Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 11 iulie cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 19 Iulie 2017, 10:39

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 11 iulie cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 11 iulie cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 11 iulie cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  11 iulie cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l. Ionescu Romeo, d-l Revnic Arian, d-l. Chiană Laurențiu Alin, 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică., d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 11 iulie 2017 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24 lipsesc motivaţi d-l consilier d-l Chiană Laurențiu, d-l Ionescu Romeo și d-l Revnic Adrian. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi. Dau cuvântul d-l președinte Lezeu, poftiți domnule președinte.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Bună ziua, mulțumesc  domnului secretar. Din inițiativa executivului materialul nr. 1 se retrage. Supun la vot borderoul așa cum a fost intocmit. Inainte de vot dau cuvântul d-nei. Kirei Melinda.

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Grupul de consilieri UDMR propune retragerea de pe ordinea de zi a mat. nr. 11, referitor la numerotarea locuințelor, fiind vorba de modificarea unui HCL deja aprobat, nu considerăm că este ceva urgent de făcut și atunci ar trebui să fie menționate următoarele: unde se modifică, și să fie corectate si greselile care sunt acolo.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

De aceea s-a și cerut un termen mai lung, nu?

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Sun greșeli, de ex. în material apare modificarea art. 3 care de fapt este 4 și sunt și mici greșeli de ortografie, nu numai de termeni.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-na. Lipoveanu, aveți cuvântul.

 

d-na. Lipoveanu Adriana - Instituția Arhitectului Șef

 

Bună ziua, am fost in comisie și nu ati spus nimic, nu știu la ce greșeli vă referiți.

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Fiind vorba de o modificare, atunci după părerea noastră ar trebui să scrie că art. cutare și cutare se modifică acolo și acolo. De ex. unde sunt sancțiunile acolo scrie că, dacă nu se indeplinesc condițiile art. 3, acolo nu art.  4 ar trebui să fie? De aceea noi nu o considerăm o urgență, si ar trebui amânat până la ședința următoare, ca să fie făcute toate corecturile.

 

d-na. Lipoveanu Adriana - Instituția Arhitectului Șef

 

Noi zicem că este o urgență, dar dacă există o necorelare între articole o să facem corecturile pe loc. Din punctul nostru de vedere este,  pentru că acest proiect de hotărâre și această hotărâre a fost solicitată de către toți cei care se ocupă de situațiile de urgență: ambulanță, pompieri, etc. De aceea zicem noi  că este o situatie de urgență așa cum este scris și in expunerea de motive.  Dacă există o greșeală de necorelare între articole eu consider că se poate face pe loc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Observațiile făcute de doamna consilier,  vreau să vă informez că sunt de formă și nu de fond. Nu schimbă cu nimic datele problemei, ca atare cei care lucrează în sistemul sănătății, U.P.U., etc. solicită ca in sistem de urgentă să facem această lucrare. Faptul că până acuma nu am reusit, se mobilizează executivul prin direcțiile de specialitate ca in termenul prevăzut acolo să se facă. Repet, sunt propuneri de formă și nu fond. Executivul vine cu borderoul in fața dvs. și îl sustine, iar dacă dvs. vă mențineți propunerea atunci va trebui supusă la vot. Vă mențineți propunerea?

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Da

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supunem la vot, cine este pentru ca materialul nr. 11 să fie retras?

 

Cine este pentru? 4 voturi

Împotrivă? 15 voturi

Abțineri? 5 voturi

 

Supun la vot aprobarea borderoului, mai putin mat. 1 care s-a retras.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 1. A Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură,pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

I.                    D.M.P.F.I.

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea  art.3 din HCL nr. 479 din 22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ,,RESTAURAREA,CONSERVAREA SI INTEGRAREA INCIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA "

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II.                  DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajareacces auto șispații de parcareîn zona stradaMorii, blocurile X13 - X14 - AN11 varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? D-na Ksece

 

d-na. Ksece  Gabriella - consilier local

 

Nu știu care sunt criteriile de prioritate, dar pentru noi, grupul UDMR, criteriile de prioritate sunt in primul rând străzile. Intr-adevăr orașul are nevoie si de parcări, dar in zone Rogerius și in zona Episcopia sunt străzi neasfaltate noi considerăm că totusi criteriile de prioritate fiind străzile neasfaltate, și mi se pare putin exagerat pretul de 20 de mii de lei să coste o parcare.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-l viceprimar Birta

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Străzile sunt cuprinse intr-un program multianual de asfaltare și depind foarte mult de lucrările de reabilitare pe care le avem ale utilităților, și doi, dacă doriți să veniți la întâlnirile pe care le am în cartierele de blocuri să vedeți cât de necesare sunt aceste locuri de parcare pentru cetățenii orașului nostru.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot mat. 3

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  9 voturi

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE - STRADA UNIVERSITĂȚII, inclusiv DEMOLARE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE - STRADA UNIVERSITĂȚII - varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? D-na. Kecse

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

Am citit in material că timp de  4 luni vor dura lucrările. Intr-adevăr este o necesitate, dar locuitorii deja intreabă cum se va ajunge la cimitir, la universitate? Nu stim ce să răspundem la aceste intrebări.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-l Birta

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Îm momentul in care licitatia va fi atribuită și firma câștigătoare va demara lucrările pentru acel pod, vom găsi anumite soluții, probabil se va lucra pe o parte și se va circula pe cealaltă, dar cu siguranță nu va fi inchis aceeasul către Universitate și spre cimitir.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Mulțumesc. Supun la vot materialul nr. 4.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea delegării serviciului de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiului Oradea catre SC Coral Impex SRL, în baza contractului nr. 197463 din data de 23.06.2017, încheiat între Municipiul Oradea și SC Coral Impex SRL

 

Discuții dacă sunt? D-na. Kirei

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Stimaţi colegi! .... Doresc să fac câteva observaţii, nu pentru că în cel puţin 5 judeţe apar articole cu CORAL IMPEX, în legătură cu care DNA preciza că efectuează acte de urmărire penală. Aspecte interesante în ceea ce priveşte Municipiul Oradea sunt următoarele, la care probabil există justificare temeinică, dar nu le-am găsit în documente. În programul de achiziţii publice pe 2016, ultimul care figurează pe site-ul Primăriei, deşi suntem în iulie 2017, această achiziţie a serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea-4 ani figurează pentru trimestrul II 2016. Pe data de 21.22.2016 se publică anunţul de participare cu termenul limită de depunere la 28.12.2016. Data licitaţiei 23.01.2017, după care noi n-am primit nici o informaţie cu privire la număr de participanţi şi câştigător. Conform datelor prevăzute pe site-ul e-licitatie.ro atribuirea s-a efectuat în data de 06.07.2017 ora 01:30, adică după mai mult de 6 luni de la data limită a depunerii ofertelor. După o jumătate de ani, astăzi, într-o şedinţă extraordinară discutăm Proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea de către SC CORAL IMPEX SRL. Potrivit legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicat, actualizată, la art. 9, alin (1) pct. (f) autorităţile administraţiei publice locale acordă operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare / hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. Acest articol fiind prevăzut şi în Raportul de specialitate. Contractul în vederea delegării gestiunii: "serviciului de salubrizare (...)" având nr.197.432/23.06.2017 a fost încheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. fără aprobarea prin HCL, la care am câteva observaţii. Potrivit art.2 pct. 18 şi 19. din Contractul nr.197.432/23.06.2017: "18. Pentru cadavrele de rozătoare rezultate în urma activităţii, prestatorului activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea are obligaţia de a încheia un contract pentru prestarea serviciului de colectare şi transport, cu prestatorul serviciului de ecarisaj din Municipiul Oradea. 19. Pentru deşeurile rezultate în urma prestării activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea, prestatorul va încheia contracte de salubritate pentru transportul deşeurilor cu operatorul licenţiat SC RER Ecologic Service S.A." Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 395/2016, actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, la art. 107, alin (2) pct. b) autoritatea contractantă nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru; e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente in numele şi pentru o alta autoritate contractanta care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţie centralizată. Punctele 18 şi 19 ale articolului nr. 2 din contract nu respectă prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice, într-un contract între două părţi nu se poate impune obligaţia ca una din părţi să încheie contract cu alt agent economic nominalizat debeneficiar. Cu atât mai mult nici nu există în contract penalităţi pentru cazul în care nu se încheie asemenea contract. Nu există nici o motivaţie a în matricea riscurilor la pct. 9 - ce schimbări la nivel politic pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare şi de ce trebuie exclusiv Primăria să suporte aceste costuri. Tot aşa la pct. 13 se prevede ca exclusiv Primăria să suporte costurile variaţiei dobânzilor. Primăria nu are nici o legătură cu variaţia dobânzilor e treaba prestatorului. La pct.14 se prevede ca în cazul evoluţiei neprognozte ale cursului de schimb valutar costurile să fie suportate împărţit între Primărie şi prestator. Este un non-sens întrucât preţul prestaţiei conform contractului este stabilit în lei. Am ridicat aceste probleme ca pe viitor să evităm asemenea strigării.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

 Eu vă mulțumesc in primul rând că ați studiat foarte bine contractul și în al doilea rând vreau să vă spun că da, aveți dreptate această achizitie era programată pentru anul 2016, s-a demarat procedura în anul 2016, una dintre firmele participante la această licitatie a contestat caietul de sarcini pentru moment s-a suspendat licitatia, am câștigat contestatia in instanță, s-a adjudecat contractul, după adjudecarea contractului am avut din nou o altă contestatie din partea firmei care a pierdut. Am câștigat și acea contestație în instanță și atunci am încheiat contractul. Deci, teoretic am fost verificați atât de  instanță cât și de CNSC în atribuirea acestui contract nu au fost descoperite nici un fel de ilegalități care să ducă la neîncheierea acestui contract. Mai mult datorită faptului că am întârziat așa de mult cu acest contract știți foarte bine câte sesizări și câte reclamații care bănuiesc că au  ajuns și la dvs. nu doar la primărie, cu privire la dezinsecția din oraș. Am încheiat acel contract, iar acum urmăm procedura legală prin care trebuie să aprobăm in Consiliul local, acest serviciu de delegare  fiind impus prin lege care să-l aprobăm, nu-l putem face noi, nu putem modifica legea. Și nu văd de unde aceste remarci ale dvs. că dacă UDMR-ul peste 3 sau 4 ani vine la guvernare va fi mai scump sau mai ieftin contractul.Nu este o chestiune care s-a adjudecat în urma unui contract de licitatie publică la care au participat mai multe firme. Dacă peste 2 sau 3 ani pretul va fi mai ieftin va câștiga o firmă care dă un preț mai bun, indiferent de cine va fi la conducerea orașului.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-na Kirei

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

În contract este menționat că, în caz de schimbare politică, toate costurile suplimentare vor fi suportate de către Primăria Oradea. Intrebarea mea este: ce schimbări politice pot interveni care să inducă costuri suplimentare. Este in contract, nu am citit de altundeva.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Nu stiu să existe așa ceva in contract, ca in cazul unei schimbări politice să se modifice contractul, nu cred că există așa ceva in nici un contract. Vom verifica să vedem.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul nr. 5

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Deci, să înțeleg că nu sunteți de acord cu dezinsecția în oraș și mai doriți să amânăm putin ca să avem cât mai multe reclamații. Probabil că dacă vom face la iarnă acest lucru va fi foarte bine pentru toți locuitorii, inclusiv pentru dvs.

 

D.P.I.

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planurilor de ampasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren - domeniu public situate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand.

 

Discuții dacă sunt la acest material? D-l Kis

 

d-l Kis Gabor Ferenc - consilier local

 

Am o intrebare. Anul trecut în august am depus un pachet de propuneri legate de proiect, nu legat de acest material, de proiectul de reabilitare. Dacă s-a apucat cineva să lucreze la acest proiect, prima întrebare și dacă ne-ați invita și pe noi pentru că acolo sunt vreo 12 propuneri care vizează zona Teatrului în special să purtăm o discuție, dacă nu ati fost de acord să facem un studiu pe propunerile noastre că așa era echitabil, aveți dvs. echipa de lucru cu care lucrati cu viziunea dvs. în Piața Ferdinand, și un studiu de oportunitate, și să putem compara cele două.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Acest lucru il putem discuta la „Diverse". Supun la vot materialul nr. 6.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 192078 și 167334, reprezentând teren - domeniu public - situat în mun. Oradea, Piața Ferdinand

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție : „Reabilitare cămin internat Colegiul Tehnic Traian Vuia, str. Constantin Brâncoveanu nr. 12 A, mun. Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele 11.712 mp, 5.873 mp și 1.105 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice, situate în mun. Oradea, str. Universității, str. Atelierelor (tronson 1), str. Calea Aradului (tronson 1).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea Protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii „Internațional School of Oradea" - școală privată cu sistem internațional în limba engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin H.C.L. nr. 509/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea remunerării activităţii desfăşurate de către membrii titulari, membrii supleanţi şi membrii secretariatului comisiei de vânzare a spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea remunerării activității desfășurate de către membrii titulari, membrii supleanți și membrii secretariatului comisiei de vânzarea spațiilor medicale proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spaților în care se desfășoară activități conexe actului medical, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea și a Comisiei de contestații.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 12.109 mp, respectiv 13.512 mp reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, Aleea Forajului și Aleea Zidarilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobiluluiavând nr. cadastral 163162 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Depozitului, respectiv pentru aprobarea diminuării unei suprafeţe concesionate către societatea Transgex S.A., de la 1.675 mp la 718 mp, în baza contractului de concesiune nr. 1268 din 2010

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

            ARHITECT ȘEF

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

 

            Discuții dacă sunt? D-na. Kecse

 

            d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

            In comisie a fost punsă intrebarea: de ce nu a fost dezbatere publică legată de acest proiect cu 30 de zile inainte si nu a reiesit răspunsul concret la această întrebare.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al  municipiului Oradea

 

            Mai răspundem o dată, ce ar trebui să vă determin să înțelegeți. Suntem in situatia in care executivul vine cu un material, un regulament de ordine interioară, care este de organizare a activității interioare, nu este un act cu caracter normativ care să presupună dezbatere publică. In situatia aceasta propunerea executivului este corectă și legală.

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

            Am avea  nevoie de un tabel comparativ să vedem ce anume se modifică. Pct. 27 este putin ciudat: „Membrii permanenti ai comisiei vor vota cu da sau nu și se vor abține numai in situatia în care sunt autori  sau coautori ai proiectului. Votul negativ se va motiva." Pe unde mi se pare că sunt obligati membrii sa voteze cu da.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al  municipiului Oradea

 

            Din nou suntem in  situatia în care vorbim despre formă și nu despre continut. Iertați-mă, dar consilierii locali când vin la ședințele de consiliu ar trebui să vină pregătiti și să vadă și hotărârile anterioare care vizează vreo modificare. Este adevărat că în aceeași măsură și noi puteam să facem acest lucru numai că timpul a fost foarte scurt și nu am reusit să facem această chestiune, dar având în vedere că purtăm un respect deosebit consilierilor locali și că sunt chestiuni de formă și nu de fond am zis că nu merită să fie amânat acest material pentru că este corect și legal. Apoi, art. pe care-l invocați dvs., îmi aduc aminte de o  modificare a legii in sensul în care consilierii locali la adoptarea hotărârilor, și făcea o trimitere directă în special la cele de urbanism trebuia să-și motiveze in scris votul împotriva materialului. S-a făcut atâta vâlvă pe această chestiune încât ea a fost modificată din nou și s-a revenit la forma initială. Dreptul fiecărui consilier, dreptul fiecărui membru in comisie este de a vota sau nu iar faptul că se cere de ce se votează așa sau așa este altă poveste. Cred că, colegii de la urbanism au avut in vedere acest lucru,  sau legea la care am făcut eu trimitere.

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-na Buruiană

 

            d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef

 

            Aș dori să fac o mențiune, avizul arhitectului șef este fundamentat pe voturile comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului, prin lege acest aviz este fundamentat pe părerea comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului. Instituția Arhitectului Șef nu poate emite un aviz nemotivat, mai ales dacă este nefavorabil. Motiv pentru care fiecare dintre votanții în momentul in care votează cu nu trebuie să-și argumenteze respingerea materialului astfel încât avizul favorabil să fie fundamentat pe ceva. Avizul CMUAT este un aviz tehnic. Nu este un aviz subiectiv in mod normal trebuie dă țină cont de niște norme  tehnice, iar răspunsurile trebuie să fie obiective. Pentru aceasta intervine această necesitate de a-și argumenta  votul negativ. Până acum așa s-a procedat și nu s-a plâns nimeni tocmai pentru că respectivele mentiuni devin recomandări.

 

            d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

            Nu cu motivația votului negativ era intrebarea. De ce este obligatoriu ca să voteze, de ce nu se pot abține?

 

            d-na Buruiană  Antonina - Arhitect Șef

 

            In Legea 350 din 2001 care reglementează activitatea CMUAT este un articol distinct care se referă la această prevedere pe care l-am preluat în proportie de 99% din lege și în care scrie că nu are voie să se abțină decât cei care sunt autorii documentațiilor supuse avizării în comisie. Restul trebuie să voteze.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

            Dau cuvântul d-lui Birta

 

d-l Birta Florin Alin - consilier local

 

            Vreau să fac o propunere la acest proiect de hotărâre. La art.2, scrie că 2 reprezentanți ai Consiliului Local vor fi desemnați de către Consiliul local. Vreau să scoatem acest articol din cadrul acestei hotărâri să aprobăm regulamentul iar reprezentanții Consiliului local sa-i votăm la următoarea sedintă.

 

            d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

            Supun la vot propunerea d-lui Birta.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?       

Abțineri? 9 voturi

 

            Supun la vot materialul nr. 8.

 

            Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Construire cartier de locuințe colective, servicii conplementare, comerț, turism și alimentație publică, str. Ceyrat nr. cad. 198327, 198328, 198329, 198330, 198331 și 198332 Oradea. 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea și completarea H.C.L. 62/2017 privind aprobarea unor măsuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? D-l consilier Sabău.

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Mulțumesc. La acest material consilierii PSD se vor abține, dar se vor abține nu pentru că nu considerăm urgență ci tocmai pentru că am vrea să se păstreze acel termen de 31 iulie, să nu se prelungească decât strict pentru zona centrală unde s-au cerut modificări. Pentru că în momentul de față tot ce inseamna sistemul de urgente atât ambulanță, pompieri, politie, întâmpină dificultăți majore la identificarea numerelor de casă și identificarea locațiilor unde trebuie să ajungă. Mulțumesc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

De la Politia locală, d-l Beltechi

 

d-l Beltechi Cristian - director Poliția Locală

 

Bună ziua, aș dori să fac o precizare. Politia locală nu are ca si activitate principală inventarierea acestor lucruri, nu poate fizic, pentru că suntem cel mai subdimensionat aparat la nivel național chiar dacă la rezultate suntem pe locul 4 tot la nivel național, și am dori să discutăm și cu alte structuri din cadrul primăriei care au atributii de teren, să facem niște comisii mixte pentru că nu văd cum cineva si-ar putea asuma un termen până la 31.08 pentru inventarierea lor. Discutăm și de străzi, blocuri, inclusiv imobile pentru că nu toată lumea cunoaște acest enomen. Este o problemă cu care și noi de la Politia locală ne confruntăm, este o chestiune foarte serioasă și nu am vrea să o facem așa din pix și din birou.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea domnului Sabău.

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă?  15 voturi

Abțineri?

 

Supun la vot materialul nr. 11

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?  4 voturi

Abțineri? 5 voturi

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitateprivind suspendarea aplicării de către Societatea Eco Bihor SRL a taxei pentru depozitare finală aprobată prin HCL nr. 4/2017 privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă? 

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privindpublicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului privind atribuirea directă a serviciului de transport public local  prin curse regulate

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu suoun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă? 

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea de a vota „pentru„ în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a AGA care va avea loc în data de 11.07.2017 (prima convocare) și în data de 12.07.2017 (a doua convocare).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu suoun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă?  5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 18.865 mp cu societatea Hanning Motors România SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă? 

Abțineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri referitoare la înființarea Asociației ISO (Scoala Internațională Oradea).

 

Discuții dacă sunt? Poftiți domnule consilier Negrea.       

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

            Mulțumesc domnule președinte. In momentul in care a avut loc dezbaterea pentru bugetul local grupul PSD a cerut alocarea unor burse pentru elevi, 2 milioane de lei pentru 3.000 de elevi și erau burse de studiu, sociale. Aflăm cu stupoare că scoala internațională va avea 150 mii de euro anual. Mi se pare inadmisibil ca orădenii să finanțeze o scoală internațională și să nu aloce acei bani pentru bursele elevilor orădeni din scolile acreditate de Minister. Vom vota impotriva acestui material.Multumesc.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

            d-l Birta

 

            d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să fac două propuneri  pentru persoanele care  vor face parte din AGA și din Consiliul Director al școlii. Ca si reprezentant al AGA îl propun pe d-l Felea Adrian, iar ca si reprezentant in Consiliul Director îl propun pe d-l Florea Eduard.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

d-l Florea

 

d-l Florea Eduard - director Direcția Economică

 

Propunerea pentru cenzor ar fi ca cenzorul de la ADLO dl Iancu să fie cenzor și in cadrul asociatiei respective, ținând cont că ADLO este acționar și va suporta pierderea respectivă, ceea ce este cel mai important. Dacă nu va accepta vom veni și vom depune o nouă propunere.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Supun la vot cele trei propuneri

 

Cine este pentru? 14 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 5 voturi

 

Supun la vot materialul cu propunerile făcute?

 

 Cine este pentru? 14 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind instituirea tarifului de utilizare definitivă a unei părți din terenul aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deşeuri nepericuloase provenite din afara Județului Bihor

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Stiu că anul trecut judetul Cluj avea o problemă cu depozitarea deseurilor și s-au adus spre Oradea. Exista o nemulțumire mai ales în zona Episcopoia cu privire la disconfortul olfactiv cauzat de transportul acestor tipuri de  deseuri și rugămintea ar fi dacă s-ar putea stabili prin regulament de transport pentru deseuri nepericuloase cum să se facă transportul în așa fel încât să fie un minim impact asupra cetățenilor. Să se stabilească orele intre care se poate face, tioul de vehicule cu care se poate face în așa fel încât să nu existe disconfort. Multumesc.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Sunt niște reguli precise la felul in care sunt transportate aceste deseuri inclusiv traseu, pe centură prin Episcopia dar dacă vom putea să mai anulăm o parte din acest disconfort olfactiv o vom face, dar și mașinile de RER respecta acele reguli impuse.

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Se aduceau si cu camioane 8 x 4, nu doar cu mașini închise ca cele de la RER, și acelea generau miros.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

D-l secretar spune că nu se poate face regulament la regulament așa că supun la vot mat. 23.   

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privindinstituireacotei de dezvoltarepentrurealizarea de investitii in sistemul de salubritateînvedereareduceriicantităţii de deşeurimenajeregenerate de persoanelefizice si  depozitatedefinitiv la depozitulecologic

 

Discuții dacă sunt ? d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Vom vota materialul sub rezerva celor spuse si in comisie, să vedem și pentru persoanele juridice acea reducere cum poate merge spre partea de dezvoltare așa cum merge și de la persoanele fizice.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discutii ?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privindprivind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire datorată bugetului local al municipiului Oradea,de către EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ ORADEA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

La „Diverse" dacă sunt discuții? Poftiți dl Kis

 

d-l Kis Gabor Ferenc - consilier local

 

d-l Moș dacă aveți amabilitatea să-mi răspundeți al acele întrebări care au fost puse la pct,. 6.

Mai am o intrebare legată de lucrările care se fac acum al Ciuperca, afectează termenul  de decontare a banilor?

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Termen de decontare a banilor nu există pentru că banii s-au decontat. Lucrările vor fi realizate, indicatorii asumați prin proiect respectati, prin urmare nu cred că se va ajunge in această situatie sub nici o formă. In legătură cu primul aspect pe care l-ați invocat am avut o discutie  pe această temă, ați trimis și acea adresă, deocamdată suntem in faza in care echipa de proiectare care a câștigat licitația lucrează la proiect. Vor veni la termen să ne pună la dispozitie variantele pe care ei le propun și atunci e momentul in care vă invităm să vă spuneti punctul de vedere, iar dacă aveți de făcut adăugiri sau sugestii de imbunătățire sunt intotdeauna binevenite.

 

Kis Gabor Ferenc - consilier local

 

Vă rog să mă anunțați din timp că o să avem propuneri.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Kecse Gabriella

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Eu aș intreba dacă există ceva metodă, de ex. la Aquapark,la sfârșit de săptămână oamenii stau la rând pentru a intra, la 40 de grade

 

d-l Andrica Liviu - director A.D.P.

 

Avem bilete on-line, bilete cu anticipație, iar sâmbăta, duminica și la sărbători nu dăm bilete de 3 ore. Așa s-a mai fluidizat.

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Dar încă se mai stă la rând și la biletele on-line din câte știu cu 24 de ore inainte se pot lua bilete, iar dacă eu decid sâmbătă seara că eu m-aș duce duminică dimineața .,.

 

D-l Andrica Liviu - director A.D.P.

 

Cu 12 ore inainte, până vineri seana la ora 21,00.

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Dar eu nu stiu dacă a doua zi dimineața plouă sau nu.

 

D-l Andrica Liviu - director A.D.P.

 

Problema ar fi dacă nu ar fi cozi, înseamnă că există cerere.

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Propunerea ar fi o metodă de a face umbră pentru cei care stau la rând, dacă ar lua la sfârșit de săptămână o zi intreaga, ar vrea să petreacă cât mai mult timp acolo și nu spune că de la ora 12,00.

 

D-l Andrica Liviu - director A.D.P.

 

Am demarat o procedură de identificare a unor automate, dar durează. Umbră avem suficientă, dar oamenii vin la soare. Am o precizare de făcut și rugămintea mea ar fi să o transmiteți Aquapark-ul este deschis de la ora 6,00 dimineața până la 9,30 pentru înot. Între 9,30 - 10,00 se face curățenie și se pregătește pentru partea a doua.

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Cei de la ora 9,30 sunt scosi afară, adică se inchide se iese afară și pot intra din nou, trebuie să stea din  nou la rând.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Iesiti la ora 9,00, vă puneti la rând să fiti in fata.

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

As avea și eu o intrebare pentru d-l Andrica, in conferinta de presă sustinută de dvs. că în jumătate de an au fost în jur de 135.000 de  vizitatori, ati spus că 70% sunt din jud. Cluj, 20% din alte județe și 10% orădeni. Mi se pare că în jumătate de an 10% orădeni din 135.000 de vizitatori mi se pare foarte putin. Intrebarea mea ar fi orădeni ce ați dori să faceti ca numărul lor să crească? Mi se pare acel 10% foarte putin.

 

d-l Andrica Liviu - director A.D.P.

 

Era o estimare, ponderea este a celor din Cluj. Cei care sunt din Oradea pot să meargă și în cursul săptămânii, pot să meargă duminica, sâmbăta, sărbători legale de la ora 17,00. Conditiile sunt aceleași.Și mai am o mică precizare ADP  este o societate comercială care are drept tintă ca de la 1 ianuarie 2017 să se autofinanțeze.

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Totusi mi se pare 10% putin.

 

d-l Lezeu Ioan - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discutii? Dacă nu declar inchisă ședința. Multumesc.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR,

        Lezeu Ioan                                                                                                 Ionel Vila      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Intocmit,

Teodora Silaghi                                                                                                                      

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 11 iulie cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2