Trimite unui prieten

PROCES VERBAL încheiat azi 14 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 24 Ianuarie 2011, 10:37

Exportă PDF - PROCES VERBAL încheiat azi 14 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL încheiat azi 14 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL încheiat azi 14 ianuarie 2011 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Carp Gheorghe, d-l Caciora Criprian, d-l Cupşa Ioan, d-na Cherecheş Florica,  d-l Corcheş Dorin,  d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Lăpădatu Nicuşor, d-l Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Luca Dorel, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

 Lipseşte: dl Felea Ioan, d-l Popa Claudiu, d-l Pasztor Sandor şi d-l Szabo Joszef.

 

             Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-na Borbei Eugenia -director executiv Direcţia Juridică, d-na. Birău Diana - director adj. Direcţia Juridică, d-l Beltechi Cirstian - director executiv A.I.O., dl Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-l Leucea Crăciun - director Poliţia Comunitară, d-na Iacob Lucia - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-na Koncsek Zita - director executiv ASCO, reprezentanţii regiilor, mass-media,  etc.

 

 

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, pentru astăzi 14 ianuarie 20011 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 23 lipsesc motivaţi d-l consilier Popa Claudiu, Felea Ioan, Pasztor Sandor şi Szabo Istvan. În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă d-lui Huszar. Poftiţi domnule preşedinte.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

 

            Vă mulţumesc d-le secretar, daţi-mi voie să vă urez în primul rând  "La mulţi ani", un An Nou fericit şi în primul rând multă sănătate. Aşadar trecem, după cum aţi observat la ordinea de zi, au apărut câteva materiale noi, iar d-l primar doreşte să ia cuvântul.

 

            d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

            Stimaţi colegi, aş vrea să ne cerem scuze pentru această întârziere, dar după cum observaţi toate materialele care sunt aduse suplimentar, ţin de două programe: programul "Casa Verde", avem un termen, şi am lucrat în forţă, colegii noştri au lucrat ca să finalizăm aceste dosare pentru a le putea depune. De asemenea, cel privind programul de utilizare a apei geotermale. Sunt nişte hotărârii obligatorii ca să putem depune aplicaţiile, sper să le şi câştigăm.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Vreau să vă atrag atenţia că materialul nr. 6 a fost retras de către executiv, astfel supun la vot ordinea de zi.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii de la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie cu un  sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•I.                DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind validarea suplimentării bugetului local al municipiului Oradea cu suma de 750.000 lei.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificare H.C.L. nr. 406 din 24 iunie 2010, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizaţie parţială pentru anul 2011.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•II.              POLIŢIA LOCALĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică.

 

Domnul primar doreşte să ia cuvântul.

 

d-l Ilie Bolojan - primar la municipiului Oradea

 

Aş dori să suplimentăm numărul membrilor comisiei cu două persoane, o propunere din partea executivului în persoana d-lui Hulban Ioan, comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi cealaltă persoană pentru grupurile de consilieri, în aşa fel încât fiecare grup să aibă un reprezentant în această comisie cu rugămintea să faceţi fiecare dintre dvs. propuneri.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnului primar.

 

Cine este de pentru propunerea domnului primar?  unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

Astfel conform materialului aş dori să faceţi propuneri din partea partidelor.

 

d-l Delorean Ion-Iulius - consilier local

 

Eu v-aş propune pe dvs. domnule preşedinte.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc.

 

d-l Cristian Ile - consilier local

 

Din partea grupului de consilieri PD-L pe d-l Corcheş Dorin.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumim domnule Ile, d-l Corcheş sunteţi de acord.

 

d-l Dorin  Corcheş - consilier local

 

Da.

 

d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

Din partea grupului de consilieri PSD îl propun pe d-l Mercea.

 

d-l Dan Octavian - consilier local

 

Din partea grupului de consilieri PNL îl propun pe d-l Cupşa Ioan.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc pentru propunerile făcute şi supun la vot materialul cu propunerile făcute.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abţineri?

 

•III.            A.I.O. - CLĂDIRI

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea poziţiei nr. 2 din anexa la H.C.L. nr. 723/31.08.2009 privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 68/2008.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru A.I.O.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea demolării rezervorului de beton aferent Staţiei de Hidrofor nr. 839 din zona str. Peneş Curcanu.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind amplasarea unei placi comemorative ,, Szechenyi Zsigmond" pe faţada principală a imobilului situat pe str. George Enescu nr.17 Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•IV.            D.M.P.F.I.

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actului adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat nr. 92247/07.09.2009 încheiat între municipiul Oradea şi A.S.C.O. pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2" Oradea depus în cadrul Programului Operaţional Regional  (2007 - 2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. - Reabilitare/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 92249/07.09.2009 încheiat între Municipiul Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3" Oradea depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013),  Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2" ORADEA, şi depunerea acestuia spre contractare către Agenţia de Dezvoltare Nord Vest .

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 3" ORADEA, şi depunerea acestuia spre contractare către Agenţia de Dezvoltare Nord Vest

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea valorilor actualizate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu finanţare nerambursabilă „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa I", care au fost aprobaţi prin H.C.L. 772/2009.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 24. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Şaguna cu un  sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 25. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un  sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Ady Endre cu un  sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un  sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

 

Discuţii dacă sunt? Da, poftiţi domnule doctor.

 

d-l Nicuşor Lăpădatu - consilier local

 

Din moment ce toate articolele se referă la "Casa Verde" dvs. citiţi numai "Traian Vuia", "Onisifor Ghibu" ca să nu pierdem timpul.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc domnule doctor, dar a fost ultimul proiect de hotărâre de acest gen.

 

d-l Nicuşor Lăpădatu - consilier local

 

Da, dar urmează proiectele cu apa geotermală, şi acestea sunt la fel.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Mulţumesc.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 28. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un  sistem de încălzire care utilizează apa geotermală, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „ programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Liceului Teoretic Onisifor Ghibu la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde) în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru mediu a proiectului „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Am propunerea că având în vedere că toate aceste materiale se referă la Programul "Casa Verde" să-mi permiteţi să fac o prescurtare.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Grădiniţei cu program prelungit nr. 28 la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde) în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru mediu a proiectului „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Liceului Teoretic Ady Endre la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde) în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru mediu a proiectului „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Colegiului Tehnic Mihai Viteazul la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde) în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru mediu a proiectului „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea reprezentând infrastructura sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri necesare cofinanţării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice"

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind actualizarea valorii subvenţiilor acordate pentru energia termică de la bugetul local în perioada 2010 - 2032

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea participării Colegiului Tehnic Traian Vuia  la  "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)" în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Traian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală"

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea participării Grădiniţei cu Program Prelungit nr.28 la "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)" în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală"

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Oradea la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)" în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului „Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind pentru aprobarea participării Colegiului Tehnic Andrei Șaguna la "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)" în vederea depunerii spre finanțare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală".

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•V.              A.I.O. TERENURI

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Primăriei nr. 78, reprezentând suprafaţa de 1442 mp teren cu construcţii - dispensar medical şi trecerea acestui imobil în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 647/29.07.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral cu suprafaţa de 4.276 mp., constituit conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 647/29.07.2009.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 219950 mp teren identificat cu nr. cadastral 167378 înscris în CF 167378 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea .

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 14. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 625/06.09.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini, a studiului de oportunitate şi organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea terenurilor libere de sarcini destinate amplasării unor chioşcuri de difuzare presă, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare şi bilete pentru transportul în comun, pe raza municipiului Oradea precum şi stabilirea unor măsuri pentru reglementarea folosinţei  terenurilor ocupate de chioşcurile de presă existente la această dată pe domeniul public al municipiului Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt? Poftiţi d-l Mureşan, vă rog.

 

            d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

            Bună ziua, am cerut în cadrul comisiei precizări şi mă bucur că mi s-au dat în timp real, privind dimensiunile spaţiului publicitar şi poziţionarea acestuia în cadrul chioşcurilor. Am solicitat ca această poziţionare să fie pe partea de maximă vizibilitate a chioşcurilor. În plus grupul de consilieri PSD consideră necesară o precizare: peste tot unde apare cuvântul „spaţiu publicitar", la art. 9, la art. 11 să se precizeze de acum, din capul locului ca să zic aşa, de la hotărârea de consiliu local, ca acest spaţiu publicitar să fie folosit exclusiv pentru transmiterea informaţiilor de interes public şi cetăţenesc. Motivăm acest lucru, deoarece în momentul în care Primăria are acces la acest spaţiu şi ulterior ar subînchiria, nu am avea nimic de câştigat. Mai mult, nu vrem să avem discuţii în timpul campaniei electorale.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumesc, doamna viceprimar doreşte să ia cuvântul.

 

            d-na. Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea

 

            Mulţumesc domnule preşedinte. În principiu noi, executivul, putem să fim de acord cu solicitarea dvs. precizând şi faptul că am dori, dacă sunteţi de acord, ca pe această suprafaţă să fie expuse şi acele produse care sunt pentru promovarea municipiului Oradea. Mă gândesc, de la brichete până la tricouri, sau altceva, deci dacă sunteţi de acord să completăm modificarea dvs., "şi produse care promovează imaginea municipiului Oradea".

 

            d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

            De acord.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Poftiţi, domnule Petruţ

 

            d-l Vasile Petruţ  - consilier local

 

            Sistemul de securizare al exteriorului să fie unul conceput urbanistic unitar. Deci, să nu fie la unul obloane de lemn, la unul gratii, sau la altul nimic.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Domnul viceprimar Carp

 

            d-l Gheorghe Carp - vicperimar al municipiului Oradea

 

            Toate aceste proiecte sunt unitare. S-a aprobat un singur model, toate modelele de chioşcuri sunt unitare.

 

            d-l Vasile Petruţ - consilier local

 

            Pe model nu apare dacă sunt obloane, sau ...

 

 

            d-l Gheorghe Carp - viceprimar al muicipiului Oradea

 

            Ba da, pe model sunt obloane, şi dacă mergeţi pe centru vedeţi chioşcul care s-a amenajat are obloane, are sistemul de rolete.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Este un sistem clasic. D-l Dan Octavian.

 

            d-l Dan Octavian - consilier local

 

            Propunerea mea este să nu intrăm foarte mult în detalii, că atunci când vorbim de securizare, vorbim de siguranţa investiţiei în special, sunt mai multe formule care pot fi acceptate şi nici una nu aduce prejudiciu laturii estetice în acea zonă, pe de o parte. Pe de altă parte aş dori să am o obiecţiuni vis-à-vis de ceea ce spunea dl. Mureşan, şi anume că trebuie să existe acest panou de publicitate destinat informaţiilor publice, pe o parte cu maximă vizibilitate, pentru că asta înseamnă frontal principal al chioşcului, şi nu cred că poate fi acceptată o astfel de abordare, deci, trebuie să fie cu vizibilitate şi atât.

 

            d-l Ovidiu Mureşan - consilier local

 

            Putem merge pe lateral, că am văzut...

 

            d-l Dan Octavian - consilier local

 

            Cu vizibilitate şi atât, dar nu maximă, şi atunci este în regulă, şi rugămintea este, că oricum este vorba de o investiţie foarte mare şi resortul este oarecum deja sensibil să încercăm să nu intrăm în detalii foarte multe. Si de aceea l-aş ruga pe d-l Petruţ să revizuiască acea propunere.

 

            d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Alte discuţii? Dacă nu atunci am să supun la vot propunerea făcută de dl. Mureşan cu completarea făcută de d-na. viceprimar, şi completarea făcută de d-l Dan Octavian, un cumul de completări.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Supunem la vot materialul în totalitate.

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii in proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 2.607 MP. teren situat in Oradea, B-dul Dacia intersecţie cu str. Eroul Necunoscut.

 

Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 543 din 09.08.2010 şi aprobarea Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate şi a licitaţie publice deschise pentru închirierea  terenurilor destinate amplasării de structuri de vânzare tip - modul alimentaţie publică cu terasă în principalele parcuri, scuaruri  şi pe alte terenuri (publice sau private) proprietate a municipiului Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Da, d-l Hossu.

 

d-l. Bogdan Hossu - consilier local

 

Mulţumesc, d-l preşedinte, aş dori dacă se poate să se facă o prezentare a acestui material deoarece a intrat în ultimul moment şi nu am mai apucat să-l discutăm la comisii. Înainte de a vota, aş dori să ştim despre ce este vorba mai exact.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

 d-l director Cristi Beltechi

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

Avem două chestiuni distincte, avem un caiet de sarcini, care este la modul general având în vedere că sunt trei amplasamente, nici unul la fel. Şi avem studiul de oportunitate care defineşte exact cum se face această licitaţie. Poate fi cu plic închis sau deschis, ofertele vor cuprinde documente de calificare şi departajare tehnică şi financiară, CMUAT-ul care este obligatoriu, planul de încadrare în zonă, şi avem propunerea de proiect în valoare de minim 70.000 euro, precum şi avizele de coexistenţă în special avizul de la Direcţia Ape Crişuri Oradea. Facem această precizare în special pentru că locaţiile se pot extinde cu piloni pe Criş. De aceea am mers pe această idee cu Caiet de sarcini cadru şi cu fiecare locaţie separată.

 

d-l Bogdan Hossu - consilier local

 

Nu ar fi fost mai bine atunci, să existe pentru fiecare locaţie în parte un alt caiet de sarcini să ni se prezinte aşa la Consiliul local. Caiet de sarcini care să ţină cont de fiecare amplasament în parte, cu caracteristicile lui.

 

d-l Cristian Beltechi - director executiv A.I.O.

 

De fiecare dată se poate prezenta, dacă doriţi putem face.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

Dacă nu mai sunt şi alte discuţii supun la vot materialul

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

•VI.            DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea tarifului în cuantum de 1 leu/persoană pentru WC-urile  publice din parcurile: 1 Decembrie, Libertăţii, IC Brătianu şi Petofi din municipiul Oradea.

 

            Discuţii dacă sunt?

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Va trebui să revenim asupra materialului nr. 5, de la Capitolul V Poliţia Locală, dau cuvântul d-lui secretar.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Vă rog să-mi permiteţi să facem o rectificare, şi aduc în atenţia dvs. acest lucru şi anume : textul imperativ al Legii art. 28 al. 2 precizează faptul că din comisie vor face parte trei consilieri. Având în vedere că d-l primar a adus în discuţie ca şi comandantul Jandarmeriei Oradea să facă parte din această comisie, tot dânsul vine cu propunerea şi am înţeles că există acceptul domnului Cupşa de a se retrage din această comisie, urmând ca preşedintele de comisie în noua formulă să votăm această comisie. Vă mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumim domnului secretar, domnul Cupşa sunteţi de acord cu retragerea dvs. din comisie.

 

            d-l Ioan Cupşa - consilier local

 

            În mod categoric.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Atunci supun la vot în noua formulă proiectul de hotărâre nr. 5. 

 

            Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            La „Diverse" stimaţi colegi, dacă doriţi. Stimate domn profesor, poftiţi.

 

            d-l Cornel Tifor - consilier local

 

            Dacă-mi daţi voie să vă spun foarte pe scurt un mic basm. Se spune că odată Dumnezeu l-a chemat la Sfântul Petru la El, şi a zis: „Petre, oare ce mai gândesc oamenii despre noi?" şi a zis Petru: „Nu ştiu Doamne, dar singura noastră soluţie este să coborâm pe Pământ, printre oameni, să-i ascultăm şi să vedem ce spun". Şi într-una din zile doi bătrâni au coborât pe Pământ şi au început să umble prin lume. Şi odată i-a apucat seara. Obosiţi şi plini de praf nu mai puteau ajunge în apropierea unor locuinţe de oameni. Răsăriseră de mult stelele când au ajuns în apropierea unui loc unde au auzit lătrat de câini. Şi a zis Dumnezeu: „Doamne, aici trebuie să fie oameni gospodari pentru că într-o casă de gospodari sunt şi câini." S-au apropiat, au bătut la poartă şi înăuntru s-a aprins o lampă, au bătut din nou şi au fost întrebaţi: „Cine-i acolo?" şi au răspuns: „Oameni buni". Şi atunci gospodarii au venit şi au deschis poarta, i-au invitat în casă, i-a strigat Tudor soţiei sale: „Mario adu apă proaspătă, adu  prosoape curate şi dă-le oamenilor acestora de mâncare". I-au ospătat, i-au lăsat să se odihnească în casa dumnealor dinspre uliţă. Unde ştiţi, că la ţară erau găzduiţi musafirii. Mirosea a gutui şi a busuioc. Au dormit bine, s-au odihnit, dimineaţa au fost ospătaţi din nou, au mulţumit şi au plecat. Şi pe drum a zis Sfântul Petru lui Dumnezeu: „Doamne, n-ai dăruit nimic oamenilor acestora şi ai văzut cât de cumsecade au fost, ne-au dat din toate". Şi a zis Dumnezeu „Ai văzut Sfinte Petre că aveau de toate, şi pe lângă toate aveau şi bunătate sufletească." Şi au mai mers ce au mai mers, casa se pierdea în dosul unor plopi, şi a mai zis încă o dată Sfântul Petru: "Doamne, dăruieşte totuşi ceva acestor oameni pentru că au fost atât de cumsecade" Şi într-o clipă de îndurare Dumnezeu i-a făcut pe aceşti oameni să-şi vadă sufletul, şi sufletul lor s-a numit Eminescu. Mâine e ziua Poetului Naţional. Vă mulţumesc.

 

d-l Huszar Istvan Eric - preşedinte de şedinţă

 

            Mulţumim domnule profesor, la „Diverse" dacă nu mai sunt şi alte discuţii închidem şedinţa extraordinară a Consiliului Local. După amiază plăcută să aveţi.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

               Huszar Istvan Eric                                                        Ionel Vila     

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÎNTOCMIT,

               Teodora Silaghi

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea