Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 16 martie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 20 Martie 2017, 14:10

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 16 martie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 16 martie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 16 martie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

 

Încheiat azi  16 martie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George,   d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Ionescu Romeo.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 16 martie 2017 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24 lipsesc motivaţi d-na consilier Fonoage Corina, d-l Kis Gabor și d-l Ionescu Romeo. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Tinând cont că ordinea de zi a fost postată pe site in termen legal, intrunind astfel conditiile legale, doamna președintă poate intra in statistici sau in istorie cum se spune, cu timpul acordat acestei ședințe. Succes doamna președintă.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președintă de ședință

 

Mulțumesc domnule secretar. Bună ziua tuturor, stimați colegi, vă propun să votăm borderoul cu materialele propuse spre aprobare Consiliului Local în ședința extraordinară de astăzi 16 martie 2017.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind înființarea autorității urbane, în vederea accesării finanțării nerambursabile alocate Municipiului Oradea prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău.

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Grupul consilierilor P.S.D. va vota acest material cu o singură obiectiune, pe care am spus-o și in comisie, cu rugămintea să se redacteze si un regulament de funcționare.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președintă de ședință

 

Așa cum s-a spus și in comisie cei de la DMPFI au luat act de cele spuse de  dvs. Vă rog, domnule primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Noi nu putem să emitem un regulament de funcționare pentru că vom primi de la autoritatea de management pe program operational regional toate regulamentele și normele care sunt valabile conform programului pentru toate autoritățile urbane. Prin urmare in afară de a numi membrii autorității urbane nu avem alte competențe să stabilim regulamente, criterii, s.a.m.d, ele fiind stabilite unitar pentru toată România. Nu am avut ce să facem, a trebuit să convocăm ședința extraordinară pentru că am primit o notificare de la Autoritatea de management ni s-a dat un termen, mâine este termenul limită și in acest sens a trebuit să constituim autoritățile ca să putem semna apoi contractele de delegare între autoritatea de management și aceste autorități care vor funcționa ca organisme intermediare pentru această axă. E o interpretare care s-a dat pentru România că nu este suficient ca consiliul local să fie această entitate care hotărăște ci lista de proiecte va fi finalizată pe baza propunerilor  făcute de autoritatea urbană și prin votul pe care dvs. il veți da în perioada următoare.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președintă de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? D-l  Huszar, vă rog.

 

d-l Huszar Istvan - consilier local

 

Mulțumesc d-na președintă, cu deosebit interes am ascultat cuvintele rostite de d-l secretar vis-a-vis de legalitatea acestor materiale. Intr-adevăr săptămâna trecută era postată pe site convocarea, însă marți dimineața încă nu s-a cunoscut nici măcar conținutul sau legat de ce anume se va discuta pe ordinea de zi. Cu toate acestea vom vota materialul pentru că observăm că este foarte importantă atragerea de fonduri. Din raportul de specialitate reiese că acesta a fost intocmit abia pe 14 martie. Totuși stau și mă întreb dacă Primăria a fost notificată de necesitatea depunerii acestui proiect cum de nu s-a putut ști la vremea publicării pe site despre ce va fi vorba. Sigur că era bine dacă măcar câteva cuvinte erau trecute despre sarcinile de serviciu, cred că oricine dacă citește materialul, când este trecut acolo că va fi o comisie compusă din trei membrii cu drept de vot și doi secretari cu sarcini de a intocmi probabil procese verbale documentații, mi-am pus întrebarea bun, bun dar cine va lucra? Dar acuma am inteles, că este o chestie unitară la nivel de țară, rugămintea este să ne țineți și pe noi la curent și in momentul in care apar aceste regulamente să ne fie prezentate și nouă.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președintă de ședință

 

D-l primar

 

d-l  Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Detaliile cu privire la modul in care se va lucru, au fost comunitate ieri de către autoritatea de management asociației municipiilor din România și imediar ce am primit-o o multiplicat și am trimis către toate municipiile reședință de județ. In acete zile avem și contractul de delegare, iar mâine când voi fi la București o să și duc dacă totul este in regulă urmând ca pentru cele 36 milioane de euro pe care noi îi avem ca oraș la dispoziție prin această axă această autoritate de transport să își pregătească conform ghidurilor pe care le vom primi toate materiale, la finalizarea lor vom avea o listă de proiecte propuse nu orice fel de proiecte ci cele care sunt in planurile de mobilitate urbană strategiile integrate  de dezvoltatre urbană care au fost supuse dezbaterii publice și pentru că încă nu a apărut ghidul nu l-am supus votului dvs. dar noi l-am pregătit am făcut toată procedura de dezbatere la care nu au fost din păcate foarte mulți participanți decât cei câțiva consilieri interesați care au fost prezenți atunci și cel mai probabil când o să vină prin aprilie - mai, vom definitiva aceste liste de proiecte și le vom supune aprobării, după care autoritățile de management, ADR-urile vor verifica conformitatea acestora cu ghidurile, cu tot ce inseamnă aceste documente, și probabil că în această toamnă sau cel mai târziu în primăvară am putea să semnăm contractele de finanțare. Pentru a nu întârzia foarte mult cu lucrările și pentru a evita situații ca si în ciclul de finanțare 2007 - 2013, am luat decizia să organizăm aceste licitații cel putin pentru proiectele care au fără echivoc prioritate, este vorba despre extinderea liniei de  tramvai unde conform discuției și punctajelor care sunt prevăzute in acel ghid proiectul este 100% eligibil. Celelalte proiecte  care incă nu sunt clare dacă se  finanțează în totalitate sau în parte, sau dacă sunt eligibile pentru că sunt diferite interpretări. Vă dau un exemplu: inițial în documentele de programare nu se finanțau decât asflatarea unor străzi, în condițiile in care după asflatare trebuia să fie o bandă dedicată  exclusiv mijloacelor de transport în comun, autobuzelor. Ori am explicat comisiei europene - asociatia municipiilor, că este practic imposibil ca in România, in orașe cu 70.000 de locuitori, cele mai mici, municipii reședință de județ de 200.000 de locuitori să ai doar astfel de străzi. Dacă nu ne vor permite să asfaltăm străzi acolo unde astăzi autobuzele  nu ajung, prin sistemul de transport pentru că nu este o stradă asfaltată, in zona de dealuri, în zona Podgoria - capăt, zona Episcopia, sau in zonele unde orașul s-a extins, nu o să crească numărul de abonamente în sistemul de transport în comun, obiectivul acestei axe fiind de departe reducerea noxelor, pe de altă parte creșterea numărului de călători care nu vin cu mașina la servicuu, care vin sau cu autobuzul, sau tramvaiele OTL-ului sau cu bicicleta. Deci niște  măsuri combinate, și în momentul de față nu sunt finalizate toate aceste elemente, probabil că într-o lună de zile ele vor fi clarificate. Rugămintea mea este să votați acest material pentru că e tip pe toată România și vă rog să verificați municipiile reședință de județ pentru că se întâmplă același lucru în aceste zile. Vă mulțumesc.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președintă de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții pe marginea acestui material? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

II. ASCO

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind susţinerea organizării "Zilei Mondiale a Sindromului Down"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Dacă la cap. „Diverse" doriți să luați cuvântul? Poftiți dl. secretar.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Mulțumesc doamna președintă. Mă simt dator să-i dau un răspuns domnului consilier Huszar, chiar dacă o fac la „Diverse". Dânsul a lucrat in executivul Primăriei și știe foarte bine care sunt procedurile. Da? Știe și legea. Noi am convocat această ședință vineri, a apărut vineri pe site-ul primăriei și in presă, dar tot așa de bine o puteam convoca luni sau marti, pentru că eram în termen legal, iar dacă a apărut materialul marți, este in regulă. Deci, suntem in legalitate. Acuma  când incercăm să intrăm și respectăm procedura, dvs. ne criticați. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, atunci când s-a hotărât că trebuie să fie doi secretari în această comisie sunt convins că au hotărât bine.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președintă de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu declar sedinta inchisă.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                   SECRETAR,

   Dulca Camelia Mariana                                                                                        Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Teodora Silaghi

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 16 martie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2