Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 03 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

, 13 Noiembrie 2016, 12:33

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi  03 noiembrie  2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi  03 noiembrie  2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi  03 noiembrie  2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  03 noiembrie  2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Dulca Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Dragoș Marcel,  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu,  d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel, d-l Revnic Adrian,  d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius

Lipsesc următorii consilieri: d-na. Coste Marina-Adelina, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Mălan Mircea

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director adj. executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general A.D.L., d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

                d-na Eugenia Borbei  - director executiv Direcția Juridică

 

                Pentru astăzi 03 noiembrie 2016 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Ședința este legal constituită, lipsește motivat d-na consilier Coste, d-na consilier Buhaș și d-l viceprimar Mălan.

                Dau cuvântul președintelui de ședință.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Bună ziua. Aș dori mai întâi să supun la vot borderoul cu materialele care au fost discutate pe comisia de la ora 13,00.

 

                Cine este pentru? 21 voturi

                Împotrivă?

                Abținere? 4 voturi

 

                Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016. 

 

                Discuții dacă sunt? D-l Huszar poftiți.

 

                d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Mulțumesc domnule președinte. Ne-am abținut pentru că azi dimineață la ora 10,00, cu toate că a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local, figurau două puncte, pct. 2 și pct. 3. Pct. 1 care trebuia să fie locomotiva aceste ședințe nu era publicat, iar după aceea au apărut și celelalte materiale.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Discuții dacă mai sunt la materialul nr. 1.  Dacă nu supun la vot.

 

                Cine este pentru? 16 voturi

                Împotrivă?

                Abținere? 8 voturi

 

                Cap. I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

                Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Municipiului Ordea în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea acestora.

 

                Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

                d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                O singură întrebare și anume: cum se pot face aceste verificări, dacă curtea proprietarului este sau nu întreținută, dacă nu există vizibilitate dinspre stradă.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Scopul nu este să supraimpozităm curțile unor persoane fizice ci scopul este ca în situația unor parcele de teren foarte vizibile, după ce am epuizat toate procedurile legale legate de notificarea, informarea, amendarea proprietarilor constatând că din diferite rațiuni nu reacționează sub nici o formă și neavând alte instrumente de a-l determina să-și îngrijească terenul respective, atunci se propune supraimpozitarea acestuia. Deci, scopul nu este să intrăm în curțile oamenilor și să vedem dacă și-au făcut curat sau nu, cid doar la acele parcele la care in mod evident este o situație foarte proastă. Nu cred că vom avea foarte multe situații, dar am introdus această posibilitate suplimentară exclusiv pentru aceste cazuri în care nu există altă cale de comunicare cu proprietarii acestora și care nu reacționează la nici un fel de discuții sau  notificări. Avem și astfel de situații, din păcate.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Poftiți d-le Huszar

 

                d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Din păcate sunt câteva situații de genul acesta, și asta doream să întreb, chiar și eu am în vecini câteva gradini care sunt pline de bălării, trebuie să vin să fac reclamație să forțăm oarecum vecinii să-și facă ordine în curte, care este plină de bălării, ambrozia. Aici este foarte bine definit ce se înțelege prin grădini și curți neîngrijite. Oricum, înțeleg că prima dată va fi somat și după aceea va fi pus la supraimpozitare. Mulțumesc.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

 

 

                Cine este pentru? 20 voturi??

                Împotrivă?

                Abținere? 4 voturi

 

                Pct. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către Societatea RER Ecologic Service Oradea SA pentru perioada iarnă 2016-2017

 

                Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? 16 voturi

                Împotrivă?

                Abținere? 8 voturi

 

                Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Protocolului de colaborare în vederea realizării Campusului Integrat - Universitatea din Oradea.

 

                Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                O întrebare referitoare la proprietarul terenului. Terenul, în momentul de față este în proprietatea Primăriei municipiului Oradea?

 

                d-l Ilie Bolojan  - primar al municipiului Oradea

 

                Nu este integral acest teren în proprietatea municipiului Oradea, spre ex. o parte din terenul vizat este cel pe care este amplasată unitatea de jandarmi. Intenția Primăriei și a Universității este aceea de a propune Ministerului de Interne relocarea unității de jandarmi de pe acest amplasament pe amplasamentul școlii de poliție de frontieră cu o ieșire la intersecția str. Vlădeasa și b-dul. Decebal, în spatele școlii unde există niște clădiri care pot fi demolate și construită o locație corespunzătoare. Semnarea acestui protocol ne permite să efectuăm demersurile de pe lângă Ministerul de Interne. Eu am discutat cu dl.ministru, trebuie să facem adresele de rigoare, va veni o echipă de la minister și se va face o echipă de lucru minister - universitate - primărie - prefectură, și în baza raportului acestei comisii se vor face niște propuneri. În urma acestor propuneri se vor lua niște decizii. În cazul în care se va aproba relocarea unității de jandarmi va apărea o Hotărâre de Guvern  care în schimbul participării Primăriei Oradea cu fonduri la relocarea unității de jandarmi va transfera acest teren în proprietatea orașului.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

d-l Kis poftiți.

 

                d-l Kis Gabor  - consilier local

 

                Mulțumesc domnule președinte. Locația propusă de d-l primar nu este cumva zonă de protecție, sau nu este cumva proprietatea Consiliului Județean.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                O parte din amplasmentul studiat este într-adevă proprietatea Consiliului Județean. Va fi studiat și acel amplasament, am avut o discuție de principiu cu domnul președinte pe această temă. În baza studiului care va realiza  masterplanul și Consiliul Județean va trebui să ia o decizie în consecință. Dar trebuie să existe un document în baza căruia să știm ce vrea să facă Universitatea în anii următori, ce necesități are vis-à-vis de obiectivele pe care vrea să le atingă, nr. de cămine studențești, anumite clădiri pe care astăzi nu le are, aceste necesități trebuiesc amplasate in teren în zona respectivă. Dacă nu vor putea fi amplasate pe terenul Primăriei Oradea, al Universității sau cel care poate fi preluat de la Ministerul de Interne, există posibilitatea de a fi amplasate și pe terenurile Consiliului Județean. Dacă Consiliul Județean își va da acordul în acest sens se va putea aproba apoi planul de urbanism zonal care urmează acestui document, studiul de fezabilitate pentru fiecare clădire și apoi  începerea lucrărilor, din anul 2017 la final, 2018, pentru că oricum un astfel de master plan durează aproximativ 3 - 4 luni de zile, el va fi realizat în colaborare cu Universitatea din Oradea. Nu ne angajează la alte chestiuni, decât ne crează baza legală să ne apucăm să lucrăm așa cum ați văzut la unul din punctele de la hotărârea de consiliu master planul va trebui aprobat de către senatul universității și de către Consiliul de administrație și abia după aceea va deveni document de lucru asumat de Universitate. Momentan cream baza legală ca să putem să-l pregătim, iar la acest master plan va lucra arhitectul desemnat împreună cu echipa desemnată de universitate.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? 16 voturi

                Împotrivă?

                Abținere? 8 voturi

 

                Pct. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind încheierea unei Convenții de Plată între Municipiul Oradea, Societatea Termoficare Oradea S.A și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș, în vederea achitării contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termică populației municipiului Oradea, pentru sezonul de încălzire 2016-2017, în limita sumelor alocate în acest sens din bugetul local al municipiului Oradea.

 

                Diascuții dacă sunt la material? D-na Kirei Melinda

 

                d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

                Avem o observație și o propunere legată de acest material. Observația ar fi că un material de o asemenea importanță ar fi trebuit postat mai repede pe site, iar întrebarea ar fi dacă se poate afla care sunt facilitățile plăților în avans a gazelor.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                d-l Necula Stănel poftiți

 

                d-l Necula  Stănel - director Termoficare Oradea SA

 

                Societatea de Termoficare a negociat cu doi parteneri special pentru plata în avans în condițiile în care ofertele dânșilor nu au avut nici o opțiune de plată la termen, s-au dat discount-uri suplimentare, nu pot să vă spun acum care a fost cuantumul valorii, dar a fost un discount suplimentar tocmai pentru faptul că plătim în avans. Din momentul în care am pornit echipamentul pe gaz Termoficare Oradea a plătit în avans gazul pentru luna următoare de funcționare. De aici și deficitul de cash pentru că noi încasăm la 2,5 luni din momentul în care începem furnizarea.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Poftiți domnule Sabău.

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                Eu am o ușoară nedumerire. La ultima ședință am votat să cerem un ajutor de stat de 33 milioane de lei de la fondul de rezervă al primului ministru pentru plata în avans a gazului, din moment ce se putea ca plata gazului să nu o facem în avans de ce l-am mai solicitat?

 

                d-l Necula  Stănel - director Termoficare Oradea SA

 

                Vă rog să vă uitați pe material, aveți acolo cele două opțiuni, Convenția conține varianta in care se alocă cele 10 milioane cu titlu de plată în avans către Romgaz , iar cealaltă, rămâne valabilă  opțiunea de a accesa cele 30 de milioane de lei, dar asta după ce o Hotărâre de Guvern va produce efecte. Nouă ne trebuie gaz acum.

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                Întrebarea era dacă se poate să nu plătim în avans.

 

                d-l Necula  Stănel - director Termoficare Oradea SA

 

                Nu există varianta de a nu plăti în avans

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                Atunci înseamnă că ne dau discounturi, dacă ne obligă să plătim în avans.

 

                d-l Necula  Stănel - director Termoficare Oradea SA

 

                Am primit discounturi pentru plata în avans.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l Ilie Bolojan  - primar al municipiului Oradea

 

                Vreau să răspund doar la solicitarea legată de sprijinul guvernamental. Nu există o garanție că acest sprijin va fi executat. Este adevărat că de la o cerere și până la apariția unei hotărâri de guvern este cale lungă. Având în vedere că anul acesta nu s-au alocat sume, dar anii trecuți s-au alocat, dar din păcate noi nu am beneficiat de astfel de sume am considerat că este necesar să facem. Nu vă pot spune ce probabilitate este să se facă plata sau nu, iar orașul Oradea nu poate să rămână pe  niște variante puțin probabile, să spun așa, trebuie să asigurăm funcționarea sistemului în perioada de iarnă, în așa fel încât să existe continuitatea încălzirii orașului Oradea fără sincope.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dacă mai există discuții la acest material, dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? 16 voturi

                Împotrivă?

                Abținere? 8 voturi

 

                Cap. II Resurse Umane

               

                Pct. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind transformarea funcţiei  vacante de referent, grad profesional IA (SSD) din cadrul Compartimentului Secretariat Consiliul Local în consilier, grad  profesional IA (S).

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă?

                Abținere? 4 voturi

 

                Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea numirii d-nei Lupșea Angela în funcția de director interimar al Muzeului Cetății și Orașului Oradea, până la finalizarea procedurii de acreditare a Muzeului Cetății și Orașului Oradea.  

 

                Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                O întrebare aș avea referitor la procedura de vot. Nu este necesar vot secret în cazul acestei nominalizări? Am văzut că se practică la Consiliul Județean, de aceea întreb?

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dau cuvântul doamnei Borbei.

 

                d-na. Borbei Eugenia - director executiv Direcția Juridică

 

                În acest caz este o numire pe perioadă determinată a unei persoane care să ocupe acest post. Vreau să vă spun că Ordinul 2057 din 2007 prevede că procedura de acreditare se inițiază la un an de la înființarea muzeului. Noi avem deja înființat muzeul așa că se impune o persoană pe perioadă determinată până la organizarea concursului și acreditarea muzeului.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dacă mai sunt și alte discuții? D-l Huszar

 

                d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                O observație și o solicitare din nou, când avem o astfel de situație de numire într-o astfel de funcție vă rog să atașați C.V.-ul. De câte ori s-a întâmplat am solicitat văd că  se merge pe același principiu, se pune pe masă... Eu nu am nimic împotrivă, dar eu personal o cunosc pe d-na Angela, să nu mă înțelegeți greșit, dar sunt mulți care nu o cunosc, așa că pe viitor să avem un C.V. pe masă.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? 21 voturi

                Împotrivă? 4 voturi

                Abținere?

 

                Cap. III Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

                Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 2 din H.C.L. 869/2015 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Regionlaă a Finanțelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al municipiului Oradea, a imobilului situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 4.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abținere?

 

                Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate al obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate - Oradea, str. Spartacus nr. 50" prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abținere?

 

                La „Diverse", d-l Sabău poftiți.

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                O întrebare aș avea pentru Instituția Arhitectului Șef. O întrebare tehnică, nu politică, și aș avea rugămintea ca și răspunsul să fie tot așa. Știu că și la alegerile locale au existat cereri de amplasare de prisme din partea partidelor politice, cereri care au fost refuzate. Care sunt motivele pentru care la alegerile parlamentare s-a permis amplasarea acestor prisme față de alegerile locale când nu s-a permis.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Doamna Lipoveanu nu este acum aici și am să o rog ca la ședința următoare să vă dea un răspuns tehnic în sensul întrebării dvs.

 

                d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

La „Diverse"  dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu declar ședința de astăzi închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ,                                                                                          SECRETAR,

    Filimon Teofil Laviniu                                                                                                    Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Întocmit,

Teodora Silaghi 

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2