Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local

PROCES VERBAL Încheiat azi 09 Decembrie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 09 Decembrie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Bârsan Ioan, d-l Bonchiş Ioan, d-na Bunea Doina, d-l(...)

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni