Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 10 mai 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 17 Mai 2016, 13:25

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 10 mai 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 10 mai 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 10 mai 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 10 mai 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Bârsan Ioan, d-na Bunea Doina, d-l Câmpan Ioan, d-na Coste Marina Adelina, d-l Dan Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Dragoș Marcel Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan, d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Kis Gabor Ferenc, d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea , d-l Negrean Daniel Dumitru, d-na Popescu Anca Magdalena, d-l Pușcaș Cristian, d-l Stângă Adrian, d-l Tau Ioan, , d-l Vulcu Daniel Sorin.

Lipsesc motivat: d-l Bonchiş Ioan, d-l Huszar Istvan, d-l Mohan Aurel George, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Ritli Laszlo Csongor, d-ra Vig Hajnalka Ildiko, d-l Szabo Jozsef

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Marius Moş - director executiv D.M.P.F.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul Mihai Jurca - director Asociația de promovare a Turismului , reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

Vila Ionel - secretar

Ultima ședință ordinară din acest mandat a fost convocată pe ziua de azi, marți 10 mai 2016, repet este ședința ordinară, repte este ședința ordinară.

Fac precizarea că din 26 de consilieri aleși în funcție sunt prezenți acum 20,  lipsesc motivați 6 consilieri.

În aceste consdiții, ședința noastră este legal constituită, putem adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 18 voturi.

Înainte de a intra în Ordinea de zi, v-aș ruga să îmi dați voie să supun atenției dvs. înspre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare din data de 20 aprilie 2016, tot ședința ordinară. Material care a fost postat la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

 

Dau cuvântul președintelui de ședință. Poftiți domnule Lascu!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Bună ziua tuturor.

Aș dosi să anunț faptul că se vor retrage de pe Ordinea de zi materialele de la punctul 30 până la punctul 41 și materialul 51 și materialul 52 și materialul 43. Celelalte materiale au fost discutate în comisii și voi supune la vot Ordinea de zi de astăzi.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 1

Raport anual al Primarului Municipiului Oradea privind starea economică, socială şi de mediu pe anul 2015.

 

I DIRECŢIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 2

            Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea staţiei actuale de tratare chimică a apei"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Reabilitare rețea de canalizare menajera pe strada Aleea Strandului, municipiul Oradea, județul Bihor"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Reabilitare reţea de canalizare menajeră şi CPAU pe strada Nistrului, municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Reabilitare reţea de apă şi branşament existente pe strada Hortensiei, municipiul Oradea".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de  investiţie ""Reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Țepeș Vodă, municipiul Oradea""

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Rezervor acumulare şi liniştire a apei, alimentare SH 523,  municipiul Oradea" .

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modelului de contract cu privire la stabilirea și efectuarea măsurilor și acțiunilor de pregătire, contractare și implementare a proiectului pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a modelului de act adițional la contract cu privire la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 157/2016 privind aprobarea depunerii dosarului de candidatură pentru preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Pețea împreună cu Rezervația naturală 2.117 Pârâul Pețea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție „Modernizarea cazanului de abur energetic nr.1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea reducerii emisiilor de Nox sub 100 mg/Nm³".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție „Modernizarea cazanului de abur energetic nr.1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea reducerii emisiilor de Nox sub 100 mg/Nm³".

-          Discuții dacă sunt? Domnul consilier Stângă aveți cuvântul.

 

D-nul Stângă Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte.

Aș dori să întreb executivul, mai ales că sunt membru AGA la Electrocentrale și până în ziua de astăziu nu am fost invitat niciodată la sediul Electrocentrale și nici la o ședință și nici consultat în mod direct înainte de o  ședință pe aceste materiale. Aș dori să stiu dacă această documentație are loc sau este în folosul obținerii autorizației de funcționare a noii centrale. Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Această documentație nu are nici o legătură cu autorizarea funcționării noii centrale. Noua centrală este în bună regulă din punct de vedere al autorizației de funcționare.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă aveți cuvântul.

 

D-nul Stângă Adrian - consilier

Domnule primar, ca să înțelegem cu toții, noua centrală este sau nu este autorizată? Pentru că la ultima ședință  având în vedere că era întrebare la diverse nu am primit nici un răspuns de la administratorul special! Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Noua centrală este în curs de autorizare, dar conform procedurilor ea are un termen până la care poate obține acea autorizare în care poate funcționa. Suntem în acel termen legal și ea funcționează legal.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

-          Mai sunt discuții pe acest punct? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea listei de investiții prioritare revizuită aferentă master planului pentru dezvoltarea sectorului apă/canal în județul Bihor în perioada 2014 - 2018 pentru municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafețe noi (carosabil și pietonal) situate în Piața Unirii, pentru prestarea activității de salubrizare stradală și dezăpezire.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

II DIRECŢIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Oradea în AGA la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

14 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în administrare către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa a II-a

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a instalațiilor hidroedilitare rezultate ca urmare a implementării proiectului „Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului" lucrarea „Racordare și branșament la rețelele existente - Pasaj Vulturul Negru - branșament de apă, record canal menajer și record canal pluvial".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea Sa a rețelei de termoficare din incinta Parcului Industrial  I realizată ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa 2

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a instalației de iluminat din incinta Parcului Industrial  I realizată ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asiguarea cu utilități publice a Parcului industrial Eurobusiness 1 - etapa 2

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul  Compania de Apă Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a  implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asiguarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa 2

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

16 VOTURI PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

 

 PUNCTUL NR. 43

SE RETRAGE. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea art. 45 din „Regulamentul privind serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului, aprobat prin HCL nr. 725/2006, modificat prin HCL nr. 760/2009.

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2015.

-          Discuții dacă sunt?

Îi dau cuvântul doamnei consilier Coste.

 

D-na Coste Adelina - consilier

Mulțumesc domnule președinte. Nu mă miră faptul că am trecut foarte rapid peste primul punct și pentru că are legătură și cu acest punct aș vrea să vă spun că în spatele cifrelor de fapt este o realitate foarte tristă existentă în Oradea, orădenii nu trăiesc cu cifre ci trăiesc cu niște salarii mizere obținute de la firmele din Parcul Industrial. Sunt salarii de 600 de lei și nu sunt acele salarii fanteziste pe care dvs. le-ați prezentat. Nu vrem să vorbim despre succesele pe care ni le-ați prezantat în broșurile care au ajuns la toată lumea, broșuri care nici acum nu știm din ce bani au fost realizați și ne pare rău că eșecurile de data asta nu au fost prezentate de către domnul Mureșan, așa cum de obicei, atâția ani câți a fost viceprimar le-a prezentat. Amenzile, taxele și datoriile sunt de fapt starea reală a orașului din păcate!

Grupul PSD nu votează acest material.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Bun, vom supune la vot atunci materialul!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

16 VOTURI PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Îi dau cuvântul domnului consilier Stângă.

 

D-nul Stângă Adrian - consilier

Aș dori să știu dacă avem o estimare de cost a noii locații Pieței Obor?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Ii dau cuvântul domnului directior Andrica.

 

Dl. Andrica Liviu - directror ADP Oradea

La ora actuală mai avem o estimare, se lucrează la studiul de fezabilitate. În momentul în care vom deține minimu de date vom avansa și costul minim.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc domnului director.

-           Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

III. DIRECŢIA PATRIMONIU

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea H.C.L. 307/2016, privind atribuirea unor spaţii destinate Organizaţiilor non-profit în incinta Cetăţii Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind vânzarea cotei părți de 1/6 din locuința situată în Oradea, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 20, ap. 2, aflată în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar .

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ și organizatoric referitoare la Centrul de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, P-ța Emanoil Gojdu, nr. 41, Corp de Gardă Poarta de Vest.

-          Discuții dacă sunt?

Poftiți domnule consilier Stângă.

 

D-nul Stângă Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Văd că deja ne pregătim cu acest centru de Infromare turistică, dar în programul care ni-l asumîm în acest centru nu ținem cont de turiști. Respectiv de la ora 9 la ora la ora 5 va fi un flux mai mic de turiști, dacă nu prelungim până la ora 19 în mod normal acest program și în mod special și în zilele de sărbătoare legală. Putem face ceva în sensul acesta? Să vedem, o prelungire a programului da sau nu? Mulțumesc.  

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Ii dau cuvântul domnului primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Propunerea mea este să votăm acest material, urmând ca atunci când ne apropiem de sărbătorile legale să putem discuta - cine va fi aicea - reașezarea programului ș.a.m.d.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

Supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru însușirea Raportului de evaluare a terenului identificat cu nr. cadastrale înscrise în CF 194634 și 194528 - Oradea, având suprafeța de 87.407 mp, destinat extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea documentației cadastrale privind suprafața de 57 mp și 423 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a suprafeței de 57mp, în favoarea numiților Abu-Msalam Ali-Hasan și Ailenei Oana-Cristina, în vederea îmrejmurii imobilului și amenajării a două locuri de parcare în incintă, teren în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 100/A

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.839 mp, reprezentând teren, proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinația drum public în mun. Oradea, în zona str. Ogorului.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea parcelelor identificate cu nr. cadastral 188427 și 188521, respectiv aprobarea treceriiîn proprietatea publică a Municipiului Oradea a parcelei înscrise în CF 190932 - Oradea, terenuri situate în mun. Oradea, str. Zorelelor.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru revocarea HCL nr. 588 din 21.07.2014, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de 886 mp, identificată cu nr. cadastral 194213 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Zorelelor, în vederea realizării obiectivului - construcție cu destinația principală de unitate pentru alimentație publică cu terasă.

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na Szilágyi Magdolna, dl. Szilágyi Laszlo și dl. Szilágyi Ianos Istvan, referitoare la suprafața de 106 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 182800 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Pop Reteganul, cu destinația „drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Moțoc Ioan și soția sa d-na Moțoc Violeta - Lucia, pentru suprafața de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194520 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Iványi Ödön nr. 21, cu destinația „drum public"

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea radierii dreptului de folosință al I.J.G.C.L. Oradea înscris în CF 3684 - Oradea asupra terenului identificat cu nr. topo 4594/3, situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 4

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu propunerile de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 158219, 182438, 182439, 190426 și 194775 - Oradea, proprietate publică a municipiului Oradea și modificarea art. 1 din HCL nr. 199 din 31.03.2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV A.S.C.O.

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcții și a numărului de posturi al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL 497/2012 - modificat și completat prin HCL 113/2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto propriu al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea noilor regulamente de organizare și funcționare a centrelor sociale cu destinație multifuncțională „CANDEO" și „DIGNITAS" și abrogarea vechilor regulamente de organizare și funcționare aprobate prin HCL 605/2014 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a centrului social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr. 20, respectiv a centrului social cu destinație multifuncțională DIGNITAS - Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu, nr. 9, modificată și completată de HCL 826/2015

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

V DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării referendumului local din data de 05.06.2016 pentru modificarea limitei administrative a unității administrativ - teritoriale Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Îi dau cuvântul domnului consilier Stângă.

D-nul Stângă Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Aș dori să întreb executivul dacă iși menține răspunsul care la primit de la BEC, în sensul că nu se pot organiza alegerile privind referendumul, concomitent cu cele locale, în aceeași secție de vot? Și dacă și le menține și acesta este spiritul prin care ne-am propus acest proiect. Și al doilea lucru: cât este costul estimativ privind organizarea bugetului, având în vedere că la articolul 3 se specifică că va fi suportat din bugetul  consiliului local?

Mulțumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Ii dau cuvântul domnului primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Deci, as vrea să vă fac o scurtă prezentare a situației legată de referendum. După adoptarea hotărârii privind organizarea referendumului am comunicat acest lucru Autorității Electorale Permanente cerând precizări cu privire la modul de organizare. Răspunsul autorității este că se poate face dar că este nevoie de secții de votare separate. Având în vedere că în lege există un articol care prevede că în cazul în care un referendum se ține de o dată, la aceeași dată, deci cu alte alegeri, ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale. Am solicitat Biroului Electoral Central precizări cu privire la aceste prevederi. Alături de noi au solicitat și alte primării din România care doresc să organizeze referendumuri pe probleme de interes  local, o dată cu alegerile locale.

Din păcate răspunsul Biroului Electoral Central, în interpretarea legilor în vigoare este că nu se poate face un referendum local, în aceeași zi cu alte algeri, întrucât articolul din lege la care făceam noi referire nu se referă decât la referendumul național.

Aș vrea să vă citesc articolul, acesta este la capitolul Dispoziții comune cu privire la desfășurarea referendumului, acest capitol se referă la ambele referendumuri, național și local :,,  în situația în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfășurat pentru alegerea ș.a.m.d. pentru celelalte alegeri, se aplică anumite prevederi legale și ambele scrutine se realizează în aceeași secții de votare.,, Subliniez, că în acest articol nu se face precizarea dacă e vorba de un referendum local sau de un referendum național, fiind doar sintagma referendum și fiind la dispoziții comune interpretarea este că se referă la ambele referendumuri pentru că altfel legiuitorul ar fi trecut în mod explicit că nu poți organiza un referendum local o dată cu alte alegeri, în schimb pe cel național poți să îl organizezi orcând, inclusiv cu ori care dintre alegerile din România. În această situație de interpretări legislative coroborate și cu o prevedere legală care se referă la Autoritatea Electorală Permanentă, că un cetățeanu nu poate fi înregistrat decât la o singură secție de votare, am solicitat în data de 27 aprilie Guvernului României emiterea unei Ordonanțe de Urgență care să clarifice acest cadru legal, întrucât datorită unor  interpretări legale practic autorităților locale, indiferent că este vorba de Consiliul Local Oradea sau de Cosniliul Local dintr-o comună din Botoșani sau din altă parte care doresc să organizeze referendumuri locale li se încalcă autonomia locală. În condițiile în care până în data de 12, deci până poimâine Guvernul României nu va emite Ordonanțe de Urgență care să clarifice aceste aspecte, cu interpretările legale pe care le avem astăzi, discutabile sau nu, dar sunt ale forurilor competente, referendumul nu poate avea loc o dată cu alegerile locale!  

În consecință, propunerea mea este să adoptăm această hotărâre ca să nu mai convocăm încă o dată consiliul pentru alte hotărâri. În condițiile în care Guvernul României, care are ședința mâine, emite Ordonanța de Urgență care clarifică legislația referendumul poate fi organizat , dacă nu acest referendum nu poate fi organizat o dată cu alegerile locale, în interpretarea - subliniez - a Biroului Electoral Central! Nu ai timp să contești aceste interpretări astăzi! Prin urmare va rămâne să fie organizat, dacă se va hotărâ acest lucru, o dată cu alte alegeri sau la altă dată! Deci, cred că este unul din ultimele trenuri!

Aceasta este situația! Sunt două ipoteze de lucru! Dacă se adoptă Ordonanța nu mai trebuie să facem nimic, din data de 12 intrăm în calendar electoral, dacă nu sau Consiliul Local se întrunește într-o ședință și anulează hotărârea sau instituția prefectului, având în vedere precizările de la Ministerul Administrației poate să o notifice și să o atace în contencios. O să discutăm, probabil joi această situație, dacă va fi cazul.

Mulțumesc.   

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă aveți cuvântul.

 

D-nul Stângă Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Având în vedere expunerea domnului primar, noi propunem să se retragă acest material, dacă nu îl vom vota împotrivă, pentru că nu există bază legală astăzi! Și prin urmare până nu avem o bază legală nu văd ce rost avem să votăm! Iarăși, dacă întradevăr se consideră că vine un răspuns afirmativ din partea Guvernului, noi suntem dispuși să venim la o ședință de îndată, ori când o convoacă Primăria municipiului Oradea!

Mulțumim.

 

D-nul  Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Deci vom supune la vot propunerea domnului Stângă de a retrage acest material!

-          Cine este pentru?  4 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă? 14 VOTURI IMPOTRIVĂ

-          Abţinere? 2 VOTURI ABȚINERE

 

Atunci vom supune la vot materialul așa cum este prezentat pe Ordinea de zi:

-          Cine este pentru?  14 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă? 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

-          Abţinere?

 

VI  ARHITECT ȘEF

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale (izolate și cuplate), S+P+E(M) și reglementare acces, str. Făgetului, nr. cad. 189064 și nr. cad. 189065 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

Trecem la capitoul DIVERSE

-          Dacă sunt discuții?

-          Domnul primar!

D-nul Ilie Bolojan - primar

            Stimați colegi, având în vedere că dacă nu vor interveni problem deosebite până în data de de 5 iunie, aceasta ar fi ultima ședință ordinară de Consiliu Local .

            Doresc să vă mulțumesc în numele executivului pentru colaborarea pe care am avut-o în acest mandat , cu toate grupurile de consilieri din cadrul Consiliului și sper că cei care vor fi aleși în funcțiile pentru care se organizează alegeri în data de 5 iunie vor face cel puțin la fel de multe lucruri pentru municipiul Oradea, la fel de multe câte s-au reușit și în acest mandat .

            Vă mulțumesc pentru toată colaborarea, vă doresc success în alegerile tuturor celor care candidați!

 

            D-nul  Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim domnului primar!  Declar ședința închisă!

 

 

 

Preşedinte de sedinţă                                                     Secretar al Municipiului Oradea

             FILIMON LAVINIU TEOFIL                                                                 jr. IONEL VILA

 

 

Întocmit: JURCA MARIANA

 

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 10 mai 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea