Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 12 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Orade

Miercuri , 2 Noiembrie 2016, 11:36

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 12 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Orade Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 12 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Orade Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 12 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Orade

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 octombrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, dl. Dragoș Marcel,  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius

Lipsesc următorii consilieri: d-na. Coste Marina-Adelina, d-l Ionescu Romeo, d-l Marinău Florin-Liviu, dl.Negrean Daniel,  dl. Revnic Adrian,

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director adj. executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general A.D.L., d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12 octombrie 2016 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 21 de consilieri. Lipsesc motivaţi d-na. Coste Marina-Adelina, d-l Ionescu Romeo, d-l Marinău Florin-Liviu, dl.Negrean Daniel,  dl. Revnic Adrian. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-lui Filimon, poftiţi vă rog.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aplicația de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu.

 

Discuții dacă sunt? Poftiți d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte, aș dori să întreb, acest proiect de hotărâre în cazul în care se va realiza, vor fi exproprieri?Pentru că din materialul care a fost postat pe site nu reies nr. topo si CF-urile, sunt doar denumirile de stradă, fără o locație exacta, dacă ați putea să ne informați.

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Toate cele 5 locații propuse sunt pe domeniul public, practic pe parcările publice care există și astăzi, ca urmare nu se pune problema unei exproprieri.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Alte discuții? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu-Mihai - consilier local

 

Propunerea era ca locații  precum str. Dunărea și Corneliu Coposu să fie duse în parcările municipalității, adică cea de pe Dunărea să fie mutată în parcarea din spatele Tribunalului, pentru că pe stradă în momentul de față s-au redus locurile de parcare și există atât Casa de Pensii, partea de cazier, buletine și spitalul MAI care necesită locuri de parcare și ar fi păcat să îngreunăm, iar parcarea din spatele Tribunalului vrem să o folosim, iar pe Corneliu Coposu dat fiind faptul că există o aglomerare urbană extrem de bine conturată pentru că sunt foarte multe blocuri, ar fi oportun de mutat în parcarea subterană de lângă Piața Rogerius. Mulțumesc frumos.

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Am să încerc să răspund care au fost rațiunile. În primul rând în Ghidul de finanțare se solicită ca locația să fie una în permanență la dispoziția tuturor, să fie pe artere principale și pe zona publică. Apoi am avut în vedere și existența unor posturi TRAFO în acea zonă, deoarece conectarea la energia electrică necesară pentru a funcționa se face pe banii orașului. Și atunci cu cât distanța este mai mare cu atât cheltuielile de racordare sunt mai mari. Acestea au fost rațiunile pentru care s-au ales cele cinci locații pe zone publice astfel încât  fiecare cetățean din oraș sau care trece pe aici să aibă în permanență acces la aceste locuri de parcare.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt discuții? D-l primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Cred că acesta va fi un proiect care se va derula și în anii următori, propunerea mea fi să intrăm în proiect să existe și in orasul Oradea o rețea minimă de stații de încărcare și este perfect rațional ca în toate parcările subterane sau supraterane în perioada următoare să avem astfel de stații pentru cei care parchează acolo la serviciu, sau nu știu, să poată să le reîncarce. Ar fi bine să intrăm și noi într-un prim val de proiecte, după care în anii următori să avem în vedere și altele, pentru că de ex.în Ansterdam s-a luat decizia ca din 2020 să nu se mai accepte decât înmatricularea unor mașini hibrid. Este clar că ne ducem pe această direcție, și trebuie să ținem și noi pasul.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții?  Dacă nu supun la vot

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru transmiterea în folosință gratuită în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe a suprafeței de 4.245 mp, identificată cu nr. cad. 173729 - Oradea, situată în Oradea, zona str. Spartacus, în vederea realizării de locuințe pentru tineri, destinate închirierii către specialiștii din sănătate.

 

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Am fost ieri la Agenția Națională pentru Locuințe și hotărârea noastră anterioară care a stat la baza cererii noastre ar trebuie modificată, pe de o parte pentru că suprafața inițială pe care am pus-o la dispoziție era mai mică decât aceasta și există niște norme care sunt legate de anumite suprafețe de teren în funcție de regimul de înălțime, nr. de apartamente ș.a.m.d. Pe de altă parte au trebuit clarificate niște aspecte topografice în așa fel ca atunci când se depune documentația pentru etapele următoare lucrurile să fie clare. Aceasta a fost rațiunea pentru care am dorit să adoptăm această hotărâre și bineînțeles că vom transmite acest teren în folosință gratuită ANL-ului pentru a putea fi eligibil.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? D-l Huszar

d-l Huszar

 

Mulțumesc domnule președinte. Să înțeleg că acesta a fost motivul pentru care materialul acum o oră nu era încă pe site cu toate că acum trei zile erau trei puncte pe ordinea de zi, acum o oră nu era decât unul singur. Grupul U.D.M.R. salută acest material mai ales pentru faptul că la vremea respectivă domnul Cseke Attila a fost cel care a introdus în legea ANL această posibilitatea de a se construi locuințe ANL pentru medicii rezidenți. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Declar ședința închisă, și aș dori să urez tuturor orădenilor „La mulți ani".

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              SECRETAR,

                   Filimon Teofil Laviniu                                                   Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

   Întocmit,

   Teodora Silaghi 

 

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2