Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local

PROCES VERBAL Încheiat azi 9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana,(...)

PROCES VERBAL incheiat azi 03 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 03 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Dulca Camelia -(...)

PROCES VERBAL incheiat azi 12 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Orade

PROCES VERBAL Încheiat azi 12 octombrie 2016cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana,(...)

PROCES VERBAL incheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extaordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL Încheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extrordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, ,(...)

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2