Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 10 august 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 18 August 2017, 13:45

Exportă PDF - PROCES VERBAL  Încheiat azi  10 august 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL  Încheiat azi  10 august 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL  Încheiat azi  10 august 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  10 august 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Chiană Laurențiu Alin,  d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Revnic Arian d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l. Ionescu Romeo, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Negrean Daniel-Dumitru,

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică., d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 10 august  2017 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 23,  lipsesc motivaţi d-l consilier Ionescu  Romeo, d- Sabău Liviu, d-l Negrean  Dumitru și d-na. Peto Dalma. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți d-l Lezeu

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Bună ziua, dați-mi voie să supun la vot borderoul cu materialele supuse spre dezbatere.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Direcția Economică

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2017

 

Discuții dacă sunt? D-na. Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

În raportul de specialitate se propune rectificarea bugetară prin alocarea sumei de 218.784 lei către unităţile de învăţământ, pentru a compensa suma stabilită de Curtea de Conturi ca prejudiciu. Suntem total de acord, mai mult, propunem să majorăm suma cu dobânzile aferente, întrucât unităţile de învăţământ nu sunt vinovate în acest caz, iar Curtea de Conturi calculează accesorii la sumele datorate bugetului. Sunt curioasă, dacă tot este adeptul transparenţei domnul primar, de ce nu s-au pus pe site-ul primăriei procesul verbal, raportul şi decizia Curţii de Conturi la care se referă raportul de specialitate, cu atât mai mult cu cât nu au fost contestate de executiv. Are dreptul şi Consiliul Local şi opinia publică să cunoască punctul de vedere al instituţiei care verifică respectarea prevederilor legale privind cheltuirea banului public.

În concluzie propunem la vot să majorăm suma cu dobânzile aferente, ca instituţiile de învăţământ să nu fie în minus.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Poftiți d-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

D-na consilier, dacă solicitați un raport al Curții de conturi vi se va da, fără nici un fel de probleme. De asemenea, vreau să vă asigur că toate aceste probleme vor fi publicate intrucât Primăria Oradea este una dintre institutiile din tară care publică toate cheltuielile, am reglementat situația și cu dispozițiile de primar, iar un consilier local dacă solicită orice fel de informații i se dau imediat. Orice fel de informatie pe care o solicitați legată de primărie, sigur puteti să faceți și conferință de presă, dar dacă vă interesează orice fel de informație vi se va da adesându-vă directorilor și compartimentelor de specialitate.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Poftiți d-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Propunerea as dori să fie supusă la vot. Am văzut că suma respectivă care trebuie să o ia inapoi scolile, dar dobânzile aferente acestor sume ...

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea d-nei Kirei

D-l primar dorește să intervină.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, acest raport de specialitate este intocmit de colegii de la Direcția Economică, d-na Vlad vă rog să vă spuneti punctul de vedere, și în funcție de asta vom vota, altfel riscăm să facem niște propuneri care pot fi sau nu in regula.

 

d-na. Vlad Simona - sef serviciu

 

Valoarea dobânzilor se va cunoaște  după recuperarea prejudiciului, pentru că așa se calculează, până la recupare, inclusiv. Nu avem cum să facem acest lucru acum.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Deci, propunerea nu cred că-și are rostul. Executivul ia act de această propunere, iar ulterior vom discuta.

 

d-na. Kecse

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

Multumesc. Anul trecut a fost cuprins în buget în valoare de 27.000 lei amenajarea spațiului din jurul statuii Szaksvay Imre din Parcul Libertății, rugămintea noastră ar fi să recuprindem in buget amejanarea acestui parc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Executivul ia act de această propunere. D-l primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Când vom primi proiectul cu toate avizele de la comisia de monumente, executivul nu are nimic împotrivă să amenajeze  acolo. Dar, trebuie să vorbiți cu colegii dvs. care din rațiuni de imagine au dorit să reabiliteze soclul statuii, să definitiveze proiectul ca să putem noi să facem partea de pavaj. Trebuie vorbit cu ei prima dată și după aceea , când avem proiectul cu vizele de la monumente orașul Oradea va sustine acest proiect, altfel aceste lucruri de imagine, sunt bune de altfel, dar nu pot fi puse în practică.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru subînchirierea unui spațiu situat în imobilul proprietatea municipiului Oradea, str. Primăriei nr. 3, parter, aflat în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

 

Dacă  sunt discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea demolării edificatelor și eliberării terenului de activele casate, situate pe amplasamentul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II, preluate de Municipiul Oradea în baza H.G. nr. 843/2013.

 

Dacă  sunt discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru însușirea Contractului de închiriere nr. 42/E/C/1031 din 27.07.2017, încheiat între municipiul Oradea și C.N. "C.F.R." S.A. privind terenul, în suprafață de 13.588 mp, necesar finalizării proiectului „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes".

 

Dacă  sunt discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu propunerea de dezmembrare şi alipire a terenurilor situate în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, în vederea reconfigurării parcelelor destinate concesionării

 

Dacă  sunt discuții?

D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, rugămintea mea ar fi să votați acest material având in vedere că fiind în negocieri avansate pentru concesionarea unor terenuri, fără aprobarea lui nu putem veni in sedinta următoare pentru semnarea contractelor de investiții, este o chestiune formală de realipire a unor suprafețe care este foarte importantă pentru că altfel nu putem incheia contractele cu acești investitori. Mulțumesc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie - Creșe în anul școlar 2017 - 2018.

 

Dacă sunt discuții? D-na. Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Stimaţi colegi, aici este o nebuloasă, probabil o neînţelegere.

În afara faptului că nu există pe site-ul Primăriei Hotărârea nr. 650/2017, care în acest fel nu poate fi abrogată sunt şi alte neclarităţi.

Interesant este că atât din Proiectul de hotărâre din iulie, cât şi acum, costul mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copii este aceeaşi de 1035 lei/copil.

Problema o reprezintă faptul că această sumă, 1035 lei/copil, a fost stabilită pe baza numărului mediu de copii care au frecventat creşele din anul precedent, adică 338 de copii. Nu ştiu cum s-a făcut, dar în numai două săptămâni, cum apare în Expunerea de motive, s-a dublat numărul solicitărilor, ajungând la numărul de 780 de copii înscrişi în creşă.

Lăsând la o parte că momentan sunt doar 519 locuri, dacă într-adevăr sunt atâta solicitări, costul mediu se reduce la mai mult de jumătate, drept urmare şi contribuţia părinţilor.

Propunem menţinerea contribuţiei părinţilor la 8 lei, sau reducerea la 6 lei, dacă într-adevăr se ocupă toate locurile.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, dacă vă aduceți aminte la ședința trecută a fost o dispută, un coleg de la grupul PSD și doamna Moș legat de acele rotunjiri, și colegul nostru  avea dreptate, a fost o eroare a conducerii ASCO, care a rotunjit peste procentul de 20%, este adevărat cu 0,3, 0,4 cât era acolo, ca urmare a doua sau a treia zi, verificând acest lucru am corectat. Aceasta  este in fapt esenta acestui material. Sigur, alte propuneri cu alte sume, este dreptul fiecărui consilier  să o facă , dar vă dau doar o explicație legată de această chestiune. A fost o eroare pe care ne-o asumăm, sper ca la celelalte proiecte să venim cu niște chestiuni cât se poate de clare ca să nu mai avem astfel de situatii, chiar dacă era o sumă nesemnificativă, efectiv era o mică depășire. Mulțumesc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Stimate domnnule primar, această sumă făcea referire la 338 de copii. Acum in expunerea de motive sunt 780 de copii înscrisi in cresă, atunci nu se stie numărul de copii înscriși, in expunerea de motive apar 780 de copii inscrisi, asta inseamnă un număr dublu, atunci inseamnă că se reduce și costul mediu lunar și atunci se reduce și contributia.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Mulțumesc. Am discutat mult pe acest material, vă mai mențineti propunerea?

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Dacă sunt 780 de copii inscrisi in creșă atunci contributia să fie de 6 lei, dacă nu, doamna Moș trebuie să știe.

 

d-na  Moș Arina - director executiv A.S.C.O.

 

Normal un copil in cresă ne costă 1.035 de lei. Numărul de copii se calculează, vă rog să faceți diferența intre numărul de copii înscriși în acest an și numărul de copii inscriși și care au frecventat anul trecut. Eu am calculat frecventa copiilor de anul trecut care a fost undeva în jur de  335. Da? Exact cum scrie in material. Iar acuma dvs. vorbiți despre copii inscrisi. Anul viitor vom vorbi, din aștia 780 câți vor frecventa, pentru că eu calculul il fac după frecvența copiilor, nu după câți sunt inscrisi. Înțelegeți?

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

Doar pentru clarificare, dacă anul aceste vor fi toți cei 519 copii care este numărul de locuri maxim in cresă, anul viitor vom putea să vedem o scădere a taxei pentru creșă?

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, dacă spațiile vor fi la capacitate, teoretic asta ar trebui să se întâmple, o ușoară scădere, nu de tipul în care să scazi cu 50% ci doar o chestiune de normalitate, dar nu putem să facem acuma niște estimări ce se va intâmpla anul viitor.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință  

 

d-l secretar

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Vreau să fac o precizare legat de intrebarea doamnei consilier Kirei, legat de procedură. Hotărârea 650 a fost adoptată în ședința trecută, eu ca secretar al municipiului am avut o opinie separată. Am convenit și l-am informat pe d-l primar și acuma vă informez și pe dvs. de nelegalitatea acelei hotărâri și de aceea ea se află astăzi pe borderou, abrogând acea hotărâre. Ea a fost pe site-ul primăriei, nu avea nici un motiv să nu fie, mai mult decât atât a fot inaintată Instituției Prefectului pentru controlul de legalitate.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

D-na consilier Kirei aveți vreo propunere?

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Dacă nu se știe câți copii vor frecventa creșa să nu micșorăm, dar nici să nu ridicăm contribuția părinților, să rămână 8 lei.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea doamnei Kirei

 

Cine este pentru? 7 voturi

Împotrivă? 16 voturi

Abțineri?

 

Supun la vot materialul așa cum a fost propus.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „Drum de acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din sănătate, strada Spartacus nr.50, din municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordul de principiu pentru darea in exploatare, in conditiile obtinerii finantarii, catre SC Transgex SA a forajului nou de productie propus a fi realizat in proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din HCL 409/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt?d-na Kecse

 

d-na  Kecse Gabriella - consilier local

 

Grupul UDMR se va abține la pct. 9 și 10 pentru că nu am avut timp suficient pentru parcurgerea materialelor. Au fost puse târziu pe site.

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

Și grupul PSD se va abține la aceste două material, având în vedere importanța lor poate că ar trebui dezbătute și cu locuitorii din zonele unde se vor face acele amenajări. Înțeleg că sunt bani, sunt surse de finanțare dar s-ar putea ca in anumite zone precum este cea din Nufărul unde sunt probleme cu locurile de parcare, unde sunt blocurile turn, unde sunt foarte multe familii și foarte multe mașini poate să nu fie necesar. Adică este finanțare dar poate că nu doresc locuitorii din zonă. Pe ei i-a întrebat cineva? Mulțumesc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

S-a discutat și era propunerea locuitorilor din zonă. D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Nu inseamnă că aceste propuneri vor fi și finanțate. Dar, necuprinderea lor in  planul de mobilitate și in strategie exclude proiectele de la finanțare. Ce se va intâmpla? Toate proiectele care sunt in planul de mobilitate vor fi depuse pentru finanțare de data aceasta nu la ADR Nord Vest ci la Autoritatea Urbană, care este un organism pe care după ce am fost mandatat l-am constituit. În această situație dacă aceste proiecte vor fi considerate de Autoritatea Urbană benefice vor fi ierarhizate și vor fi incluse intr-o listă de priorități. După care, dacă vor fi, haideți să spunem, pe niște locuri avansate s-ar putea să fie finanțate, sau nu. Oricum urmează niște concursuri  care vor fi organizate pentru solutiile acestei piete. Din nou membrii Consiliului Local pot să participle fără nici un fel de probleme ca observatori la aceste comisii. Vor fi niște afișaje publice și se va putea face o dezbatere dacă o solutie este mai bună decât alta si abia in urma validării acestor solutii se va trece la executarea proiectelor tehnice și eventuala finanțare. Dacă nu le includem acolo, practic nu le vom putea finanța pe această axă de mobilitate care finanțează cu prioritate partea de spații pietonale și incurajează transportul alternativ celui auto, adică mijloace de transport in comun, biciclete și pietonal. Mulțumesc. Nu riscați nimic, nu este nici un fel de chestiune care să creeze probleme, dar ne crează posibilitatea de finanțare, dar nu ne obligă.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

 Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 7 voturi

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din HCL 410/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea

 

Dacă  sunt  discuții? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 7 voturi

 

Divese

 

d-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Având in vedere că este lună de concedii vă informez că următoarea ședință de consiliu ce mai probabil va fi convocată în ultimele 4 zile in ultima săptămână din luna august.Vă mulțumesc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

La „Diverse" dacă mai sunt discuții? Dacă nu declar ședința închisă. O zi bună.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

        Lezeu Ioan                                                                                                    Ionel Vila

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                Întocmit,

                                                                                                                           Teodora Silaghi 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 10 august 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2