Trimite unui prieten

PROCES-VERBAL Încheiat azi, 14 septembrie 2009, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea

Luni , 21 Septembrie 2009, 11:02

Exportă PDF - PROCES-VERBAL  Încheiat azi, 14 septembrie 2009, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES-VERBAL  Încheiat azi, 14 septembrie 2009, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES-VERBAL  Încheiat azi, 14 septembrie 2009, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea
PROCES-VERBAL Încheiat azi, 14 septembrie 2009, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea              Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheorghe, d-na. Cherecheş Florica, d-na. Coste Adelina, dl. Corcheş Dorin, dl. Cupşa Ioan, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Huszar Istvan-Eric, dl. Ile Cristian, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lăpădatu Nicuşor, dl Luca Dorel, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Sarkozi Zoltan dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.


 

Lipsesc motivaţi de la şedinţă următorii: dl. consilier Dan Octavian, dl. Felea Ioan, dl. Hossu Bogdan, dl. Petruţ Vasile şi dl. Popa Claudiu


 

Invitaţi: d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, dl. Tănase Miculescu – director adj. Director Economică, d-na. Eugenia Borbei – director Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. dl. Boloş Marcel – director Direcţia de Dezvoltare Durabilă, d-na. Zita Koncsek – director A.S.C.O., d-na. Anca Sas – consilier primar, mass-media, etc.


 

Dl. Ionel Vila – Secretar al municipiului Oradea, deschide şedinţa.

A fost convocată pentru azi 14 sept. 2009, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi un număr de 22 de consilieri, lipsind motivat dnii consilieri: Dan Octavian, Petruţ Vasile, Popa Claudiu, Hossu Bogdan şi Felea Ioan. În consecinţă, şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată respectiv, cu 14 voturi. Dau cuvântul dlui consilier, preşedintelui de şedinţă, dl. Manea Mihai. Poftiţi dl preşedinte.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Buna ziua stimaţi colegi, aveţi pe masă borderoul cu materialele propuse pentru ordinea de zi, din care executivul retrage materialul cu nr. 11 şi materialul nr.7. In consecinţă propun aprobarea borderoului, după ce s-au retras aceste două materiale.


 

Dl. consilier Dorin Corcheş.

Am avut o întrebare în comisia pe care am avut-o azi de la ora 2. Oricum întrebarea a fost retorică, pentru că executivul, prin structurile de specialitate, nu au capacitatea să pregătească materiale care urmează să aplice pentru fonduri nerambursabile, avem un handicap, pe ăştia îi avem cu ăştia defilăm, de a pregăti pentru şedinţele ordinare materialele. Observ însă pe borderou, datorită faptului că în urmă cu 20 de minute, am terminat comisia, am discutat materialele până la pct. 11, aseară erau pe site doar 5 materiale, azi le-am discut până la nr. 11 şi observ că pe noul borderou pe care-l am in faţă şi de pe care cu onoare am retras cele 2 materiale, am propus 13 materiale. Dacă nu avem capacitatea să le pregătim pe când trebuie, deşi tot din executiv am înţeles că o serie erau gata de vineri, de ce nu s-a publicat este o altă discuţie, daca cineva de la Direcţia de Dezvoltare are capacitatea să ne povestească în mare despre ce este vorba la materialul 12 şi materialul 13, nu de alta, dar să nu stăm aşa ca cei cu faţa la poarta nouă şi să votăm în necunoştinţă de cauză. Aş avea rugămintea, dacă există amabilitatea, să ni se precizeze despre ce este vorba în cele 2 materiale.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dl primar o să vă dea un răspuns la întrebarea Dvoastră.


 

Dl. primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan

Dle consilier, pct. 12 şi pct. 13 se referă la Centrul de zi pentru copii cu sindrom Down şi constă în mutarea sediului din locaţia propusă iniţial în altă locaţie. Atât. Asta înseamnă că în locaţia pe care am propuso iniţial pe str. 1848, unde este Grădiniţa nr.30, o vom propune pentru demolare, pentru că accesul la această grădiniţa se face din depozitul unei firme care vinde materiale de construcţii si este un pericol in permanenta pentru copii care trec pe acolo, si atunci, am luat decizia după vizita la fata locului sa practicăm un acces de pe strada Sucevei si 1848 către această curte de grădiniţă după ce Consiliul municipal a aprobat achiziţia corpului de clădire pe care l-aţi votat în şedinţa de luna trecută în vederea extinderii acestei grădiniţe cu încă 4 săli de clasă, abia după ce s-a votat această achiziţie am putut venii cu varianta de a muta locaţia, pentru ca nu o puteam muta înainte, pentru că nu ştiam dacă consiliul votează sau nu achiziţia. Aceasta este deci motivaţia. Nu se schimbă alte elemente şi e nevoie să facem această modificare de indicatori în aşa fel încât să putem repune proiectul. Putem să n-o facem, nu e nimica, vă rog să verificaţi, doar că se mută sediul de pe 1848 pe Luis Pasteur şi s-ar pute să mai fie nişte mici modificări care sunt date de starea noul sediu faţă de cel vechi.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă nu mai sunt alte modificări la ordinea de zi, propunem aprobarea ordinii de zi propusă pe borderou.

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Punctul 1

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

Dezbateri pe marginea materialului, poftiţi domnule Corcheş.


 

Dl. consilier Dorin Corcheş.

Mulţumesc dle preşedinte. Lăudabilă iniţiativa celor de la Direcţia dezvoltare, mă rog, chiar dacă nu au pregătit din timp sau din anumite circumstanţe, am avut o întrebare în comisie la care am primit un răspuns, sincer nesatisfăcut de acesta, am să-mi permite să repet în plen răspunsul. Şi-am să fac o referire generală şi la materialele 3, 4, 5, pentru că speţa e aceeaşi. Aplicăm pentru aceste proiecte, încă o dată lăudabilă iniţiativa, foarte bine, pentru că voi şi susţine astfel de demersuri. Idee e, doar pentru proiectul nr. 1, discutăm de fonduri de aproape 20 de milioane de euro, din care eligibili sunt 8 milioane şi ceva. In cazul în care vom obţine aceste finanţări va veni momentul în care va trebui să achităm cofinanţarea. Avem sursa necesară? Asta era întrebarea mea, în comisie mi s-a răspuns destul de evaziv, nu ştiu dacă e relevat. Avem capacitatea economică să susţinem aceste cofinanţări?


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dăm cuvântul dnei viceprimar Biro Rozalia să răspundă la întrebare.


 

Dna Biro Rozalia – viceprimar.

Aşa cum aţi văzut acum la acest material cu parcul industrial precum şi cu celelalte materiale 12 respectiv 13, fondurile nerambursabile care pot fi atrase în acest sens se mişcă între 50 şi 85 %, deci ceea ce înseamnă că în unele proiecte avem maxim de finanţat 50 % iar în alte proiecte avem maxim de finanţat 2% şi TVA –ul în cadrul fiecărui proiect. TVA-ul va fi rambursabil doar după implementarea şi finanţarea proiectului. Evident aceste proiecte se depun acum şi de aceea este urgent să introducem acum şi 12 şi 13 pentru că astfel de finanţări la proiecte sociale se închide întrun termen destul de limitat şi atunci să mai putem să depunem aceste proiecte, dar, aceste cheltuieli neeligibile cu TVA şi contribuţia proprie or să apese bugetul de anul viitor. Dar, răspunsul la întrebarea Dvoastră este Da, o să facem proiectul de buget în aşa fel ca toate aceste contribuţii pe care ni le-am asumat prin hotărâri de consiliu să fie asigurate pentru că este aproape singura modalitate de atrage surse importante pentru dezvoltarea locală. Deci dacă pierdem aceste şanse anul acesta de a depune aceste proiecte, în cursul anul 2010, 2011, 2012 putem să trecem la aplicarea proiectelor câştigate dar nu mai putem depune proiecte spre finanţare. Deci, practic să spun aşa, contribuţiile pe care le aprobăm acum, se vor reflecta la bugetul anului viitor şi cred că şi Dvoastră o să fiţi de părerea aceea că aceste sume va trebui să le alocăm în bugetul anului viitor pentru că atrag alte sume mult mai importante.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Vă mulţumim pentru răspunsul dat.

Dacă mai sunt alte discuţii pe marginea materialului?

Dacă nu sunt, supunem la vot materialul nr.1.

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Trecem la materialul nr.2.

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea subvenţionării de la bugetul local a costurilor de transport printr-o cursă regulată specială pentru 15 elevi de la Liceul Teologic Romano – Catolic „Szent Laszlo” Oradea.


 

Poftiţi domnule Luca.

Dl. consilier local Luca Dorel.

Aş dori să vă prezint cum s-a ajuns la această situaţie. Inspectoratul şcolar a încercat ca la şcoala O. Goga să organizeze secţie maghiară care să atragă copii din zona Ioşia, eventual copii de la şcoala Decebal, copii de la şcoala Andrei Mureşanu. Asta se întâmpla anul trecut. Colegii de la UDMR s-au opus ca să înfiinţeze o secţie maghiară puternică, sau mă rog, una care să aibă continuitate la O.Goga, opţiunea lor fiind şcoala Decebal. Copii de la O.Goga refuzând să se mute la şcoala Decebal, s-au hotărât părinţii lor şi orientaţi un pic de către profesori să se mute la Szent Laszlo. Putem evita această cheltuială, care nu e foarte mare, dacă se accepta această soluţie pentru că O. Goga este relativ central postată în cartierul Ioşia. Sigur, nu am nimic împotrivă să se realizeze această subvenţie, cu transportul elevilor Dar atunci va trebui să ne gândim un pic şi la altă posibilitate de subvenţionare şi o să discut la materialul care va apărea cu Grădiniţa nr.36.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt discuţii pe marginea materialului, dl. Pasztor.


 

Dl. consilier local Pasztor Sandor

Mulţumesc d -lui inspector pentru cuvintele în care este de acord cu această subvenţionare, dar totuşi să dăm nişte detalii, pentru că eu astăzi am fost la deschiderea anului şcolar la Liceul Szent Laszlo. Să nu uităm că fix azi trebuia să preia Liceul Partenie Cosma care după 5 ani trebuia predat Liceului Szent Laszlo, astfel sunt 560 de elevi acolo care trebuie să circule în 6 clădiri pentru a reuşi să aibă o formă de învăţământ şi dacă se rezolva problema aceea aveau posibilitatea din zona aceea să ajungă aici. Din cauza aceasta, în 6 direcţii, logic, că trebuie să-i ajutăm cumva când foarte bine ştim că nu s-a predat clădirea care avea termenul acuma de predare. Deci şi asta este o parte a lucrurilor şi trebuie explicat această situaţie. Vă mulţumesc frumos.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

dl. Delorean.

Dl. consilier local Delorean Ion Iulius

Vreau să vă spun că banii pe care o să-i plătească de fapt primăria, numai jumate vor fi subvenţie, restul vor fi plătite ca abonament de elevi, normale, nu gratuite. Nu este nici un regim special aplicat pentru 15 copii de etnie maghiară, faţă de ceilalţi 25.000 din Oradea. Mulţumesc frumos.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt discuţii? Poftiţi domnule Corcheş.


 

Dl. consilier Corcheş Dorin

Deci înţeleg din acest material că noi aprobăm o cursă specială care se încadrează în aceeaşi condiţii de transport în comun. Atunci am să-l susţin pe dl Luca şi probabil va trebui să avem în atenţie şi alte curse speciale, să înfiinţăm tot felul de curse speciale, în funcţie de cum mutăm elevii de la o instituţie de învăţământ la alta. Pentru că aşa cum preciza şi dl. Luca, peste câteva momente vom ajunge la pct.8 unde şi acolo mutăm nişte grădinari, fără ca nimeni să se gândească dacă nu ar fi bine să le facem şi lor o cursă specială. Mulţumesc.

 

Dl. consilier local Delorean Ion Iulius

Cursă specială întro ţară normală care se cheamă SUA se face de cca 80 de ani. Noi ca „şoimii patriei” ca să aduc puţin înapoi „floarea vestită a României de 50 de ani” încercăm să preluăm din zbor problemele. Nu cred că este o problemă, ba chiar propun, rog părinţii care au probleme de această natură, să vină la primărie, să depună solicitări la OTL pentru ca copii lor să nu ajungă să facă drum până acasă de 3 sferturi de oră sau o oră, să se oprească prin toate crâşmele, dacă mergeţi în centrul oraşului să vedeţi că era plin de elevi la toate barurile din centrul oraşului, probabil cu cursa specială, părintele care ştie în ce staţie pleacă copilul şi în ce staţie vine, o să fie mult mai liniştit. Nu are rost să politizăm situaţia. A, de undeva trebuie început abecedarul. Mulţumesc.


 

Dna Biro Rozalia – viceprimar

Pentru a vă răspunde la întrebare este vorba de o cursă specială care ia dimineaţa cei 15 elevi din Ioşia şi îi duce până la Liceul Szent Laszlo, şi după masă la ora 1 sau 2, după ce se termină orele le duce înapoi. Legat de ceea ce a zis dl. inspector şef, da, UDMR încearcă şi doreşte să asigure acele condiţii care să fie egale cu elevii români de a avea acces la clase în fiecare cartier, în şcolile fiecărui cartier. Acesta am dorit în cazul lui Goga, dar, având în vedere că s-a desfiinţat clasa pentru aceşti 15 elevi, care de fapt sunt 19, dar ceilalţi vin din altă zonă, practic, ar trebui şi propunem acesta o cursă specială. De fapt este o hotărâre de consiliu de 2 ani când am aprobat la fel, aceeaşi o cursă specială, pentru copii din grădiniţă, având în vedere că de la o zi la alte s-a desfiinţat ceva, trebuie asigurat un mijloc de transport. Legat de ce a zis dl. Delorean, aş dori să subliniez, că, practic 22, 5 lei/zi se asigură finanţare prin abonament a copiilor. Practic ei plătesc abonamentul. Având în vedere însă că în totalitate cursa costă 52,2 lei/zi, înseamnă că de aceea este material pe masa Dvoastră pentru a asigura această diferenţă din bugetul local pentru această cursă specială pentru 15 copii.


 

Dl. consilier local Lăpădatu Nicusor

Văd că am depăşit cadrul discuţiei, ca să fim mai scurţi, UDMR solicită ceva, Primăria doreşte să rezolve această problemă şi consiliul local va aproba sau nu. Nu are rost să ne mai batem cine doreşte, că e UDMR, PD, PDL sau mai ştiu eu cine ştie. Haideţi să trecem la vot să o botezăm.


 

Dl. primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan

N-aş fi intervenit dacă n-aş fi văzut unde se duc discuţiile. Stimaţi colegi, sunt posibilităţi de a asigura transportul legal al unor grupuri de copii, dintro zonă în alta, întro formă organizată, dacă acest aspect se impune. Spre exemplu, copii din cartierul Nufărul sunt transportaţi de câţiva ani de zile de la grădiniţa de pe str. Noica la grădiniţa de pe str. Feldioarei, pentru că capacitatea grădiniţei din Nufărul este insuficientă şi sunt duşi pe Feldioarei zilnic, pentru că sunt grupuri de copii, pentru că într-un cartier nu am săli suficiente, pentru grădiniţe, şcoală, ş.a.m.d. Un alt caz este cazul minorităţilor, nu trebuie să ne ascundem după degete, care au tot dreptul legal la învăţământ în limba maternă. In situaţia în care avem probleme de tip imobiliar, ei trebuie să primească un spaţiu pe care nu l-am eliberat, de ce nu l-am eliberat? Că nu au fost asigurate finanţări de către Ministerul Educaţiei, de către consiliul municipal pentru construcţia campusului universitar. Locaţia în care funcţionează este la distanţă de zona în care trebuie să o primească pentru a funcţiona pe această perioadă, temporar, trebuie conservat acest învăţământ, trebuie să fim de acord cu această chestiune. Nu este o problemă specială este o problemă normală, care în orice fel de oraş, în orice stat din lume, se rezolvă de această formulă. Există o altă posibilitate, acolo unde sunt grădiniţe, chiar publice, în special este vorba de copii mici sau unde sunt distanţele mari, dacă un grup de părinţei doreşte în mod specială să-şi trimită copii la o anumită grădiniţă care are anumite facilităţi, ori se plăteşte integral transportul, ori se face o coplată şi acolo, trebuie văzut, dacă oraşul vrea să cultive o excelenţă întrun anumit domeniu, dacă de exemplu la o singură grădiniţă se învaţă limba germană în Oradea, atunci, poate ar trebui să fim de acord să facem transport dintro anumită zonă, dacă sunt solicitări. Unul este uzul acestei facilităţi altul este abuzul acestei facilităţi, cu care nici eu nu sunt de acord. Dar acolo unde avem posibilitatea să facem acest transport din necesitate, din normalitate, trebuie să-l facem, fără să intrăm într-o zonă care nu are nici o legătură nici cu partidele politice ci doar cu o discuţie care este sterilă, se duce într-o zonă politică.


 

Dl. consilier Corcheş Dorin –

Ideea era că noi nu avem nici o problemă cu cine o iniţiat, ni se pare normal, foarte bine că au iniţiat, doar că încercam să sugerăm ca pe viitor în alte situaţii ar fi bine să le avem în vedere. Atât am încercat să vă transmit, cel puţin eu. Ideea e foarte bine că se face, lăudabil gestul, doar că în viitor cu alte ocazii să considerăm prioritar. Mulţumesc.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Supunem la vot materialul

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Trecem la materialul nr.3

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 2” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

Dacă sunt discuţii la acest material.

Dacă nu, supunem la vot materialul

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Materialul nr.4

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA”” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Dacă sunt discuţii la acest material.

Dacă nu, supunem la vot materialul

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Materialul nr.5

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi extindere clădire în vederea amenajării unui centru de reintegrare socială” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Dacă sunt discuţii la acest material.

Dacă nu, supunem la vot materialul

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „20” de voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere”


 

Materialul nr.12

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Reabilitare şi extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de Zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea modernizarea dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Dacă sunt discuţii la acest material.

Dacă nu, supunem la vot materialul

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Materialul nr.13

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea şi Asociaţia Down pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de Zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea modernizarea dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Dacă sunt discuţii la acest material.

Dacă nu, supunem la vot materialul

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

AIO Clădiri. Materialul 6

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie Oradea, situat în Oradea str. Clujului nr. 50 în favoarea Universităţii Oradea – Facultatea de Medicină şi Farmacie.

Dl. secretar Ionel Vila

Aş vrea să-mi permiteţi să fac câteva observaţii şi anume la întrebarea dlui consilier Lăpădatu, dacă nu mă înşel, respectiv cine este proprietarul acestei clădiri, vă fac precizarea că noi suntem proprietarul clădirii, municipiul Oradea, prin încheiere de CF. Un alt răspuns este cel care priveşte faptul că avem adresă de la Spitalul de obstretică – ginecologie prin care ni se aduce la cunoştinţă că nu foloseşte acest spaţiu şi adevărul este că acolo de ani buni sunt fel şi fel de bălării şi prin acest lucru, oarecum ne dă undă verde. Apoi colegii noştri de la AIO, am făcut, am corectat de fapt art. 1, care va suna în felul următor, şi vă rog să îmi daţi ascultare, şi anume: art.1 „Aprobarea dării în folosinţă gratuită în baza unui contract de comodat pe o perioadă de 20 de ani, începând cu data de 1 a lunii următoarea obţinerii avizului de legalitate a hotărârii consiliului local, a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică-ginecologie Oradea, situat în Oradea str. Clujului nr.50, înscris în CF nr.16871 Oradea cu nr. topo. 3451 având suprafaţa construită la sol de 899 mp. fără terenul aferent în favoarea Universităţii din Oradea – Facultatea de Medicină şi Farmacie. Art.2 rămâne valabil


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul dlui primar


 

Dl. primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan

Stimaţi consilieri, Facultatea de Medicină din Oradea, în afară de alte probleme, de care, trebuie să se ocupe conducerea Universităţii şi a Facultăţii, are şi problema insuficienţei spaţiilor în care trebuie să funcţioneze. Ca atare, aşa cum am procedat şi cu Facultăţilor care aveau nevoie de spaţii şi am repartizat clădiri în şedinţa anterioară, propunem în acest moment să repartizăm Facultăţii de Medicină acest spaţiu care este abandonat de ani buni. Este adevărat că este un litigiu asupra acestui spaţiu. Am reuşit să obţinem, şi mulţumesc dlui Carp, o adresă de la societatea care revendică acest imobil, prin care este de acord ca în cazul în care va câştiga să dea Facultăţii de Medicină pentru 15 ani acest spaţiu. Facultatea ştie de acest litigiu, indiferent de soluţia care va fi dată în instanţă această clădire va fi pentru următorii ani cu această destinaţie, deci nu sunt riscuri în viitor datorită acestei adrese şi vă recomand să facem acest lucru pentru Universitatea din Oradea, în aşa fel încât să-şi rezolve problemele legate de calitatea învăţământului şi de funcţionarea normală.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dl Lăpădatu are cuvântul


 

Dl. consilier local Lapadatu Nicusor

De ce am întrebat pe dl secretar de situaţia respectivă, pentru că de ani buni de zile nu s-a putut face nici un fel de reabilitare pentru sunt nişte probleme în litigiu. De asta nu s-a făcut nimic la acel corp de clădire de la maternitate. Este adevărat, maternitatea nici nu are nevoie de acel corp de clădire şi nici nu ne putem opune, şi nici nu vrem să ne opunem, că nu avem de ce.întrucât proprietari sunt alţii Universitatea trebuie să-şi facă treaba lor, noi suntem de acord cu acest vot cu atribuirea pe termenul de timp la care s-a făcut vorbire, în schimb asta am vrut să precizez că nu s-a pus probleme că nu am vota, s-a problem că era o discuţie până când legea îşi va spune cuvântul şi acea am ajuns. Noi votăm cu cea mai mare plăcere pentru Universitate şi dezvoltarea ei în continuare.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Are cuvântul dl. primar.


 

Dl. primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan

Aş vrea doar să mai fac doar o precizare legată de problema proprietăţii. Din analiza dosarului, noi credem, că instanţa ne va da câştig de cauză faţă de acest spaţiu. Aşa arată lucrurile şi pe baza acestor considerente şi Universitatea studiind dosarul, credem că nu vor fi probleme, dar sigur, este pe rol un litigiu care va putea fi soluţionat. Şi pentru siguranţă, am clarificat şi aceste aspecte prin acea adresă pe care dl viceprimar Carp a convenit cu respectiva fundaţie să o dea. Mulţumesc.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt discuţii la acest material.

Dacă nu, supunem la vot materialul cu modificările propuse de dl. secretar

Cine este „pentru”

Împotrivă”

Abţineri”

S-a votat cu „unanimitate” de voturi „pentru”


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Materialul 7 s-a retras, trecem la

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea primirii în folosinţă gratuită de către A.I.O. Oradea a unui spaţiu cu altă destinaţie în vederea asigurării funcţionării Grădiniţei nr. 36.

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Dacă sunt discuţii la acest material, dl. Luca


 

Dl. consilier Luca Dorel

Ca să înţeleagă toată lumea, este vorba despre aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui spaţiu generos pentru desfăşurarea unei activităţi de învăţământ şcolar, la parterul blocului construit de firma Selina care condiţii optime, 5 săli de grupă, bucătărie, sală de mese, cabinet medical, deci o locaţie construită special pentru a desfăşura o astfel de activitate. Având în vedere că locaţia în care funcţionează Grădiniţa nr.36 este o locaţie pentru care primăria plăteşte chirie, este o soluţie bună pentru a muta activitatea în această locaţie de pe Calea Aradului, nu ştiu dacă cumva strada nu are alt nume. O problemă va fi, pentru că discuţiile au trenat până în preajma începerii anului şcolar, dacă toţi părinţii vor dori să-şi ducă copii la acea grădiniţă. Aici vom avea nevoie de 2 săptămâni măcar, în care să discutăm şi să le explicăm, eventual să facă vizite să vadă care sunt condiţiile de acolo, ca să înţeleagă că nu facem altceva decât să le oferim condiţii mai bune pentru desfăşurarea activităţii. Şi tot aicea ar trebui să ne gândim, pentru că vom avea o reacţie negativă din partea părinţilor, care stau pe str. Roman Ciorogariu şi au copii la această grădiniţă, să ne gândim chiar şi la cursă pentru transportul copiilor la şi de la această grădiniţă. Mulţumesc.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Are cuvântul dl. primar.


 

Dl. primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan

Sunt de acord cu cele spuse de dl. Luca. Vreau şi eu să fac câteva precizări legate de acest proiect. Administraţia Imobiliară a primit o ofertă, această ofertă această ofertă a fost discutată în formulă tripartită, societate – primărie – Inspectoratul Şcolar. În condiţiile în care oferta este pentru folosirea gratuită a spaţiului pentru 3 ani de zile, deci fără cheltuieli de chirie, dotat cu tot ceea ce înseamnă acest lucru, în condiţiile în care noi astăzi plătim o chirie de aprox. 60 de mil. lei vechi/lună, în spaţiul în care suntem, am considerat că este o ofertă care merită analizată şi sunt de acord ca această mutare trebuie făcută cu grijă pentru a clarifica toate aspectele care ţin de copii, de părinţi, ş.a.m.d. Dacă acest proiect va fi votat, vom începe o perioadă de consultări grădiniţă – inspectorat – primărie – părinţii copiilor de la grădiniţa respectivă, vom găsi o formulă în aşa fel încât dacă se face mutarea să o facem fără probleme deosebite. Menţionez că aveam în vedere ca această grădiniţă 36 să fie mutată începând de anul viitor sau de peste 2 ani de zile, în spaţiile pe care consiliul municipal a aprobat să fie achiziţionate de la grădiniţa 30, din zona Mihai Viteazu. Acolo, odată cele acele 4 săli de clasă vor fi reabilitate vom avea încă 4 săli de clasă întrun corp de grădiniţă integrat şi vor fi condiţii, spun eu, foarte bune. Tot ce trebuie făcut este să evităm ceea ce s-a întâmplat la grădiniţa 26 când părinţii au fost practic speriaţi de către nişte doamne directoare care doreau să rămână pe post, nu mureau de grija copiilor, iertaţi-mi exprimarea, dar după ce părinţii au văzut noile condiţii în care s-au mutat copii nu aveau nici un fel de problemă. Deci, cred că dacă părinţii vor vedea condiţiile care iar putea aştepta în acest spaţiu nu vom avea probleme deosebite. În ceea ce priveşte un eventual transport, trebuie analizată şi această situaţie, dacă în perimetru respectiv sunt copii care trebuie transportaţi, dar în aşa fel încât să facem acest lucru, şi toate calculele să le facem încât cheltuielile să fie în mod evident mult mai mici decât cele pe care le plătim astăzi. Am înţeles că în comisii s-a pus întrebarea, şi nu trebuie să ne ascundem, deci domnule este ceva, de ce este această ofertă de nerefuzat? S-a mai făcut RCS RDS o ofertă de nerefuzat. Şi aceasta când primeşti, în schimb ce alţii ne-au cerut 15 euro/mp. iar astăzi clădirea stă în părăsire. Probabil că va mai sta în continuare. Ni se oferă gratuit o locaţie. Cred că firma respectivă a vrut să facă o grădiniţă, a constatat că nu e atâta de uşor, a preferat să aibă pe cineva acolo. Noi în 2-3 ani de zile vom pleca de acolo, până atunci vom avea timp să finalizăm toate proiectele care sunt demarate şi să clarificăm locaţiile din zona Calea Aradului unde ştiţi că în anii trecuţi s-au făcut câteva mansardări care trebuiesc finalizate. Odată ce se va construi grădiniţa din zona Nufărul, unde este într-adevăr un deficit de grădiniţe şi întro zonă centrală după ce rezolvăm şi problema de la grădiniţa 30 de pe Mihai Viteazu, şi dincolo de deal, zona Oncea – Luis Pasteur, cel puţin problema spaţiilor pentru grădiniţe cred că este rezolvată. Dacă se îmbunătăţeşte şi standardul peste tot, să nu mai avem grădiniţe de tipul celei de pe Sovata, care este într-adevăr o ruşine, şi să fie toate cum sunt cele care au fost modernizate anii trecuţi şi anul acesta, atunci cât de cât această problemă va fi rezolvată la nivel de municipiu. Deci, şi eu sunt de acord ca dacă proiectul se votează să purtăm o discuţie cât se poate de serioasă cu grădiniţa respectivă, cu Inspectoratul, să găsim o formulă de mutare, dacă va fi s-o facem să fie fără probleme.


 

Dl. Manea Mihai – preşedinte de şedinţă

Mulţumim dlui primar pentru precizările făcute.

Dacă mai sunt discuţii?, dle. Mureşan.


 

Dl. consilier Mureşan Ovidiu.

Doresc să atrag atenţia că pe zi ce trece vom muta deficitul de locuri din grădiniţe din Nufărul în centru. 26 a plecat, 36 pleacă şi ne gândim că peste 2 ani copii or să se mute în spaţiul cumpărat pe M.Viteazu. Practic, în centru sunt 2 categorii de copii, unii care locuiesc acolo şi unii a căror părinţi lucrează în zona centrală. Sunt nişte lucruri pe care nu le putem schimba, indiferent de luptele de transport în comun care li se pun la dispoziţie, adică nici părinţii nu-şi vor muta locul de muncă şi nici copii nu-şi vor muta domiciliul de acolo. Copii trebuie transportaţi în funcţie de locaţiile pe care le găsim în oraş. Soluţia pe care am propus-o în primăvară a fost inclusiv să studiem partea de mansardare de la grădiniţa nr.10 de pe Moscovei, evident că mansardarea plus blocul alimentar ar compensa chiria pe care ar trebui s-o plătim. Ce este deranjant este altceva. Domnilor, suntem în 14 septembrie, iarăşi noi ne apucăm să schimbăm regulile în timpul jocului. Din moment ce copii s-au dus din 1 septembrie întro anumită locaţie, ştim că anul educaţional îl încep undeva, noi ne gândim acum după cei consultăm peste 2-3 săptămâni să-i mutăm iar în Calea Aradului, repet, criteriile pentru care copii se duc acolo nu fac obiectul unei curse de transport chiar dacă le asigurăm, deci copii tot acolo ar trebui să-i regăsim în centru şi din cauza aceasta, eu vă propun s

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator