERBAL incheiat azi 21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș(...)

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș(...)

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni