Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local

Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,(...)

Încheiat azi 12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na.(...)

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421