Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 12 iulie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 22 Iulie 2016, 12:28

Exportă PDF - PROCES VERBAL  incheiat azi 12 iulie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL  incheiat azi 12 iulie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL  incheiat azi 12 iulie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 iulie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Coste Marina-Adelina, d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai.

 

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Ionescu Romeo, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l Marinău Florin-Liviu. 

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Din totalul de 27 consilieri locali aleși în funcție,sunt prezenți acum 24.Lipsesc motivat 3 consilieri și anume: Ionescu Romeo, Zdrîncă Ionel Marius și Marinău Florin Liviu. În aceste condiții ședința este legal constituită și se pot adopta hotărâri cu 14 voturi și cu 18 voturi.Înainte de a intra în ordinea de zi,v-aș ruga să-mi dați voie să supun atenției dumneavoastră înspre aprobare procesele verbale ale ședințelor anterioare,și anume:Procesul verbal al ședinței ordinare din 10 mai 2016,Procesul verbal al ședintei de constituire a Consiliului Local din 22 iunie 2016 și Procesul verbal al ședinței extraordinare din 29 iunie 2016.V-aș propune să fiți de acord să votăm în bloc aceste procese verbale.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Bun. Înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință vreau să vă mai precizez că aceste procese verbale au fost afișate prin publicitate la compartimentul de specialitate al Consiliului Local .Vă mulțumesc,poftiți domnule președinte,Negrean!

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

            Bună ziua tuturor!

            Doamnelor consilieri, domnilor consilieri,pentru ședința de astăzi vă supun borderoul cuprinzând materialele propuse spre analiză și aprobare cu excepția materialului 31,Capitoul VI Poliția Locală,care se retrage.

-              Discuții dacă sunt? Dnul consilier Huszar.

 

              d-l. Huszar Istvan Eric - consilier local.

 

           Mulțumesc! Grupul UDMR propune amânarea materialului cu numărul 10 și a materialului 67 având în vedere că au fost postate târziu pe site.Și a materialului 67 care a apărut pe borderou acum.

 

              d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

           Îi dau cuvântul domnului primar.

 

              d-l. Ilie Bolojan - primar al muncipiului Oradea

 

           Singurul material care a apărut pe ordinea de zi este materialul cu numărul 67 pentru că materialul 10 a fost publicat și e în regulă,iar materialul 67 practic ce face ?Creem condițiile legale pentru ca acest imobil Casa Darvas să fie clasificat ca și monument istoric în așa fel încât să beneficieze de facilitățile de finanțare pe fonduri europene pentru perioada următoare.Dacă amânăm materialul,care este o chestiune,nu are niciun fel de problemă de altă natură, riscăm să întârziem pregătirea documentelor. Nu spun că vom pierde banii,dar n-ar fi bine să-l amânăm deoarece este o chestiune în interesul orașului și oricum trebuie o procedură legală ulterioară pentru a avea o finalitate acest material.Deci vă rog să-l acceptați și pe acesta deoarece nu este o chestiune problematică.Cel de la punctul 10 a fost prezentat , a fost postat,deci este bun în regulă și a fost discutat pe comisii.Mulțumesc!

 

            d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

          Domnule consilier,vă mențineți propunerea ?

 

            d-l. Huszar Istvan Eric - consilier local

        

          Noi înțelegem situația și vom aproba ordinea de zi dar cu mențiunea că la punctul 10,strategia propriu-zisă, avem și acolo observații.Considerăm că timpul este foarte scurt pentru a o studia. Ieri dupămasă a fost postată strategia propriu-zisă.

 

            d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

             

          Vă mențineți așadar propunerea ?

 

           d-l. Huszar Istvan Eric - consilier local

 

          Nu.

 

          d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

        Vă propunem spre aprobare borderoul pe care vi l-am prezentat cu mențiunea că punctul 31 se retrage.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constatarea renunţării la funcţia de viceprimar al municipiului Oradea a d-lui Palladi Dacian Salvator şi declararea ca vacant a unui post de viceprimar.

 

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru? 23.

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 1 vot

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alegerea în funcţia de viceprimar al municipiului Oradea a d-lui. Mircea Mălan.

 

Constatând vacanța postului de viceprimari,rog grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea acestui post PNL ?

 

           d-l.Birta Florin Alin-viceprimar Municipiul Oradea

 

           Din partea grupului PNL îl propun pe domnul Mircea Mălan.

 

           d-l.Mircea Mălan - consilier local

 

           Accept.

 

           d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

          Dacă mai sunt alte propuneri?

          Dacă nu mai sunt, am să rog secretariatul Consiliului Local să se retragă pentru a tipări buletinele de vot. Procedura de vot rămâne aceeași,respectiv votul secret. Se va vota în cabina de vot. Rog comisia de validare să se întrunească pentru a verifica cabina de vot și urna de votare. 5 minute pauză.

 

           d-l. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

         Doamnelor și domnilor consilieri, comisia de lucru și-a finalizat treaba, vă rog să ocupați loc.

         În acest plic avem 24 de buletine de vot, este sigilat, comisia de validare este acolo, o s-o invit imediat la cabină și la urne.

         Procedura de vot este următoarea: domnul președinte va da citire consilierilor în ordinea alfabetică.O să vă prezentați direct acolo la urnă, am să vă înmânez un buletin de vot, iar dumneavoastră veți semna pentru fiecare buletin de vot.Cu buletinul de vot veți intra în cabina special amenajată,se va găsi acolo un pix,folosiți vă rog același pix cu care vă veți exprima opțiunea de vot. Veți scrie cuvântul „da" în rubrica desemnată pentru așa ceva. Să citiți buletinul de vot, iar dacă mai aveți întrebări vă vom sta la dispoziție. Este alegerea dumneavoastră, scrieți ce vreți. Iar dacă nu scrieți nimic, voturile vor fi declarate nule.

        Ca atare,domnule președinte, să ne instalăm acolo cu comisia de validare.

 

           d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

          

          Comisia de validare să își ia poziția în fața cabinei de vot.

 

Votează dl:

 

AVRAM NICOLAE IOAN

BIRTA FLORIN ALIN

BUHAŞ CAMELIA LIANA

COSTE MARINA - ADELINA

DRAGOŞ MARCEL DANIEL

DULCĂ CAMELIA MARIANA

DUŞE TRAIAN ADRIAN

FELEA ADRIAN IOAN

FILIMON TEOFIL LAVINIU

FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA

HUSZÁR ISTVÁN ERIC

KECSE GABRIELLA

KIREI MELINDA

KIS GÁBOR - FERENC

LEZEU IOAN

MACI MIHAI

MĂLAN MIRCEA

MOHAN AUREL - GEORGE

MORAR GRIGORE

NEGREA ADRIAN

NEGREAN DANIEL DUMITRU

PALLADI DACIAN SALVATOR

REVNIC ADRIAN

SABĂU - POPA LIVIU - MIHAI

 

 

            Doamnelor și domnilor consilieri.Vă propun să luăm o pauză de 5 minute,dar pe loc. Adică fără să părăsim sala de ședință.

            Doamnelor și domnilor consilieri,reluăm ședința noastră și îi voi da cuvântul președintelui comisiei de validare pentru a citi procesul verbal.

 

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE VALIDARE

 

PROCES-VERBAL

 

încheiat azi, 12 IULIE 2016, cu ocazia întrunirii comisiei de validare pentru a constata rezultatele alegerii viceprimarului Municipiului Oradea

 

 

           Azi, 12 IULIE 2016 comisia de validare aleasă de Consiliul Local al municipiului Oradea în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016 în prezența următorilor membri:

-       MACI MIHAI - PREȘEDINTE

-       REVNIC ADRIAN - SECRETAR

-       ZDRÎNCA IONEL MARIUS - MEMBRU

-       KIREI MELINDA - MEMBRU

-       MOHAN AUREL GEORGE - MEMBRU

 

După numărarea voturilor s-au constatat următoarele rezultate: au fost exprimate un număr de 24  buletine de vot, în felul următor:

 

-        20 buletine de vot care au purtat o singură opţiune pentru un singur candidat

 

-        4  buletine de vot nu au avut nicio opţiune, fapt pentru care votul este nul

-        0  buletine de vot anulate

 

-       Deci, în concluzie, în urma numărării voturilor, s-a constatat că:

 

-       pentru dl. MĂLAN MIRCEA s-au exprimat 15 voturi,

-       voturi împotrivă  5

-       voturi nule 4

 

Având în vedere rezultatele, constatăm următoarele:

 

A fost ales pentru funcţia de viceprimar al municipiului Oradea dl Mălan Mircea, drept pentru care am încheiat prezentul procesul verbal. Mulţumesc.

 

 

PREȘEDINTE                                                                       SECRETAR

                                      Maci Mihai                                                                         Revnic Adrian

 

MEMBRII:

           Zdrînca Ionel Marius

             Kirei Melinda

              Mohan Aurel George

 

 

dl. Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

 

Vă mulțumesc domnule președinte, vă rog să/mi permiteți ca în numele Consiliului Local să-l felicităm pe domnul Mălan pentru funcția de viceprimar si să-i dorim mult succes în activitate.

Voi supune la vot proiectul de hotărâre, așadar :

 

                Cine este pentru? 23 de voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 1 vot

 

                Am să-l invit pe dl viceprimar Mălan să-și ocupe locul la prezidiu.

 

                DIRECŢIA ECONOMICA

                Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind   acceptarea sponsorizării din partea societăţii RER Ecologic Service SA constând în amenajarea spaţiului verde din intersecţia str. Decebal - Calea Aradului (Biserica Emanuel)

                Discuții da că sunt.  Dacă nu am să supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea societăţii Hypocar 3 SRL constând în două aparate de tip skateboard amplasate în Parcul Mihai Viteazul.

 

                Discuții dacă sunt? Am să dau cuvântul domnului consilier Huszar.

 

                d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Mulțumesc domnule președinte. Având in vedere locatia la care se refera materialul propriu zis. In ultima perioada am primit solicitari din partea doamnelor care alearga in parcul respectiv si care solicita aparate fitness autdoor cum avem și în parcul Petofi. As ruga executivul să țină cont de această solicitate și în funcție de posibilități să dispună.

 

                d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

                Am luat la cunoștință, iar acum am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct.5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea cap. 9 "Patrimoniul Municipiului Oradea" din cadrul Statutului Municipiului Oradea aprobat prin HCL 245/2012 cu inventarul bunurilor proprietatea publică şi privată a municipiului Oradea la 31.12.2015.

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct.6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la 31.03.2016.

 

                Discuții la material dacă sunt? Am să dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda .

 

                d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Am înțeles că din diferențele dintre venituri si cheltuieli de dezvoltate la Spitalul municipal și cel Județean între cele prevăzute și cele realizate care este de 1,5% si 5,5% s-a rectificat până la jumătatea anului, totuși eu aș avea o propunere să fie adăugată încă o coloană care să conțină care a fost situatia pe executia acestor dezvoltari in anul anterior pe perioada similara.

Propun introducerea unei noi coloane in aceasta sectia care sa includa datele anului anterior la perioada respectiva.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

Mulțumim vom lua act de această propunere, alte discuții dacă sunt? Domnul consilier Negrea.

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

Bună ziua, mă bucur că și colega de la UDMR a luat act de aceste deficiente și aș propune să nu se facă rabat la cheltuielile privind sănătatea bihorenilor. O altă deficiență ar fi la fondurile europene pentru că acolo s-au bugetat 20 de milioane de lei și s-au încasat 12, diferanță destul de mare de 8 milioane de lei. De unde este diferența?

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

A-ți adresat o întrebare în mod special cuiva?

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

D-nei. directoare de la Direcția Economică: diferența de 8 milioane de lei de unde este?

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

Dau cuvântul doameni director Nadia Haș

 

d-na Nadia Has - director executiv Direcția Economică

 

Am explicat și în comisie, relizările la 31 martie, față de ce am estimat  la 31 martie au fost decalate ca să zic așa, la 30.06 am încasat mult mai mult în perioada dintre 31 martie și 30.06. ca urmare a depunerii cererilor  de rambursare. În prima parte a anului nu au venit banii de la Uniunea Europeană așa cum ne-am dorit, noi am estimat că vom încasa acei 20 de milioane, am încasat doar 12,însă  până la 30.06. am încasat 71 de milioane de lei.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte întrebări? D-l consilier Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc, având în vedere că suntem în iulie, aș avea propunerea ca suma de 400.000 lei care a fost alocată cultelor în bugetul aprobat la sfârșitul lunii februarie să fie distribuit cultelor pe principiul cum s-a distribuit și în anii anteriori pentru a putea fi folosiți, profitându-se acum de vremea bună pentru construcții, cum doresc să-i folosească.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

D-na director dacă puteți să ne informați?

 

d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică

 

Avem un criteriu de repartizare a a sumelor pentru culte în perioada următoare pe baza acelui criteriu vom face adresă către culte astfel încât să fie repartizați.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei de investiţii la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2016.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 5 voturi

 

                Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind retragerea bunurilor proprietate publică şi privată a Municipiului Oradea date în concesiune Societăţii Electrocentrale Oradea SA, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare aprobat prin HCL 877/2006 şi darea lor în concesiune către Societatea Termoficare Oradea SA, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct.37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 41. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 42. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea numirii d-lui Sere Șerban Traian în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Consiliul de Supraveghere al societății Distrigaz Vest SA Oradea.

                Discuții  la material? D-l consilier Kis

 

                d-l Kis Gabor - consilier local

 

                Mulțumesc domnule președinte. Ieri în comisie mai mulți colegi am  solicitat un c.v. din partea domnului Sere să fie atașat la material și nici acum nu este atașat. Mulțumesc.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

                Colegele de la comp. Consiliul Local îmi spun că acest c.v. a fost postat pe site ca si completare la material.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

                Poftiți domnule Negrea

 

                d-l Negrea Adrian - consilier local

                Cineva să ne spună câteva cuvinte prin care-l recomandă pe domnul Sere.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

                Am să dau cuvântul domnului primar

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Domnul Sere este propus președintele Clubului Sportiv Municipal și ca si până cum președinții CSM-ului au fost reprezentanti in Consiliul la Distrigaz. Are o activitate managerială, are capacitate să reprezinte  CSM-ul în acest consiliu.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

                Alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 43. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor pentru anul 2016.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 49. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1012/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 1028/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 51. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 975/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 52. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 981/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 53. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al mun. Oradea, de către Asoc. Acţiunea Felix pentru clădirile şi terenurile amplasate în intravilan, str. Sântandrei nr. 128, nr. 128 B, nr. 128 C, 128 D, nr. 128 E, nr. 128 F, nr. 128 H, nr. 130 D, nr. 130 E.

 

Discuții la material dacă sunt? D-na consilier  KIREI MELINDA

 

d-na. Kirei Melinda  -  consilier local

 

După cum a fost și la comisie, pentru că a fost greu de decis  dacă această asociație ar trebui sau nu să primească scutirea de la plata impozitelor și aș avea o propunere ca trimestrial să prezinte o situatie clara certificată cu privire la veniturile realizate din activități economice și utilizarea integrală a acestor venituri în scop caritabil.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

S-a luat act și în perspectivă se va tine cont de acest lucru.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 54. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorat bugetului local al mun. Oradea, de către Parohia Reformată Velenţa pentru clădirea şi terenul situate pe str. Grădinarilor nr. 16.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 55. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al mun. Oradea, de către Episcopia Romano - Catolică pentru clădirea şi terenul situate în Oradea, str. Şirul Canonicilor nr. 15.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 56. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al mun. Oradea, de către Fundaţia Consistoria Efrem Beniamin pentru clădirea şi terenul situate pe str. Grigore Moisil nr. 7.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 57. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al mun. Oradea, de către Fundaţia Hospice Emanuel pentru clădirea şi terenurile situate pe str. Redutei nr. 1 A şi str. Thurzo Sandor nr. 7.

 

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al mun. Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile şi terenurile situate pe str. Spartacus nr. 35 B şi str. Ioan Cantacuzino, nr. 56, cu excepţia spaţiilor pentru activitate economică.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 59. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 970/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 60. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 1057/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 61. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 957/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona Cartierului Tineretului - str. George Bacaloglu şi Calea Adevărului.

 

Discuții la material dacă sunt? Am să dau cuvântul domnului consilier Kis.

 

d-l Kis Gabor - consilier local  

 

Mulțumesc domnule președinte, dacă nu nmă înșel aveam o regulă nescrisă, ca 4 la 1 sau 5 la 1 să avem și o denumire maghiară între străzile care urmează să fie denumite eu vă rog să propuneți de pe lista care dacă nu mă înșel există o denumire maghiară de ex. una dintre cele 5 străzi propuse să fie modificată cu o denumire maghiară. Mulțumesc.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Pentru a lămuri situația dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Nu există o regulă nescrisă, există o realitate executivul primăriei propune atribuirea de denumiri de străzi acolo unde ele se impun, așa cum ați văzut probabil există un alt material unde există propune cu denumire maghiară, nu există nici un fel de impunere ca la 4 străzi sau la 5 străzi să pui o denumire sau alta. Întotdeauna executivul a ținut cont de realitate și asta se va întâmpla și în anii următori. Nu putem să mergem pe acest calcul. O să constatați că și în anii următori la atribuirile de denumiri de străzi se ține cont de o realitate demografică pe care noi o avem în municipiul Oradea și de o realitate locativă, în mod clar acolo unde există de ex. în Episcopia comunitatea maghiară are o pondere mai mare vor fi mai multe străzi care vor avea o denumire ca să spunem așa care ține de comunitatea maghiară, unde sunt cartiere unde ponderea populației este de o anumită etnie se va ține cont de asta. Știți că am mai pățit-o acum vreo 2 - 3 ani de zile / situație în care am recurs la o schimbare de denumire, dar nu trebuie să facem un panaceu din acest lucru ci trebuie să fim realiști și să respectăm toate comunitățile din acest municipiu indiferent cărei etnii sau confesiuni aparțin. Rugămintea mea este să votați materialul și uitați-vă la cealaltă propunere pentru că există denumiri de străzi care respectă pe toată lumea.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Mulțumim domnului primar. Domnule consilier sunteți mulțumit de explicație?

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

Da.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Așadar am să supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzilor Colinelor - Răspântiilor, Calea Adevărului, Cartier Podgoria şi Macului - Calea Bihorului.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza municipiului Oradea.

 

Discuții la material? D-l Kis

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

La art. 10 pct. 1 aș avea o propunere concretă,  vor fi somați ca  până la data de 30 noiembrie a anului în curs sa  ia masuri care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/îngrijire necesare. După cuvintele vor fi somați să trecem o dată, până la ce dată? 31 august? 30 septembrie? Vor fi somați până la ce dată?

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului secretar.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

În art. 10 indice 1,  proprietarii din clădirile pentru care s-a întocmit Nota tehnică de constatare a stării tehnice a imobilelor, în urma căreia s-a stabilit că prezintă o stare nesatisfăcătoare, vor fi somați ca până la data de 30 noiembrie anul în curs să se ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor necesare.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Pe toată perioada anului, până la data respectivă. Pe măsură ce procesele verbale se întocmesc, ele intră în Consiliu și apoi oamenii primesc notificări. Pot să primească în februarie, martie, inclusiv în 28 octombrie, dau un exemplu. Trebuie să facem această perioadă, pentru că este vorba și de eficiența Comp. Disciplina în construcții. Practic sunt perioade în care au o anumită activitate, de ex. primăvara anumite lucrări, când au câte o pauză când există câte o zonă mai liberă se ocupă de acest subiect. In fiecare an se face o evaluare pe cartiere, pe zone. Știți că anul trecut am făcut-o repede pentru că a apărut legislația pe final de an, am avut foarte puțin timp la dispoziție. Acum în baza experienței pe care am avut-o în cele 6 luni de zile, cu problemele pe care le-am avut cu tot felul de proprietăți, curți interioare, s.a.m.d., am clarificat, am venit cu o procedură unitară și asta este rostul acestui material și până la toamnă colegii noștri lucrează deasemenea și în anul următor pe măsură ce se face un inventar permanent al celor care s-au reabilitat sau a celor care vor intra in această procedură. Deci, materialul, cred că respectă această chestiune.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte intervenții? D-l consilier Kis.

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

Eu înțeleg și sunt de acord cu dvs. dar acel proprietar are nevoie de un termen de 15 zile, 20 de zile, 30 de zile pentru întocmirea documentației pe care noi o solicităm astăzi, să vină cu un argument, sau cu o solicitare scrisă, de ex. dacă eu sunt înștiințat în data de 25 noiembrie, cât termen mai are de a răspunde la această solicitare până în 30 noiembrie. De aceea cred că ar fi bine să fie un decalaj de minim 30 de zile pentru termenul de depunere, sau chiar 60 de zile.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Pentru lămuriri am să dau cuvântul doamnei Lipoveanu

 

d-na. Lipoveanu Adriana - Instituția Arhitectului Șef

 

Bună ziua. Există o procedură aprobată prin Dispoziția primarului prin care toate direcțiile care colaborează la aplicarea acestui Regulament de supraimpozitare, adică Instituția Arhitectului Șef, Poliția Locală și Direcția Economică vor conlucra  pentru implementarea acestui H.C.L. În procedură spune că până la data de 30 august trebuiesc trimise aceste somații. Rezultă că un număr de 3 luni au la dispoziție pentru a pune în aplicare H.C.L.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte. Este foarte bine că d-na Lipoveanu a menționat acest lucru pentru că noi anul trecut în decembrie, sigur că am discutat această strategie, cum că termenul pentru perioada când se vor executa controale 30 iulie, pentru ca fiecare proprietar să aibă timp să-și execute lucrările până la sfârșitul anului, sau să obțină autorizația de construcție. Acuma, eu cred că era bine să se atașeze acea Dipozitie a primarului pentru că atunci nu mai era nici o discuție.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - construire ansamblu de locuinţe colective, funcţiuni complementare şi dotări de cartier, zona str. Oneştilor - str. Chimiei nr. cad. 186477 - Oradea.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru preluarea spaţiului comun din pod şi mansardarea imobilului situat în P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 4 - 6 corp de clădire spre domeniul public.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobare PUD - construire aparthotel str. Jean Calvin nr. 2 A, nr. cad. 161875 - Oradea.

 

Menționez că este vorba de aparthhotel. Cred d-na Lipoveanu ar trebui să ne dea o lămurire.

 

d-na Lipoveanu Adriana - Instituția Arhitectului Sef

 

Este hotel cu apartamente, se practică în toată lumea, sistemul de închiriere pe durată determinată.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

DIRECŢIA TEHNICA

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea actualizării listei staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea "Strategiei privind administrarea şi întreţinerea drumurilor publice (străzi) aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea inclusiv clasificarea acestora".

 

Discuții la material dacă sunt? Am să dau cuvântul domnului consilier Sabău.

 

d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai - consilier local

 

Din partea grupului de consilieri PSD, noi ne vom abține de la vot, nu din considerentul că există aspecte care să zic că nu am putea să le votăm, dar nu am reușit să parcurgem materialul.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Alte discuții dacă sunt? D-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Observația noastră este similară, dar totuși aș spune că am studiat acest material și este o așa zisă strategie pentru că este vorba doar de o colecție de acte normative și proceduri și un inventar detaliat al strazilor și a podurilor. Strategia înseamnă stabilirea obiectivelor și planificarea cursului acțiunilor de urmat. Probabil pentru a împlini strategia de la pct. b managementul investițiilor pentru dezvoltarea rețelei de străzi vom afla mai multe despre acest lucru până atunci doresc doar să semnalez trei observații din această strategie, la pag. 30 se vorbește despre 4 artere principale în Oradea, bănuiesc că cunoașteți zicala cu cei patru evengheliști care au fost trei Luca și Matei. La pag. 30 sunt prezentate doar trei, nu știm care este a patra. Și dacă este vorba de strategia de întreținere. De regulă în Oradea este și iarnă și aceasta nu este ca vara și nu este nici un rând cu întreținerea străzilor pe timp de iarnă. Ce se întâmplă cu hidranții subterani de pe străzile unde ar trebui mutați pe trotuar și hidranții supraterani pentru că și aceștia intră în infrastructura stradală. In acest sens trageți dvs. concluziile.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Mulțumim d-nei. Kirei pentru aceste precizari, vă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 15 voturi

                Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. Coriolan Hora".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafețe noi, situate în Pasajul Vulturul Negru pentru prestarea activității de salubrizare stradală și transport deșeuri municipale din „Parcul Silvaș - zonă de picnic" conform anexei 1

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 330/2016 prin suplimentarea listei de investiții prioritare revizuită aferentă Master Planului pentru dezvoltarea sectorului  apă/canal în județul Bihor în perioada 2014 - 2018 pentru Municipiul Oradea

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectele tehnice pentru obiectivele de investiție: „reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în Municipiul Oradea aferent punctelor termice: PT 111; PT 113; PT 116; din cadrul proiectului "Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în Municipiul Oradea (51 puncte termice)".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

IV. DIRECTIA PATRIMONIU

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Propun ca de la pct. 12 la pct. 23 să se folosească prescurtarea de drum public.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Dacă puteți să fiți mai explicit.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Bineînțeles. Pct. 12 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate drum public str. Piersicilor nr. 52/B

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

V-aș propune să fiți de acord cu formularea: mat. 12 Popovici Grațian - drum public. Celelalte elemente tehnice sunt în proiectul de hotărâre urmând ca noi să avem grijă să le completăm corect. Mulțumesc.

 

d-l Negrean Dumitru - Daniel - președinte de ședință

 

Voi supune la vot propunerea domnului secretar.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Popovici Graţian pentru suprafaţa de 212 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193076 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Piersicilor  nr. 52/B, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moga Ioan şi soţia sa d-na. Moga Anna pentru suprafaţa de 159 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 187094 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Veteranilor  , cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lupuţ Florin şi soţia sa d-na. Lupuţ Ramona - Loredana pentru suprafaţa de 14 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194704 - Oradea, situat în Oradea, în zona  str. Nojoridului nr. 57 , cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Lăzău Magdalena pentru suprafaţa de 90  mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 165643 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 165645 - Oradea, situate în Oradea, în zona str. Cartioer Podgoria nr. 29, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Hexan Valentin şi soţia sa d-na. Hexan Olimpia - Ioana pentru suprafaţa de 28 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 174759 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Nufărului nr. 191/N , cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Dehelean Silviu pentru suprafaţa de 50 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193202 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Făcliei nr. 34/D , cu destinaţia de "drum public"

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Corcheş Claus - George  şi soţia sa d-na. Corcheş Camelia - Loredana pentru suprafaţa de 26 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194831 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Sofiei, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chereji Gheorghe şi soţia sa d-na. Chereji Iuliana, pentru suprafaţa de 64 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cad. Şi înscris în CF 194699 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 8 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194727 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona str. Gh. Doja 184/E, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Indrieş-Suciu Sorin-Ionuţ şi d-na. Belu Claudia - Lavinia, pentru suprafaţa de 90 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194928 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Plaiului nr. 18/A, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Noje Dan - Cătălin şi soţia sa d-na. Noje Violeta, pentru suprafaţa de 55 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194808 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Merilor nr. 9, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Talhoş Florin şi soţia sa d-na. Talhoş Lucia, pentru suprafaţa de 43 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194980 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Podgoria nr. 37/B, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gabor Gabriel - Gheorghe  şi soţia sa d-na. Gabor Carmen - Teodora, pentru suprafaţa de 31 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 1194875 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Sofiei nr. 48/A, cu destinaţia de "drum public".

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 931 mp, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a mun. Oradea.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale privind suprafeţele de 54 mp şi 14.692 mp, respectiv pentru aprobarea modificării duratei şi a suprafeţei de teren transmise în folosinţă gratuită Societăţii de Binefacere "Don Orione" prin contractul de comodat nr. 139/2015.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp, teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 173703, sitruat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 65 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Mierluţ Adrian şi Mierluţ Mădălina - Alexandra.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind administrarea și promovarea ca obiectiv turistic a imobilului monument istoric Sinagoga Neologă Zion (Sion) Oradea situat în Oradea, str. Independenței nr. 22

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200343/1999, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Oradea, P-ţa Unirii nr. 7, deţinut de către SC Prestcom SRL.

 

Discuții la material dacă sunt Am să dau cuvântul domnului Negrea.

 

d-l. Negrea Adrian-consilier local

 

           Doar o lămurire.Care este domeniul de activitate al firmei SC. Prestcom SRL?

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

          Pentru lămuriri am să dau cuvântul domnului director Popa Lucian.

 

d-l. Popa Lucian

 

           Este vorba de o societate care are un ABC aici în clădirea de pe Unirii 7.

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

           Domnul Negrea sunteți mulțumit de răspuns ?

 

d-l. Negrea Adrian-consilier local

 

           Da. Mulțumim !

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

            Cine este pentru? unanimitate.

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Societatea Steinberg Property Invest S.R.L. pentru suprafaţa totală de 9.172 mp. reprezentând teren, identificat cu numere cadastrale şi înscris în CF 194132, 194156 şi 194137 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Calea Sântandreiului, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? 19 voturi

                Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea domeniului public al Municipiului Oradea prin completarea Anexei la H.G. nr.970/2002 cu imobilul situat în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.11 Casa Darvas - La Roche - monument istoric clasat pe lista monumentelor istorice la poz.55 - cod BH-II-m-B-01090, înscris în CF nr.167471-C1 Oradea.

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

A.S.C.O.

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei A.S.C.O., a organigramei Centrului de Ingrijire şi Educaţie Timpurie, a organigramei Centrului de Ingrijire de Zi, a statului de funcţii al A.S.C.O. şi a numărului de posturi ale instituţiei.

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind propunerea de aprobare a completării și modificării liniilor de gardă aprobate, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, prin HCL nr. 313/2016

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? 22 voturi

                Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 687/2010 privind aprobarea componenței  Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

 

Discuții la material dacă  sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

DIRECŢIA JURIDICA

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 491/2009 pentru desemnarea membrilor şi a preşedintelui Comitetului Director şi al instituţiei publice de interes public local „Clubul Sportiv Municipal Oradea".

 

Discuții la material dacă  sunt? Domnul consilier Negrea.

 

d-l. Negrea Adrian-consilier local

 

            Domnul Sere va fi numit interimar sau definitiv? Mulțumesc !

 

d-l . Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

            E o numire definitivă, sigur, ține de performanțele pe care clubul le va avea în anii următori. Va avea un contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.Exact ca managerii de la companii.

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

            Supun la vot materialul.

            Cine este pentru? unanimitate.

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

RESURSE UMANE

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

            Cine este pentru? unanimitate.

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

Pentru că am epuizat ordinea de zi,trecem la rubrica DIVERSE.Dacă din rândul consilierilor există cineva care dorește să intervină. Doamna Kecse.

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

           Mulțumesc frumos,domnule președinte! Legat de pasajele subterane am avea o propunere.Toate pasajele subterane din Oradea necesită o salubrizare sau cel puțin o igienizare bună și ar fi binevenită dotarea lor cu niște rampe, atât pentru bicicliști,  pentru cărucioare cât și pentru persoanele cu dizabilități.

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

                S-a luat act.Alte propuneri ? Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l . Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

          Cu partea de salubrizare, curățenie,ștergerea graffitiurilor sunt foarte de acord. Cu partea de rampe trebuie să fim conștienți că există niște reglementări care presupun anumite unghiuri, ceea ce este imposibil de respectat în cazul pasajelor, deci nu are sens să vă promitem lucruri care știm că nu pot fi făcute. Dar la partea de curățenie, iluminat, întreținere aveți dreptate aici. Totdeauna e loc de mai bine.

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

                Aș dori să dau cuvântul domnului consilier Huszar.

 

d-l. Huszar Istvan Eric - consilier local

 

            Întradevăr pentru persoanele cu dizabilități este necesară respectarea unor normative în ceea ce privește rampele, însă pe partea străzii Ecaterina Teodoroiu unde acum 4 ani s-a prelungit tunelul și s-au putut monta rampele pentru cei care vor să coboare cu bicicletele sau cu cărucioarele eu zic că decât să le care pe trepte e binevenită orice rampă.Tot la diverse aș dori să rog executivul ca pentru următoarea ședință de Consiliu Local să pregătim repartizările noilor consilieri în unitățile de învățământ pentru că se termină vacanța, deoarece s-a schimbat componența Consiliului Local.

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

             Dau cuvântul domnului secretar.

 

d-l. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Aș vrea să dau o explicație pentru consilierii din primul mandat. Ceilalți care sunt la al doilea , al treilea mandat știu deja procedura de lucru. Atunci când președintele de ședință spune că executivul ia act asta înseamnă că, compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Local va face o notă internă către compartimentul, serviciul sau direcția căreia dumnevoastră vă adresați în legătură cu solicitarea la care va trebui să primiți și un răspuns. Așa că să nu credeți sunt puse în arhivă deja.Vă mulțumesc pentru înțelegere !

           

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

                Domnul consilier Felea.

 

d-l. Felea Adrian Ioan - consilier local

 

             Aș dori să aduc la cunoștiință doamnei consilier că în primăvara aceasta a fost o inițiativă și s-a luat o hotărâre în consiliu în legătură cu pasajul subteran de la Dacia. Constatând adevărul că aceste pasaje subterane sunt vandalizate în mod constant,  împreună cu un coleg consilier am inițiat un proiect care a și trecut, acest pasaj urmând să fie desenat în mod organizat în urma unui concurs și cred că dacă va fi cu succes acest proiect, ar trebui continuat. De acolo a pornit această idee. Suma care a fost alocată pentru acest proiect este de 10.000 de lei, igienizarea ar fi undeva pe la 18.000 de lei.

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

              Dacă sunt și alte intervenții la DIVERSE? Dacă nu,am să-l rog pe domnul primar.

 

d-l . Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

               Stimați colegi,în cazul în care nu vor fi probleme deosebite în cursul lunii iulie nu ar mai urma să convocăm altă ședință de consiliu. Dacă materialele cu proiecte pe fonduri europene sau alte materiale vor apărea, cel mai probabil în ultima săptămână din această lună ar urma să organizăm o ședință extraordinară. Vom încerca să vă anunțăm până în jurul datei de 20, ca să vă puteți organiza programul. Mulțumesc!

 

d-l. Daniel Dumitru Negrean - preşedinte de şedinţă

 

               Declarăm ședința închisă,vă dorim o după-masă plăcută !

 

 

 

 

 

 

 PREȘEINTE DE SEDINTA,                                                                                             SECRETAR,

 Negrean Dumitru-Daniel                                                                                                Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Intocmit,

Teodora Silaghi

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 12 iulie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2