Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local

PROCES VERBAL Încheiat azi 12 februarie 2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 12 februarie 2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 29 Ianuarie 2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 29 Ianuarie 2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Ioan Bârsan, d-l. Bonchiş Ioan, d-na Bunea Doina, d-nul Câmpan(...)

PROCES VERBAL Încheiat azi 8 Ianuarie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 8 Ianuarie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert