Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local

Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,(...)

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei